Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'khai': 4203 (4203) , thời gian tìm:

First | Prev | 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 85 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
251 2019-03-26 32.90 KB Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong cơ chế thị trường.docx
Phần I: Khái quát chung về BHXH
252 2012-09-21 33.00 KB Bai giao vien phat bieu nhan ngay khai giang.doc
253 2019-03-26 33.00 KB Đơn đăng ký dự tuyển công chức.doc
Đơn đăng ký dự tuyển công chức Đơn đăng ký dự tuyển công chức. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người
254 2019-03-26 33.00 KB Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh.doc
Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh  Thủ tục hành chính, thủ tục sở tư pháp, Mẫu STP/HT-2006-KS.3 Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh
255 2019-03-26 33.00 KB Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài.doc
Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Làm 02 tờ khai đề nghị xác
256 2019-03-26 33.00 KB Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt.doc
Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa
257 2019-03-26 33.00 KB Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt.doc
Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa
258 2019-03-26 33.00 KB Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ.doc
Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ Thành phần hồ sơ: 1. - Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ theo mẫu. Người đề nghị điền đầy đủ các nội dung trong Tờ khai, ký trực tiếp, có xác nhận của Cơ quan
259 2019-03-26 33.00 KB Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi cho công...
Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, Thành phần hồ sơ đăng kí lại việc nuôi con nuôi  1. Tờ khai đăng ký lại việc nuôi
260 2019-03-26 33.08 KB Rủi ro kiểm toán và những loại hình cụ thể.docx
PHẦN 1: RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ CÁC KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN 3
261 2019-03-26 33.11 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Công Ty Cổ Phần...
Chương 1: Khái Quát Chung về Công Ty Gia Phát
262 2019-03-26 33.14 KB Thực trạng cổ phần hoá Những kết quả tích cực...
Đất nước ta hiện nay đang thực hiện công cuộc đổi mới mà Đảng và Nhà nước đã đề ra từ Đại hội Đảng lần thứ VI(1986). Trong công cuộc đổi mới này, vấn đề phát triển một nền Kinh tế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế theo định hướng
263 2019-03-26 33.50 KB Đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị.doc
Đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị  Đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi
264 2019-03-26 33.50 KB Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông.doc
Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông  Thành phần hồ sơ: 1- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu; 2- 03 ảnh giống nhau, cỡ 4x6 cm, chụp trên nền mầu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu,
265 2019-03-26 33.50 KB Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá...
Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng... Trình tự thực hiện:  Khi thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu phần vốn cho tổ chức, cá
266 2019-03-26 33.80 KB Đổi mới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương...
I. Khái quát về hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp thương mại
267 2019-03-26 33.92 KB Một số giải pháp nhằm giảm chi phí sản xuất để...
Chương I: Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 3
268 2017-09-28 34.00 KB 2 To khai hoc vien.doc
269 2019-03-26 34.00 KB Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.doc
  Đơn đăng ký dự tuyển viên chức Đơn đăng ký dự tuyển viên chức. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai,
270 2019-03-26 34.00 KB Thi nâng ngạch giảng viên chính lên giảng viên cao cấp.doc
Thi nâng ngạch giảng viên chính lên giảng viên cao cấp Trình tự thực hiện - Việc nâng ngạch giảng viên chính lên giảng viên cao cấp thực hiện thông qua thi nâng ngạch.
271 2019-03-26 34.00 KB ĐƠN XIN KHAI NHẬN THỪA KẾ.doc
ĐƠN XIN KHAI NHẬN THỪA KẾ Tài liệu tham khảo đơn xin khai nhận thừa kế.
272 2019-03-26 34.00 KB Khái niệm sản phẩm mới và phát triển sản phẩm mới.doc
Đứng trên góc độ doanh nghiệp để xem xét, người ta chia sản phẩm mới thành hai loại: sản phẩm mới tương đối và sản phẩm mới tuyệt đối. Chiến lược marketing đối với sản phẩm mới tuyệt đối này thường phải được soạn
273 2019-03-26 34.00 KB Khái quát các hình thức đấu giá.doc
Đấu giá là một cơ chế thị trường trong đó một vật hữu hình hay vô hình (bằng sáng chế...), một hay một tập hợp sản phẩm hay dịch vụ, (gọi chung là vật đấu giá) được trao đổi, mua bán
274 2019-03-26 34.02 KB Vai trò của các hình thức tiền lương trong viêc kích thích lao động.docx
Đứng trước những biến động không có lợi của nền kinh tế thế giới hiện nay, Việt Nam là một trong những nước châu Á có nền kinh tế ít biến động nhất.Đảng và nhà nước ta không lấy đó làm chủ quan để quên đi mục đích cuối cùng là tiến tới XHCN- một xã hội
275 2019-03-26 34.27 KB Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu...
PHẦN I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN - MÂY TRE XUẤT KHẨU 3
276 2019-03-26 34.41 KB Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty TNHH thiết kế và thương mại phát gia.docx
PHẦN I: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TNHH THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT GIA
277 2019-03-26 34.46 KB Bàn về một số nội dung quản lí nguồn nhân lực...
Trong quá trình CNH-HĐH đất nước và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta , quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao đông , cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho người lao động . sự phát
278 2019-03-26 34.50 KB Khó khăn và thách thức khi triển khai CRM.doc
Theo Gartner, 70% các dự án CRM đã không thành công, tỷ lệ dự án lớn thất bại khá cao và là yếu tố chủ yếu tạo nên sự hoài nghi về CRM. Có rất nhiều nguyên nhân
279 2019-03-26 34.63 KB KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC TRONG VIỆC ĐIỀU TRỊ...
