Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'marketing': 1645 (1645) , thời gian tìm:

First | Prev | 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 33 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
301 2019-03-26 45.21 KB Các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường...
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CỬA NHỰA. 2
302 2019-03-26 54.19 KB Đặc điểm tâm lý khách du lịch Trung Quốc và các...
303 2019-03-26 109.76 KB Khả năng áp dụng hệ thống Marketing dọc trong hoạt...
Trong nền kinh tế thị trường, muốn thành công trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải có các hoạt động có hiệu quả. Trong đó hoạt động phân phối nổi lên như một công cụ Marketing quan trọng giúp doanh nghiệp tạo
304 2019-03-26 223.40 KB Một số giải pháp Marketing Mix nhằm nâng cao khả...
305 2019-03-26 66.01 KB Một số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh tiêu...
Đề tài "Một số giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ ở Công ty vật tư kỹ thuật xi măng".
306 2019-03-26 67.54 KB Giải pháp nhằm tăng cường hoạt động marketing tại...
307 2019-03-26 35.86 KB Kế hoạch marketing trong doanh nghiệp dịch vụ.docx
308 2019-03-26 121.76 KB “Đánh giá việc ứng dụng chính sách marketing –...
CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG CHÍNH SÁCH MARKETING HỖN HỢP VÀO THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH LỮ HÀNH 4
309 2019-03-26 91.97 KB Hoàn thiện các giải pháp Marketing tại công ty cổ...
Trong nền kinh tế thị trường, muốn thành cụng trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải cú các hoạt động cú hiệu quả. Trong đó hoạt động phân phối nổi lờn như
310 2019-03-26 90.80 KB Thực trạng và giải pháp Marketing để đẩy mạnh...
311 2019-03-26 21.19 KB CHIẾN LƯỢC MARKETING VỀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY NAM HÀ.docx
Là doanh nghiệp dược các Công ty không những phải đảm bảo yêu cầu về chuyên môn như kịp thời, chất lượng mà còn phải mở rộng sản xuất phát triển khả năng cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác. Xã hội phát triển đời sống của
312 2019-03-26 308.87 KB Phân tích và hoàn thiện công tác marketing tại công ty Cổ phần Thăng Long.docx
Theo thời gian, sự nhìn nhận của các nhà quản trị về vai trò của bộ phận marketing trong doanh nghiệp cũng có nhiều thay đổi. Ban đầu, marketing được xem là có tầm quan trọng ngang với các bộ phận khác trong doanh nghiệp như
313 2019-03-26 102.03 KB PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÂY DỰNG...
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ MARKETING
314 2019-03-26 212.14 KB Hoàn thiện các giải pháp MAR MIX xuất khẩu hàng...
Chương I: Cơ sở luận của Marketing xuất khẩu trong các doanh nghiệp
315 2019-03-26 71.02 KB Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả...
Mỗi quốc gia tồn tại và phát triển ổn định không thể tách rời hoạt động TMQT. Giữa các quốc gia, sự trao đổi của TMQT thông qua hành vi mua bán, hay là hành vi kinh doanh xuất nhập khẩu, hành vi mua bán này phản ánh mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau về kinh
316 2019-03-26 55.91 KB Một số giải pháp Marketing hoàn thiện xuất khẩu...
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta xây dựng và phát triển thị trường trong nước, hoà nhập thị trường thế giới để khai thác nguồn lực thị trường toàn diện cả trong và ngoài nước. Đặc biệt nước ta hiện là một nước trong vùng có khí hậu nhiệt đới
317 2019-03-26 71.67 KB Vận dụng các chính sách Marketing mix tại Trung tâm Du lịch Hà Nội.docx
Trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh nào muốn tồn và phát triển đều phải vận dụng Marketing vào trong quá trình kinh doanh. Trung tâm Du lịch Hà Nội tuy mới thành lập nhưng trong quá trình hoạt động kinh doanh đã vận dụng các
318 2019-03-26 160.51 KB Đẩy mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam theo quan điểm Marketing mix.docx
Qua 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có những thay đổi tích cực, làm thay đổi đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Chúng ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong Ngoại thương, đặc biệt trong xuất khẩu gạo. Những con số
319 2019-03-26 212.69 KB Hoàn thiện các giải pháp MAR MIX xuất khẩu hàng...
