Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'lao': 2591 (2591) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 52 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
251 2019-03-26 2.46 MB Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo Cộng...
Chương 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1.Khái niệm, đặc điểm và vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội
252 2019-03-26 333.58 KB Phát triển thị trường sức lao động ở thành phố Đà Nẵng hiện nay.docx
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG
253 2019-03-26 228.62 KB Phát triển thị trường sức lao động ở tỉnh Bình Dương hiện nay.docx
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
254 2019-03-26 178.68 KB Đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam vào...
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀO CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
255 2019-03-26 119.50 KB Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh...
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU CỔ PHẦN HOÁ
256 2019-03-26 276.54 KB Xây dựng và phát triển nhân cách học sinh trung học...
Mục tiêu đào tạo của nhà trường phổ thông Việt Nam hiện nay là từng bước hình thành và phát triển toàn diện nhân cách tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Đó là những công dân tương lai, những người lao động mới phát triển toàn diện trên tất cả các mặt sao cho phù
257 2019-03-26 76.29 KB Những khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động.docx
258 2019-03-26 218.36 KB Trang điểm để tuổi 30 quyến rũ mặn mà.pdf
Trang điểm để tuổi 30 quyến rũ mặn mà Bước sang tuổi 30, bạn nên chú ý đến việc tạo nét dịu dàng, đằm thắm hơn là tạo nét ấn tượng Trước khi dùng kem nền hãy thoa một lớp kem dưỡng da chống lão hóa dành cho ban ngày để da bạn được bảo vệ tốt hơn. Nền:
259 2019-03-26 146.60 KB Áp dụng pháp luật trong xét xử án hình sự của...
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ ÁN HÌNH SỰ CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN
260 2019-03-26 108.61 KB Giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền...
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁM SÁT XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
261 2019-03-26 120.06 KB Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ chức...
Chương 1: Cơ sở lý luận về đổi mới tổ chức bộ máy văn phòng tỉnh ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
262 2019-03-26 127.95 KB Vấn đề phát huy vai trò của Công đoàn Việt Nam...
263 2019-03-26 175.23 KB Bình đẳng giới trong lao động và việc làm ở nông...
264 2019-03-26 84.71 KB Thực trạng và giải pháp triển khai có hiệu quả...
265 2019-03-26 78.27 KB Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng núi Xay Sổm...
266 2019-03-26 106.18 KB Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án dân...
Chương 1: CƠ SỞ Lí LUẬN CỦA ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ CỦA TềA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
267 2019-03-26 34.82 KB Bảo hiểm xã hội cho người lao động ở Việt Nam.docx
268 2019-03-26 53.57 KB Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt nam thực trạng và giải pháp.docx
Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là một nhân tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế của các nước .Bên cạnh việc cung cấp , đầu tư trực tiếp nước ngoài còn tạo ra điều kiện chuyển giao công nghệ,kỹ năng và bí quyết quản lý tăng năng lực sản xuấtvà năng
269 2019-03-26 48.08 KB Vai trò của lao động trong phát triển kinh tế Việt Nam.docx
270 2019-03-26 65.88 KB Phương hướng và giải pháp chuyển dịch lao động nông nghiệp –nông thôn.docx
I
271 2019-03-26 106.51 KB Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh...
của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.6 I. Hiệu quả, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh  thương mại.6 1. Khái niệm hiệu qủa, và phân loại hiệu quả kinh doanh.6 1.1. Khái niệm6
272 2019-03-26 19.21 KB Quản lý lao động trong doanh nghiệp thương mại.docx
Vị trí, đặc điển và yêu cầu quản lí lao động trong doanh
273 2019-03-26 69.73 KB Vấn đề sử dụng lao động nữ ở tỉnh Phú Thọ.docx
274 2019-03-26 78.32 KB Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy...
Sự chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, sang cơ chế thị trường và cùng với sự đa dạng hoá các thành phần kinh tế, đã ra đời các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Để đảm bảo cho các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả,
275 2019-03-26 161.60 KB Giải pháp thu hút và giữ người lao động giỏi ở lại với xí nghiệp.docx
276 2019-03-26 94.01 KB Hoàn thiện Công tác lao động việc làm ở tỉnh...
Phần I:Lí luận chung về vấn đề lao động -việc làm
277 2019-03-26 146.39 KB Thực trạng và giải pháp nhằm sử dụng lao động...
Thực tế Xí nghiệp xây dựng công trình - Tổng công ty xây dựng đường thuỷ là Xí nghiệp mới thành lập, chế độ quản lý lao động còn gặp nhiều khó khăn, nằm trong tình trạng chung của các doanh nghiệp thời kỳ đầu phát triển, không tránh được những lúng túng
278 2019-03-26 75.89 KB Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại nhà khách...