Lịch sử nghiên cứu bệnh TTPL thực chất là lịch sử phát triển về những khái niệm và các hội chứng bệnh lý tâm thần. Bệnh TTPL có từ khi loài người xuất hiện [42, 55], việc phân loại và thống nhất các quá trình bệnh lý của TTPL có một lịch sử lâu dài. Các
280 2019-03-26 34.79 KB Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty TNHH thiết kế và thương mại phát gia.docx
PHẦN I: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TNHH THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MẠI PHÁT GIA
281 2019-03-26 34.90 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty TNHH Nhà...
A_ KHÁI QUÁT SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
282 2019-03-26 35.00 KB Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng...
Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân VN cư trú ở trong nước)  Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công
283 2019-03-26 35.00 KB 5 phương pháp nghiên cứu thị trường phổ biến nhất.doc
Kết quả của hoạt động nghiên cứu thị trường trước khi giới thiệu một sản phẩm/dịch vụ mới phụ thuộc khá nhiều vào kỹ thuật và phương pháp tiến hành. Điều này đòi hỏi một năng lực chuyên môn
284 2019-03-26 35.05 KB Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của kinh tế...
I - Khái quát chung về thành phần kinh tế nhà nước
285 2019-03-26 35.08 KB Báo cáo tổng hợp tại Công ty Thương mại và du lịch...
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HỒNG TRÀ (RED TEA CO, ).
286 2019-03-26 35.20 KB Báo cáo tổng hợp Công ty in Tài chính.docx
Phần I: Khái quát chung về đặc Điểm hđsxkd và tổ chức bộ máy quản lý của công ty in tài chính
287 2019-03-26 35.31 KB Những giải pháp nhằm nâng cao chất lương hoạt động...
Trong cơ chế thị trường nước ta hiện nay, các doanh nghiệp thương mại nhà nước đang đứng trước những thách thức to lớn. Đó là phải gánh trên vai một khối lương lao động quá lớn kồng kềnh do cơ chế cũ để lại . Hơn nữa đội ngũ lao động này nhìn chung tỏ
288 2019-03-26 35.43 KB Thương mại là hòn đá thử vàng đối với sự phồn vinh của mỗi quốc gia.docx
I. KHÁI NIỆM , PHÂN LOẠI VÀ VAI TRÒ CỦA KINH DOANH NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN.
289 2019-03-26 35.49 KB Đối tượng nghiên cứu của Hồ Chí Minh học.docx
Chương 1. KHÁI QUÁT SỰ RA ĐỜI CỦA CHUYÊN NGÀNH HỒ CHÍ MINH HỌC 3
290 2019-03-26 35.50 KB ĐƠN XIN KHAI NHẬN THỪA KẾ.doc
ĐƠN XIN KHAI NHẬN THỪA KẾ tài liệu tham khảo mẫu đơn xin khai nhận thừa kế
291 2019-03-26 35.50 KB Cấp lại chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện.doc
Cấp lại chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện * Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ
292 2019-03-26 35.50 KB Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.doc
Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh; 01 tờ khai về thông tin về người nước ngoài xin
293 2019-03-26 35.50 KB Bản khai lý lịch (Kèm theo đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam).doc
294 2019-03-26 35.50 KB Bản khai lý lịch (Kèm theo đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam).doc
ảnh 4 x 6 (Chụp chưa quá 3 tháng) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------BẢN KHAI LÝ LỊCH(Kèm theo Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam) Họ và tên: Giới tính:.......................Họ và tên khai sinh: Ngày, tháng, năm
295 2019-03-26 35.56 KB Một số biện pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt...
Vì vậy, kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải hết sức năng động, nạy bén, linh hoạt trước sự biến động của môi trường để khai thác, tận dụng các cơ hội và hạn chế rủi ro trong kinh doanh. Một doanh nghiệp kinh doanh có hiệu
296 2019-03-26 35.66 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty ứng dụng...
Việt Nam hiện nay đang thực hiện công cuộc đổi mới mà Đảng và Nhà nước đã đề ra từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986). Trong công cuộc đổi mới này, Việt Nam chuyển từ một nền kinh tế bao cấp sang xây dựng phát triển một nền kinh tế thị trường với sự tham
297 2019-03-26 35.82 KB Giải quyết tốt vấn đề thu nhập trong địa bàn nông thôn tỉnh Sóc Trăng.docx
Sóc Trăng là một tỉnh nông nghiệp, nông thôn nằm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có số dân 1.234.000 người, là một tỉnh giàu tiềm năng để phát triển. Mặc dù vậy, khu vực nông thôn của tỉnh hiện vẫn còn nhiều khó khăn: số họ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao (28,2%),
298 2019-03-26 35.98 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty TNHH ứng...
Việt Nam hiện nay đang thực hiện công cuộc đổi mới mà Đảng và Nhà nước đã đề ra từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986). Trong công cuộc đổi mới này, Việt Nam chuyển từ một nền kinh tế bao cấp sang xây dựng phát triển một nền kinh tế thị trường với sự tham
299 2019-03-26 36.00 KB BM.VHTTDL.02. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.doc
BM.VHTTDL.02.- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Tài liệu tham khảo những mẫu đơn, tờ khai hành chính của Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế. Những Mẫu đơn, Tờ khai Hành chính này
300 2019-03-26 36.00 KB Thương mại điện tử và lợi ích của nền kinh tế và xã hội Việt Nam.doc
Thương mại điện tử sẽ góp phần rất lớn vào việc phát triển nền kinh tế quốc gia, phục vụ lợi ích cộng đồng (chủ yếu là thông tin, kiến thức, dịch vụ) để giúp Việt Nam nâng cao dân trí,

First | Prev | 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 85 | Next | Last