Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'blu': 4484 (4484) , thời gian tìm:

First | Prev | 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 90 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
301 2020-05-12 56.62 GB Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley...
302 2020-05-12 44.42 GB Birds.of.Prey.2020.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
303 2020-05-12 35.42 GB The Call of the Wild 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 CHDBits.iso
304 2020-05-12 22.73 GB Jade Dynasty 2019 HKG Blu ray 1080p AVC TrueHD 5.1 CHDBits.iso
305 2020-05-12 22.47 GB Jade Dynasty 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
306 2020-05-12 18.02 GB SPL3 Paradox 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT.mkv
307 2020-05-12 57.70 GB Paradox.2017.HK.UHD.Blu ray.2160p.HEVC.TrueHD.5.1.iso
308 2020-05-12 20.78 GB Sát Phá Lang Kill Zone 2005 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 7.1.mkv
309 2020-05-11 18.28 GB Jade Dynasty 2019 HKG Blu ray 1080p REMUX AVC TrueHD 5.1 AYA.mkv
310 2020-05-10 16.93 GB Stonehearst Asylum 2014 Blu ray Remux 1080p AVC TrueHD 5.1 TrungNT.iso
311 2020-05-09 53.67 GB Johnny English Strikes Again 2018 ULTRAHD Blu Ray 2160p HEVC DTS X 7.1 CHDBits.iso
312 2020-05-09 57.66 GB The Predator 2018 ULTRAHD Blu Ray 2160p HEVC TrueHD Atmos 7.1 CHDBits.iso
313 2020-05-09 105.00 KB Just One of the Guys 1985 1080p FRA Blu ray AVC DTS HD MA 2.0.srt
314 2020-05-09 19.26 GB Just One of the Guys 1985 1080p FRA Blu ray AVC DTS HD MA 2.0.iso
315 2020-05-09 17.25 GB Just One of the Guys 1985 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 2.0 AYA.mkv
316 2020-05-07 42.76 GB Sicario 2015 ViE 1080p Blu ray AVC TrueHD 7.1 Atmos NetBD.iso
317 2020-05-07 57.24 GB Sicario 2015 2160p UltraHD Blu ray HDR HEVC Atmos 7.1 NIMA4K.iso
318 2020-05-07 25.94 GB Sicario Day of the Soldado 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
319 2020-05-06 56.58 GB The Call of the Wild 2020 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
320 2020-05-06 35.42 GB The Call of the Wild 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 7.1 CHDBits.iso
321 2020-05-06 52.65 GB The Call of the Wild 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
322 2020-05-06 52.65 GB The Call of the Wild 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
323 2020-05-06 28.77 GB The Call of the Wild 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
324 2020-05-05 54.39 GB 47 Ronin 2013 2160p UHD Blu ray HEVC DTS X 7.1 WhiteRhino.iso
325 2020-05-04 24.25 GB Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley...
326 2020-05-04 48.66 GB The Equalizer 2 2018 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
327 2020-05-04 45.83 GB Avengers Endgame 2019 1080p 3D GER Blu ray AVC DTS HD MA 7 1 SharpHD.iso
328 2020-05-04 20.10 GB Legend of the Wolf (1997) Vie USLT HKG Blu ray 1080P AVC LPCM 2.0 doraemon.iso
329 2020-05-01 22.30 GB Sonic The Hedgehog 2020 1080p Blu ray Remux AVC Atmos 7.1 AlphaHD.mkv
330 2020-04-28 46.37 GB Bloodshot 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
331 2020-04-28 28.43 GB Bloodshot 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
332 2020-04-28 98.08 KB Patriot Games 1992 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD 5.1 KRaLiMaRKo.srt
333 2020-04-28 43.68 GB Patriot Games 1992 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
334 2020-04-28 46.37 GB Bloodshot 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
335 2020-04-27 57.54 GB Oceans Eight 2018 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDBEE.iso
336 2020-04-24 42.84 GB Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull 2008 ViE 1080p...
337 2020-04-24 44.88 GB Men in Black International 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
338 2020-04-24 24.82 GB Men in Black 4 International 2019 ViE Blu ray 1080p AVC DTS HD MA 5.1 NetBD.iso
339 2020-04-23 45.91 GB Paris By Night 122 Duyên Phận 2017 1080i Blu ray AVC DD 2.0.iso
340 2020-04-23 45.06 GB Paris By Night 121 Song Ca Nhạc Vàng 2016 1080i Blu ray AVC DD2.0.iso
341 2020-04-23 40.92 GB Paris By Night 120 Còn Chút Gì Để Nhớ 2016 1080i Blu ray AVC DD2.0.iso
342 2020-04-23 43.32 GB Paris By Night 119 Nhạc Vàng Muôn Thuở 2016 1080i Blu ray AVC DD2.0.iso
343 2020-04-23 40.78 GB Paris By Night 118 50 Năm Âm Nhạc Đức Huy 2016 1080i Blu ray AVC DD2.0.iso
344 2020-04-23 46.06 GB Paris By Night 117 Vườn Hoa Âm Nhạc 2016 1080i Blu ray AVC DD2.0.iso
345 2020-04-23 44.33 GB Paris By Night 116 Nụ Cười Đầu Năm 2016 1080i Blu ray AVC DD2.0.iso
346 2020-04-23 44.97 GB Paris By Night 115 Nét Đẹp Á Đông 2015 1080i Blu ray AVC DD5.1.iso
347 2020-04-23 43.82 GB Paris by Night 113 Mừng Tuổi Mẹ 2015 1080i Blu ray AVC DD 2.0.iso
348 2020-04-23 45.88 GB Paris By Night 111 Chủ Đề S 2014 1080i Blu ray AVC DD 5.1.iso
349 2020-04-23 34.55 GB Paris By Night 108 Chủ Đề Thời Gian 1080i Blu ray AVC DD 5.1.iso
350 2020-04-23 46.02 GB Paris By Night 107 20 Năm Nguyễn Ngọc Ngạn 1080i Blu ray AVC DD 5.1.iso

First | Prev | 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 90 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X