Trang Download Tổng hợp

Xem Phim online
Top Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...


Tổng số tìm thấy chuỗi 'x86': 1834 (1834) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 37 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
251 2018-08-27 4.84 GB en windows 10 consumer edition version 1803 updated aug 2018 x64 dvd f2764cf8.iso
/Phần Mềm Thuvienaz/1803_Updated_Aug_2018/en_windows_10_consumer_edition_version_1803_updated_aug_2018_x64_dvd_f2764cf8.iso / Windows 10 Version 1803 8/2018 (x86-x64) Chính Gốc Từ Microsoft |

Đây là bản Microsoft Windows 10 version 1803 được cập nhật

252 2018-08-24 589.14 MB en windows xp professional with service pack 3 x86 cd vl x14 73974.iso
253 2018-08-24 6.21 MB vcredist x86.exe
254 2018-08-24 3.16 GB Win10x86FullSoft.GHO
/Phần Mềm Thuvienaz/Win 10 Autumn Full Soft/Win10x86FullSoft.GHO / Ghost Windows 10 Version 1803 (x86 – x64) – No Soft & Full Soft | Ghost Win 10 1803 No soft, Full Soft: Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1803 nguyên gốc lược bỏ các apps
255 2018-08-24 4.26 GB Win10x64FullSoft.GHO
/Phần Mềm Thuvienaz/Win 10 Autumn Full Soft/Win10x64FullSoft.GHO / Ghost Windows 10 Version 1803 (x86 – x64) – No Soft & Full Soft | Ghost Win 10 1803 No soft, Full Soft: Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1803 nguyên gốc lược bỏ các apps
256 2018-08-24 4.04 GB UEFI Win10x64FullSoft.tib
/Phần Mềm Thuvienaz/Win 10 Autumn Full Soft/UEFI Win10x64FullSoft.tib / Ghost Windows 10 Version 1803 (x86 – x64) – No Soft & Full Soft | Ghost Win 10 1803 No soft, Full Soft: Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1803 nguyên gốc lược bỏ
257 2018-08-24 2.24 GB Win10x86NoSoft.GHO
/Phần Mềm Thuvienaz/Win 10 Autumn No Soft/Win10x86NoSoft.GHO / Ghost Windows 10 Version 1803 (x86 – x64) – No Soft & Full Soft | Ghost Win 10 1803 No soft, Full Soft: Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1803 nguyên gốc lược bỏ các apps
258 2018-08-24 3.32 GB Win10x64NoSoft.GHO
/Phần Mềm Thuvienaz/Win 10 Autumn No Soft/Win10x64NoSoft.GHO / Ghost Windows 10 Version 1803 (x86 – x64) – No Soft & Full Soft | Ghost Win 10 1803 No soft, Full Soft: Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1803 nguyên gốc lược bỏ các apps
259 2018-08-24 3.13 GB UEFI Win10x64NoSoft.tib
/Phần Mềm Thuvienaz/Win 10 Autumn No Soft/UEFI Win10x64NoSoft.tib / Ghost Windows 10 Version 1803 (x86 – x64) – No Soft & Full Soft | Ghost Win 10 1803 No soft, Full Soft: Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1803 nguyên gốc lược bỏ các
260 2018-08-24 232.35 MB iSpring Suite 8.1.0 Build 12213 x86.rar
261 2018-08-22 4.09 GB iso windows 10 10in1 permantly preactivated x64.iso
/Phần Mềm Văn Phòng/iso-windows-10-10in1-permantly-preactivated-x64.iso / Tải Về Windows 10 Redstone 4 version 1803 17134.112 AIO (x86-x64) 20 in 2 |

Đây là bản Windows 10 Redstone 4 version 1803 17134.112 Aio (x86-x64) 20 in 2 – Tự động Active bản

262 2018-08-22 3.14 GB iso windows 10 10in1 permantly preactivated x86.iso
/Phần Mềm Văn Phòng/iso-windows-10-10in1-permantly-preactivated-x86.iso / Tải Về Windows 10 Redstone 4 version 1803 17134.112 AIO (x86-x64) 20 in 2 |

Đây là bản Windows 10 Redstone 4 version 1803 17134.112 Aio (x86-x64) 20 in 2 – Tự động Active bản

