Trang chủ / Tìm kiếm : linux Thấy 213 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 5 6 7 8 9 ... 11 Show 121 - 140 of 213

STT Ngày Kích thước Tên file
121 2019-03-26 6.42 MB Embedded Linux system design and development.pdf
122 2019-03-26 3.53 MB HD giang day Linux ĐHQG good.pdf
Đây là cuốn tài liệu Hướng dẫn đầy đủ về hệ điều hành Linux bao gồm: Cài đặt hệ điều hành, cấu hình các dịch vụ, hệ thống tập tin, các câu lệnh, ...
123 2019-03-26 1.46 MB Quản trị hệ điều hành linux.pdf
124 2019-03-26 196.58 KB Cơ bản về Linux Shell Script.pdf
125 2019-03-26 392.53 KB Bảo mật trên hệ thống Linux.pdf
126 2019-03-26 392.53 KB Bảo mật trên hệ thống Linux.pdf
127 2019-03-26 2.44 MB LinuxSystems AdministratorsCERTIFICATION CERTIFIED ENGINEER LINUX + PLUS.pdf
128 2019-03-26 7.61 MB Lpi Linux Certification In A Nutshell.pdf
You may not have heard of the Linux Professional Institute (LPI) or its professional certifications, but they're becoming an important part of proving professional competence in the Linux operating system. That aside, LPI Linux Certification in a Nutshell
129 2019-03-26 361.23 KB Hacker Highschool en2 Windows and Linux.pdf
130 2018-06-05 121.78 MB OWASP Mantra Janus Linux 32.tar.gz
131 2018-05-04 1.68 MB Linux CentOS 7 LP2 Tieng Viet.pdf
132 2011-02-02 14.78 MB No Starch Press Linux for Non Geeks.zip
133 2011-02-02 1.65 MB AW Embedded Linux Hardware, Software, and Interfacing.zip
134 2011-02-02 1.33 MB Apress Tuning and Customizing a Linux System.zip
135 2011-02-02 5.68 MB Sams Oracle DBA on Unix and Linux.zip
136 2011-02-02 3.22 MB Sams Teach Yourself Linux in 24 hours.zip
137 2011-02-02 22.61 MB Sams Red Hat Linux Fedora 3 Unleashed.zip
138 2019-03-26 1.55 MB Giáo trình Hệ điều hành Unix Linux.pdf
139 2019-03-26 4.73 MB O'Reilly Understanding The Linux Kernel 2nd Edition.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
140 2019-03-26 1.55 MB O'Reilly Linux Network Administrator's Guide 2nd Edition.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP

... 5 6 7 8 9 ... 11 Show 121 - 140 of 213