Trang Download Tổng hợp

Xem Phim online


Tổng số tìm thấy chuỗi 'hdt': 1124 (1124) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 23 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
251 2019-09-07 54.09 GB Aladdin 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
252 2019-09-06 67.52 GB John Wick Chapter 3 Parabellum 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
253 2019-09-05 28.64 GB Dark Phoenix 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
254 2019-09-04 33.82 GB John Wick Chapter 3 Parabellum 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
255 2019-09-04 34.67 GB Aladdin 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
256 2019-09-03 28.64 GB Dark Phoenix 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
257 2019-08-30 34.67 GB Aladdin 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
258 2019-08-26 44.88 GB Men in Black International 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
259 2019-08-26 28.43 GB Men in Black International 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
260 2019-08-24 41.47 GB The Secret Life of Pets 2 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
261 2019-08-24 25.04 GB The Secret Life of Pets 2 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
262 2019-08-22 21.61 GB The Secret Life of Pets 2 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
263 2019-08-22 30.32 GB Long Shot 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
264 2019-08-21 61.47 GB Godzilla King of the Monsters 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
265 2019-08-21 29.74 GB Godzilla King of the Monsters 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
266 2019-08-21 23.59 GB Brightburn 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
267 2019-08-19 43.05 GB Brightburn 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
/Phim 4K (2160P)
268 2019-08-18 43.05 GB Brightburn 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
269 2019-08-15 41.91 GB The Balkan Line 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
270 2019-08-14 41.91 GB The Balkan Line 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
271 2019-08-07 56.62 GB Avengers Endgame 2019 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.m2ts
272 2019-08-05 36.32 GB Avengers Endgame 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
273 2019-08-03 43.33 GB Avengers Endgame 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
274 2019-08-03 59.56 GB Avengers Endgame 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
275 2019-08-02 43.32 GB Prospect.2018.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.m2ts
276 2019-08-01 25.80 GB Long Shot 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
277 2019-07-30 20.30 GB Prospect 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
278 2019-07-27 25.80 GB Long Shot 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
279 2019-07-25 53.72 GB Pokemon Detective Pikachu 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
280 2019-07-25 3.21 GB Pokémon Detective Pikachu 2019 ViE mHD BluRay DD EX 5.1 x264 HDT.mkv
281 2019-07-25 2.74 GB Pokémon Detective Pikachu 2019 mHD BluRay DD EX 5.1 x264 HDT.mkv
282 2019-07-24 23.08 GB Pokemon Detective Pikachu 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
283 2019-07-24 18.90 GB Pokemon Detective Pikachu 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
284 2019-07-22 33.99 GB Hellboy 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
285 2019-07-19 35.85 GB Captain Marvel 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
286 2019-07-19 29.99 GB It 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
287 2019-07-19 65.81 GB Hellboy 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
288 2019-07-17 65.81 GB Hellboy 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
/Phim 4K (2160P)
289 2019-07-16 20.26 GB Sky Hunter 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT.mkv
290 2019-07-15 44.96 GB Alita Battle Angel 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
291 2019-07-15 24.97 GB Alita Battle Angel 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
292 2019-07-14 28.92 GB Alita Battle Angel 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
293 2019-07-12 2.21 GB Alita Battle Angel 2019 720p iPad BluRay 2Audio AAC 5.1 x264 HDT.mp4
294 2019-07-11 14.59 GB Hai Phuong 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
295 2019-07-09 25.36 GB The Aftermath 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
296 2019-07-09 20.64 GB 47 Meters Down 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
/Phim tong hop
297 2019-07-09 21.52 GB P Storm 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
298 2019-07-08 21.81 GB Kickboxer Retaliation 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
299 2019-07-05 82.60 GB Shazam 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
300 2019-07-04 20.95 GB Escape Plan The Extractors 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv

First | Prev | 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 23 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X