263 2018-08-21 4.84 MB vcredist x86.exe
264 2018-08-13 378.21 MB TienIchMayTinh.Com en visio professional 2013 with sp1 x86 3910851.exe
265 2018-08-10 1.07 GB Optitex15.0.198.0 X86.exe
266 2018-08-08 813.46 MB WanDrv6 Win8.x86 6.5.2015.0915 Stable.zip
267 2018-08-08 391.22 MB WanDrv6 WinXP.x86 6.5.2015.0915 Stable.zip
268 2018-08-07 1.72 MB Setup.X86.vi vn O365ProPlusRetail 04fa1c73 011e 4b5c 9f09 f220db83ad5c TX SG b 64 .rar
269 2018-08-07 706.22 MB Win 7 Lite x86 Rebuild Lehait1.iso
270 2018-08-01 639.37 MB PhoenixOSInstaller v3.0.2.451 x86 x64.exe
271 2018-07-29 7.03 MB USB Burning Tool v2.0.8 x86 (1).rar
272 2018-07-28 5.76 MB vnc E4 6 3 x86 x64 win32.exe
273 2018-07-21 3.89 GB WIN7 SP1 X86 OMT V3.GHO
274 2018-07-19 4.70 GB en windows 10 consumer editions version 1803 updated march 2...
//Không tồn tại / Windows 10 Pro – Ent – Edu VL Version 1709 (Updated Sept 17) English (x86-x64) |

Bên trong file cài đặt này bao gồm các phiên bản: Windows 10 Education Windows 10 Education N Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise

275 2018-07-18 2.60 MB vcredist x86.exe
276 2018-07-18 2.47 MB WindowsInstaller KB893803 x86.exe
277 2018-07-18 2.60 MB vcredist x86.exe
278 2018-07-11 359.68 MB WanDrv6 WinXP.x86 6.6.2015.1103 VNI.rar
279 2018-06-26 66.84 MB NDP451 KB2858728 x86 x64 AllOS ENU.exe
280 2018-06-25 237.62 MB Visio pro 2007 x86 x64.rar
281 2018-06-25 1.18 GB [tbit.vn]en office professional plus 2016 x86 x64 dvd 6962141.iso
282 2018-06-20 43.09 MB YouTube 13.16.55 API17(arm64 v8a armeabi v7a x86)(nodpi)(vDark v0.9.7) vanced.apk
283 2018-06-20 43.09 MB YouTube 13.16.55 API17(arm64 v8a armeabi v7a x86)(nodpi)(vBlack v0.9.7) vanced.apk
284 2018-06-20 631.32 MB Anaconda3 5.2.0 Windows x86 64.exe
285 2018-06-13 3.48 MB AppNee.com.OneKey.Ghost.v6.5.12.188.x86..x64.7z
286 2018-06-12 2.51 GB WIN 7 X86.GHO
287 2018-06-11 660.34 MB [Win7.x86]Drivers.rar
288 2018-06-10 1.71 MB Lenovo Windows 8 Pro (Professional) x86.7z
289 2018-06-10 6.45 MB HP Windows 8 Pro (Professional) x86.7z
290 2018-06-09 18.82 MB windows6.1 kb4012212 x86 6bb04d3971bb58ae4bac44219e7169812914df3f.msu
291 2018-06-06 158.25 MB SQLManagementStudio x86 ENU.exe
292 2018-06-06 110.40 MB SQLEXPR x86 ENU.exe
293 2018-06-01 5.97 MB HomeGuard.Activity.Monitor.Professional.4.9.5.x86.rar
294 2018-05-30 2.71 MB vcredist x86 2005 6195.exe
295 2018-05-30 2.75 MB vcredist x86 2005 4053.exe
296 2018-05-29 1.12 GB p13390677 112040 Linux x86 64 3of7.zip
297 2018-05-28 1.90 MB iPhanmem.net WinRAR 550 x86.exe
298 2018-05-18 1.07 GB p13390677 112040 Linux x86 64 2of7.zip
299 2018-05-18 1.30 GB p13390677 112040 Linux x86 64 1of7.zip
300 2018-05-15 537.81 MB windows6.1 KB976932 X86 (up sp1 cho Win7).exe

First | Prev | 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 37 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X