Chương I: Cơ sở luận của Marketing xuất khẩu trong các doanh nghiệp
320 2019-03-26 81.68 KB Thị trường dịch vụ điện thoại Thực trạng...
Chương I. Thị trường dịch vụ điện thoại và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty thông tin di động VMS - Mobifone 3
321 2019-03-26 75.94 KB Chính sách xúc tiến hỗn hợp cho sản phẩm nước...
Chương I: Tổng quan về xúc tiến hỗn hợp trong chiến lược marketing của Công ty 3 3
322 2019-03-26 50.57 KB THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA KHÁCH SẠN QUỐC TẾ ASEAN.docx
Vào đầu những năm 70 khi đất nước chưa hoàn toàn thống nhất, trong thời điểm lịch sử nước ta đang bị chia cắt làm hai miền (miền Bắc vừa bắt tay vào công cuộc xây dựng xây dựng chủ nghĩa, vừa chi viện sức người sức của cho miền Nam thân yêu) thì tại phố
323 2019-03-26 90.02 KB Những giải pháp hoàn thiện công nghệ Marketing bán...
Chương1: Những tiền đề lý luận cơ bản về công nghệ marketing bán lẻ hàng hoá ở cửa hàng 3
324 2019-03-26 139.34 KB Marketing trong doanh nghiệp xây dựng.docx
Đặc trưng lớn nhất của hàng hoá là nó được sản xuất ra để bán. Do đó bán hàng là một trong những khâu quan trọng nhất của tái sản xuất hàng hoá và cũng là khâu quan trọng nhất của kinh doanh. Bán hàng là một trong những khâu cuối cùng của kinh doanh.
325 2019-03-26 85.22 KB Hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm của công...
CHƯƠNG I:NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KÊNH MARKETING 3
326 2019-03-26 92.81 KB Một số giải pháp marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ...
Chương I. Lý luận về chiến lược và các giải pháp Marketing hỗn hợp trong kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm 3
327 2019-03-26 49.16 KB Hoạt động marketing của Công ty Giầy Thượng Đình.docx
Chương I: Khái quát về hoạt động marketing của Công ty Giầy Thượng Đình 2
328 2019-03-26 29.81 KB Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu...
329 2019-03-26 36.95 KB Một số vấn đề quản lý kênh phân phối ở công...
Quản lý tiêu thụ sản phẩm là một chức năng quản trị quan trọng có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vấn đề không phải chỉ là doanh nghiệp đưa ra thị trường sản phẩm gì với giá bao nhiêu mà còn là đưa ra thị trường như thế
330 2019-03-26 61.46 KB Hoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản...
Chương 1: Những tiền đề lý luận cơ bản về quyết định Marketing sản phẩm xuất khẩu của công ty kinh doanh quốc tế
331 2019-03-26 51.33 KB Nghiên cứu sự nhận biết của người tiêu dùng đối...
Phần một: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và marketing hiện nay của công tyTNHH Việt Thành 5
332 2019-03-26 62.66 KB Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống Marketing...
Chương I. Cơ sở lý thuyết về xây dựng hệ thống marketing mix của doanh nghiệp trong kinh doanh 3
333 2019-03-26 55.61 KB Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing dịch...
Chương I: Thị trường vận tải biển và thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty vận tải Thuỷ bắc (nosco) 2
334 2019-03-26 57.70 KB Những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh...
Chương I. Vai trò, nội dung và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý kênh marketing 7
335 2019-03-26 119.32 KB Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng...