CHƯƠNG I: LAO ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG KHÁCH SẠN.......................................................................................................................4
279 2019-03-26 130.46 KB Đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty bánh kẹo Hải Châu.docx
Nền kinh tế thị trường đòi hỏi các chủ thể tham gia phải biết tôn trọng các qui luật kinh tế khách quan của nó, trong đó có qui luật cơ bản: Cạnh tranh. Nền kinh tế thị trường càng phát triển thì cạnh tranh càng gay gắt. Các doanh nghiệp Việt Nam muốn
280 2019-03-26 199.56 KB Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao...
281 2019-03-26 175.29 KB Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao...
Chương I: Lý luận chung về động lực và tạo động lực cho người lao động 3
282 2019-03-26 184.55 KB Tìm hiểu đề tài quản lý học tập.docx
Trong trường học công tác quản lý học tập của sinh viên đóng một vai trò hết sức quan trọng, nó phản ánh chất lượng dạy và học ở các trường đó là quá trình theo dõi và đánh giá kết quả lao động của thầy và trò. Nếu đánh giá đúng đó sẽ giúp cho Ban giám
283 2019-03-26 93.92 KB Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại Công...
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 573 
284 2019-03-26 167.19 KB Phân tích và một số giải pháp nhằm hoàn thiện...
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP.
285 2019-03-26 166.91 KB Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số...
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP.
286 2019-03-26 15.67 KB Bản sắc văn hóa Việt Nam.docx
Từ xa xưa đối với Việt Nam, văn hóa không chỉ là một nhân tố trong phát triển mà còn là một điều kiện quyết định sự sống còn của cả dân tộc. Hàng ngàn năm qua, lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của đấu tranh chống sự tàn bạo của thiên nhiên và sự tàn
287 2019-03-26 4.19 MB Nhu cầu giải trí của công nhân lao động khu công nghiệp hiện nay.docx
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NHU CẦU GIẢI TRÍ CỦA CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG KCN HIỆN NAY
288 2019-03-26 96.69 KB Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Viện nghiên...
Phần 1: Khái Quát Vế Viện Nghiên Cứu Khoa Học Lao Động Và Xã Hội 3
289 2019-03-26 46.60 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng...
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CAO 7
290 2019-03-26 96.72 KB Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Viện nghiên...
Phần 1: Khái Quát Vế Viện Nghiên Cứu Khoa Học Lao Động Và Xã Hội
291 2019-03-26 60.16 KB Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển...
Đối với bất kỳ một doanh nghiệp hay tổ chức nào, con người luôn là một trong những yếu tố rất quan trọng và được coi là vốn quý nhất và quyết định mọi nguồn lực khác. Ngày nay với sự phát triển của nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp muốn tồn tại
292 2019-03-26 34.46 KB Bàn về một số nội dung quản lí nguồn nhân lực...
Trong quá trình CNH-HĐH đất nước và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta , quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao đông , cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho người lao động . sự phát
293 2019-03-26 31.59 KB Thực trạng về vai trò của quản trị nguồn nhân...
PHẦN I: KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC NGÀY NAY
294 2019-03-26 26.42 KB HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI.docx
295 2019-03-26 149.10 KB Lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh...
Chương 1:
296 2019-03-26 34.12 KB Mối quan hệ giữa biến động dân số và thị trường lao động.docx
297 2019-03-26 62.24 KB Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng với...
Đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng đã đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử Đảng ta. Đại hội mở đầu thế kỷ XXI, một chặng đường lịch sử mà trong đó đất nước ta sẽ hoàn thành công cuộc công nghiệp hoá, hịên đại hoá đất nước, trở thành một nước công
298 2019-03-26 110.66 KB Một số giải pháp phát triển hệ thống Trung tâm...
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã thông qua Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2001 – 2010, trong đó đã xác định: “Giải quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy nhân tố con người, ổn định và phát triển kinh tế, lành
299 2019-03-26 23.30 KB Thực trạng văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay.docx
Trước hết, chúng ta hiểu văn hóa là toàn bộ những sản phẩm, những vật thể hay giá trị dưới dạng vật chất và tinh thần do con người và loài người sáng tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn để phục vụ cuộc sống của con người, để thực hiện sự phát
300 2019-03-26 61.81 KB Giải pháp nâng cao động lực cho cán bộ công nhân...
Chương 1. Cơ sở lý luận cho việc nâng cao động lực cho người lao động 4

First | Prev | 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 52 | Next | Last