Trang Download Tổng hợp

Xem Phim online


Tổng số tìm thấy chuỗi 'hdt': 1131 (1131) , thời gian tìm:

First | Prev | 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 23 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
301 2019-07-11 14.59 GB Hai Phuong 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
302 2019-07-09 25.36 GB The Aftermath 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
303 2019-07-09 20.64 GB 47 Meters Down 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
/Phim tong hop
304 2019-07-09 21.52 GB P Storm 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
305 2019-07-08 21.81 GB Kickboxer Retaliation 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
306 2019-07-05 82.60 GB Shazam 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
307 2019-07-04 20.95 GB Escape Plan The Extractors 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
308 2019-07-03 17.44 GB P Storm 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
309 2019-07-03 25.64 GB Pet Sematary 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
310 2019-07-02 19.30 GB P Storm 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.m2ts
/Phim tong hop
311 2019-07-01 54.62 GB Dumbo 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
/Phim 4K (2160P)
312 2019-07-01 48.21 GB Pet Sematary 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
313 2019-06-29 19.30 GB P Storm 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.m2ts
314 2019-06-29 54.62 GB Dumbo 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
315 2019-06-29 32.79 GB Dumbo 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
316 2019-06-27 3.68 GB Shazam.2019.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 HDT.mkv
317 2019-06-27 3.09 GB Shazam.2019.mHD.BluRay.DD5.1.x264 HDT.mkv
318 2019-06-27 32.20 GB Shazam 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
319 2019-06-25 26.23 GB . Is Zero 2002 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
320 2019-06-24 18.02 GB SPL3 Paradox 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
321 2019-06-23 25.36 GB The Aftermath 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
322 2019-06-23 28.09 GB Dumbo 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
323 2019-06-22 32.46 GB Captive State 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
324 2019-06-21 26.23 GB . Is Zero 2002 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
325 2019-06-20 37.29 GB Hotel.Mumbai.2018.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.mkv
326 2019-06-18 27.98 GB Crypto 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
327 2019-06-18 21.34 GB City of Lies 2018 1080p ITA Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
328 2019-06-18 27.98 GB Crypto 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
329 2019-06-18 23.10 GB Iron Sky The Coming Race 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
330 2019-06-17 21.34 GB City of Lies 2018 1080p ITA Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
331 2019-06-16 30.93 GB Us 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
332 2019-06-13 60.70 GB Us 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
/Phim 4K (2160P)
333 2019-06-12 60.70 GB Us 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
334 2019-06-12 33.70 GB Hotel.Mumbai.2018.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HDT.mkv
335 2019-06-08 86.58 GB The Bridge on the River Kwai 1957 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT 00336.m2ts
336 2019-06-06 19.42 GB The Kid 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
337 2019-06-04 27.31 GB Greta 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
/Phim tong hop
338 2019-06-03 22.16 GB The Pool 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 7.1 HDT.mkv
339 2019-06-03 49.64 GB Captain Marvel 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
340 2019-06-03 31.63 GB Captain Marvel 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
341 2019-06-02 30.03 GB Captive State 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
342 2019-06-02 35.85 GB Captain Marvel 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
343 2019-06-01 27.31 GB Greta 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
344 2019-05-28 30.94 GB Ben Hur.2016.1080p.Blu ray.REMUX.AVC.DTS HD.MA.7.1 HDT(1).m2ts
/Phim tong hop
345 2019-05-28 28.67 GB Intimate Strangers 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
346 2019-05-28 27.98 GB Intimate Strangers 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
347 2019-05-27 17.10 GB The Chinese Widow 2017 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
348 2019-05-26 18.76 GB The Pool 2018 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 7.1 HDT.mkv
349 2019-05-25 29.61 GB Shoplifters 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
350 2019-05-23 20.20 GB The Promise 2016 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT.m2ts
/Phim tong hop

First | Prev | 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 23 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X