Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi '2001': 1653 (1653) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 34 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
251 2019-03-26 418.71 KB Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo...
Trong các yếu tố phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp của nền kinh tế thì nguồn nhân lực là yếu tố cơ bản, quan trọng nhất. Bởi lẽ, khi con người đã có trình độ văn hoá, kỹ thuật nghiệp vụ cao, có tay nghề vững sẽ là yếu tố quyết định để sử dụng
252 2019-03-26 435.52 KB ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI TĂNG TRƯỞNG...
Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010, Đảng và Nhà nước ta phấn đấu đến năm 2010 đưa mức GDP bình quân đầu người của nước ta lên gấp đôi so với hiện nay. Để tăng gấp đôi GDP trong khoảng 10 năm đòi hỏi một nhịp tăng trưởng bình quân
253 2019-03-26 445.00 KB Luật thương mại.doc.doc
Tài liệu tham khảo về Luật thương mại căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của
254 2019-03-26 454.00 KB giáo trình tư tưởng hồ chí minh.doc
  1. Đặt vấn đề Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách
255 2019-03-26 468.25 KB Luật bất động sản.pdf
  Đến năm 2001, sau khi Luật Đất đai sửa đổi được thông qua, Nhà nước mới  có chính sách cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được tham gia đầu tư xây  dựng nhà ở
256 2019-03-26 469.63 KB Nghị định 89 CP về quy định nhãn hiệu hàng hóa ks.phan quang thoai.pdf
Nghị định 89 CP về quy định nhãn hiệu hàng hóa-ks.phan quang thoai Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ vào luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005, căn cứ
257 2019-03-26 479.66 KB Hoàn thiện chính sách quản lý ngân sách tỉnh (thành...
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo. Luận văn dự kiến có 3 chương. - Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện chính sách QLNSNN tỉnh (thành phố). - Chương 2: Thực trạng phân cấp QLNSNN tỉnh (thành
258 2019-03-26 484.12 KB NGHỊ ĐỊNH Về việcquy định chitiết vàhướngdẫn...
  CHÍNH PHỦ _______ CỘNG HOÀ XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độclập- Tự do -Hạnh phúc  Số: 80/2006/NĐ-CP  ______________________________________________ HàNội, ngày 09 tháng 8năm 2006  NGHỊ
259 2019-03-26 492.00 KB Đề cương môn tư tưởng Hồ Chí Minh.doc
Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam. Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào
260 2019-03-26 507.00 KB Luật thương mại 2005.doc
LUẬT THƯƠNG MẠI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 36/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được
261 2019-03-26 508.50 KB Luật thương mại.doc
Luật thương mại Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp
262 2019-03-26 527.77 KB Quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư chứng khoán...
Chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 xác định phải nhanh chóng xây dựng PetroVietnam trở thành một Tập đoàn Công nghiệp- Thương mại- Tài chính Dầu khí quan trọng, hoàn chỉnh hoạt động trong và ngoài nước.
263 2019-03-26 546.90 KB Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm 2001..rar
  Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm 2001. Của bộ giáo dục và đào tạo Đề thi: Bảng A, thời gian: 180 phút không kể thời gian giao đề
264 2019-03-26 577.56 KB Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông Yêu cầu kỹ thuật.pdf
TCN 68 - 135 : 2001 (soát xét lần 1) "Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật" được bổ sung, sửa đổi trên cơ sở các khuyến nghị mới nhất của liên minh viễn thông quốc tế (ITU), có tham khảo tiêu chuẩn của một số nước trên thế giới,
265 2019-03-26 594.50 KB luat thi hanh an hinh su 2010 4422.doc.doc
LUẬTTHI HÀNH ÁN HÌNH SỰCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật thi hành
266 2019-03-26 600.40 KB Luật đăng ký bất động sản.pdf
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Bộ luật dân
267 2019-03-26 600.40 KB Luật đăng ký bất động sản.pdf
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Bộ luật dân sự; Luật này quy định về đăng ký bất động sản.
268 2019-03-26 602.44 KB Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu...
Chương 1: Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc. Phần này là những lý luận chung về doanh nghiệp, về tầm quan trọng của việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng tài sản lưu động cũng như nội
269 2019-03-26 630.62 KB Thiếu nữ đánh cờ vây.pdf
Cuối tháng 9 năm 2001, tiểu thuyết Thiếu nữ đánh cờ vây của tôi được đề cử giải Goncurt Pháp. Cuối tháng 2, tiểu thuyết đó đoạt giải Goncurt dành cho học sinh Trung học.
270 2019-03-26 654.48 KB Luật đầu tư.pdf
Luật đầu tư Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khúa X, kỳ họp thứ
271 2019-03-26 665.50 KB 290 câu hỏi CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ.doc
  1. Nếu GDP bình quân thực tế của năm 2000 là 18,073$ và GDP bình quân thực tế của năm 2001 là 18,635$ thì tỷ lệ tăng trưởng của sản lượng thực tế trong thời kỳ này là bao nhiêu? a.
272 2019-03-26 666.19 KB CÁC GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG...
CÁC GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG ĐỂ NÂNG CAO  CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC  ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG        Trong Quyết  định của Thủ tướng chính phủ về việc phê
273 2019-03-26 676.32 KB Đề thi 3kyu tiếng Nhật – năm 2001.pdf
Đề thi tiếng Nhật cấp độ 3kyu, năm 2001. Giúp những người học tiếng Nhật luyện thi các cấp độ kyu tiếng Nhật và làm quen với các dạng đề thi 3kyu tiếng Nhật qua các năm.
274 2019-03-26 691.84 KB Hoạt động xuất khẩu Than khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2001 2007.docx
Than là một trong những tài nguyên khoáng sản trong lòng đất của quốc gia, cùng với các loại khoáng sản khác như: Đồng, chì, kẽm, thiếc…đã tạo thành một nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng phong phú và có giá trị của Việt Nam. Than là một trong
275 2019-03-26 747.63 KB Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo xây dựng...
LUẬN VĂN - Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ nữ từ 1986 đến 2001
276 2019-03-26 758.55 KB Xây Dựng Chiến Lược Của Nhà Máy Chế Biến Thực...
Với những chính sách phát triển kinh tế - xã hội hợp lý, trong hơn hai thập niên qua, nền kinh tế Việt Nam đã và đang phát triển nhanh chóng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trong giai đoạn 2001-2010, kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình
277 2019-03-26 782.07 KB Lập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.pdf
Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn (2001-2010) Việt Nam đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng cho tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và xoá đói giảm nghèo. Các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ sẽ đóng một vai trò
278 2019-03-26 786.90 KB Đề thi 4kyu tiếng Nhật – năm 2001.pdf
Đề thi tiếng Nhật cấp độ 4kyu năm 2001. Giúp những người học tiếng Nhật luyện thi các cấp độ kyu tiếng Nhật và làm quen với các dạng đề thi 4kyu tiếng Nhật qua các năm.  
279 2019-03-26 788.00 KB Quần thể hang động Phong Nha.doc
Quần thể hang động ở Phong Nha Kẻ Bàng được đánh giá là một trong những cảnh quan đẹp nhất thế giới với các đặc trưng có sông ngầm dài nhất, các hang có chiều cao và rộng nhất,
280 2019-03-26 791.02 KB Đảng Nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo công tác...
LUẬN VĂN - Đảng Nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo công tác tư tưởng trong thời kỳ 1986-2001
281 2019-03-26 796.18 KB Tìm hiểu tình hình phát triển du lịch tỉnh Hà Tĩnh...
Du lịch ngày nay đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng, một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống văn hoá, xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Thuật ngữ " Du lịch" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp với ý nghĩa
282 2019-03-26 797.38 KB Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm...
Trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến 2003 , mục tiêu đề ra là phấn đấu đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp , tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GDP
283 2019-03-26 819.00 KB Những hồ nước xanh thẳm tuyệt đẹp ở Afghanistan.doc
Được bao quanh bởi những vách đá vôi màu hồng cao chót vót gần như hoàn toàn không có thực vật, cảnh quan tuyệt đẹp của những hồ nước ở đây là điểm thu hút khách
284 2019-03-26 819.20 KB Encyclopedia of american business history part 1.pdf
advertising industry American advertising is a huge and powerful industry with expenditures approaching $250 billion in 2001 in the United States alone, with more than $450 billion spent worldwide. The biggest advertisers are the nation’s manufacturers
285 2019-03-26 830.25 KB Luật doanh nghiệp ngày 25 tháng 12 năm 2001.pdf
286 2019-03-26 836.09 KB Thuế xuất nhập khẩu 2001.pdf
287 2019-03-26 943.50 KB bộ luật đầu tư năm 2005 .doc
Căn cứ vào hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sữa đỗi bổ sung theo nghị quyết 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của quốc hội khóa 10, kì họp thứ 10.
288 2019-03-26 1.01 MB Phân tích chính sách sản phẩm của công ty Apple (trước năm 2010).doc
Phân tích chính sách sản phẩm của công ty điện tử tiêu dùng Apple từ năm 2001 đến nay I. Giới thiệu công ty 1. Lịch sử hình thành 2. Quá trình phát triển II.Thị trường
289 2019-03-26 1.05 MB Chiến lược phát triển kinh tế xã hội thủ đô Hà Nội thời kỳ 2001 2010.pdf
Hà Nội là một trong số các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao (tốc độ tăng GDP trung bình của Thủ đô giai đoan 1990-1999 cao hơn cả nước từ 2-3%). Tỷ trọng ngành công nghiệp mở rộng tăng từ 29,1% năm 1990 lên 38%. Ngành dịch vụ từ 61,9% giảm xuống còn
290 2019-03-26 1.06 MB Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng...
291 2019-03-26 1.24 MB Đề thi 1kyu tiếng Nhật – năm 2001.pdf
Đề thi tiếng Nhật cấp độ 1kyu, năm 2001. Giúp những người học tiếng Nhật luyện thi kyu tiếng Nhật và làm quen với các dạng đề thi 1kyu tiếng Nhật qua các năm.
292 2019-03-26 1.26 MB Tổng quan Kinh tế Thế giới 2009 – Qua đáy và phục hồi.pdf
Tổng quan Kinh tế Thế giới 2009 - Qua đáy và phục hồi Người thực hiện: TS. Lê Hồng Giang Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Vào những ngày cuối năm
293 2019-03-26 1.36 MB bài giảng giáo dục quốc phòng.doc
  LỜI NÓI ĐẦU      Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung của chiến lược đào tạo con người , nhằm đào tạo ra những con người mới xã hội
294 2019-03-26 1.40 MB Giải pháp tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Đầu...
Chương 1: VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VỚI QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 1.1. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nhu cầu về vốn đầu tư 1.2. Tác động của tín dụng ngân hàng đối với chuyển
295 2019-03-26 1.54 MB Đầu tư với sự phát triển kết cấu hạ tầng giao...
296 2019-03-26 1.54 MB ĐẦU TƯ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO...
CHƯƠNG I: ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI Ở CÁC QUỐC GIA 6
297 2019-03-26 1.55 MB Đầu tư với sự phát triển kết cấu hạ tầng giao...
Ngày nay chúng ta đang được chứng kiến tốc độ phát triển như vũ bão của các nền kinh tế trên thế giới cùng với sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện giao thông từ chiếc tàu thuỷ chạy bằng máy hơi
298 2019-03-26 1.55 MB Đầu tư với sự phát triển kết cấu hạ tầng giao...
Chương I: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở các quốc gia. Chương II:Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam giai đoạn 2001-2004 và tác động của nó tới sự phát triển KCHTGTVT
299 2019-03-26 1.73 MB HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ THỨ BA – CDMA2000. Chương 1.doc
Sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ số liệu mà IP đã đặt ra các yêu cầu mới đối với công nghiệp viễn thông di động, Thông tin di động thế hệ thứ hai mặc dù sử dụng công nghệ số nhưng vì là hệ thống băng hẹp và được xây dựng trên cơ chế chuyển mạch
300 2018-10-15 1.74 MB Band OF Brothers 2001 EP 4 Bluray REMUX VC 1 DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar

First | Prev | 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 34 | Next | Last