336 2019-03-26 55.25 KB Một số giải pháp để áp dụng hoạt động Marketing...
Phần I:
337 2019-03-26 110.53 KB Hoàn thiện chiến lược quảng cáo của Tổng công...
Chương 1:Thực trạng hoạt động Marketing của tổng công ty bia- rượu- nước giải khát hà nội 4
338 2019-03-26 47.58 KB Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả...
Chương I Cơ sở lý luận của marketing quốc tế và quản lý xuất khẩu.
339 2019-03-26 56.47 KB Một số giải pháp Marketing hoàn thiện xuất khẩu...
Chương I: Cơ sở khoa học về marketing kinh doanh xuất khẩu nông sản của các công ty kinh doanh xuất khẩu 2
340 2019-03-26 83.68 KB Một số giải pháp Marketing nhằm thu hút khách du lịch...
Sự ổn định về chính trị, với chính sách mở của ưu đãi đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư từ nước ngoài vào thị trường Việt Nam về du lịch, tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển mạnh mẽ và bước sang một giai đoạn mới.
341 2019-03-26 72.79 KB Xây dựng kế hoạch marketing cho công ty trách nhiệm...
Chương I: Những cơ sở lý luận về quá trình xây dựng kế hoạch marketing ở công ty thương mại 1
342 2019-03-26 46.47 KB Hoàn thiện nghiệp vụ Marketing mặt hàng kinh doanh...
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA NGHIỆP VỤ MARKETING MẶT HÀNG KINH DOANH TẠI CỬA HÀNG THƯƠNG MẠI BÁN LẺ 1
343 2019-03-26 57.20 KB Một số giải pháp Marketing hỗn hợp trong kinh doanh...
Chương I: thị trường các loại vật tư vậi tải, xây dựng công trình và kết quả kinh doanh của công ty TRanco 2
344 2019-03-26 65.63 KB KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING...
Nền kinh tế thị trường không ngừng phát huy tính chủ động sáng tạo của doanh nghiệp mà còn tăng khả năng thích ứng trước sự thay đổi của thị trường, nếu như trước kia các doanh nghiệp kinh doanh theo kế hoạch của nhà nước thì bây giờ mọi hoạt động kinh
345 2019-03-26 90.38 KB Nghiên cứu hoạt động marketing bán hàng ở Công ty...
Bước vào thời kỳ CNH-HĐH đất nước mặc dù GDP nông nghiệp sẽ giảm dần về tỷ trọng GĐP nói chung, đó là điều phù hợp với quy luật phát triển nhưng nông nghiêp, nông thôn vẫn giữ vị trí chiến lược với những nội dung mới. Nông nghiệp vẫn tiếp tục đảm bảo
346 2019-03-26 57.82 KB Giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Tạp phẩm và BHLĐ.docx
Sau nhiều năm đổi mới nền kinh tế, nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Một nền kinh tế mở như hiện nay cho phép các doanh nghiệp tự chủ hoạt động kinh doanh của mình. Đó là cơ hội tốt cho các doanh
347 2019-03-26 100.07 KB Hoàn thiện công nghệ Marketing xúc tiến thương mại...
Ngày nay nền kinh tế nói chung và ngành thương mại Việt Nam nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội và thử thách mới. Trước mắt là cả một thế giới với sự phát triển ngày càng cao về khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý và cả văn hoá xã hội. Với hoàn cảnh
348 2019-03-26 87.44 KB Chiến lược Marketing mix với việc mở rộng thị...
Giữ vững và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường là một điều rất khó khăn, nó đòi hỏi doanh nghiệp phải có các biện pháp tiếp cận thị trường một cách chủ động và sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ, đe doạ, cũng như áp lực cạnh tranh từ phía
349 2019-03-26 41.28 KB Hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của Công...
Chương I: Cơ sở hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của công ty kinh doanh 3
350 2019-03-26 49.57 KB Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả...
Chương I: Những lý luận chung về marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 3

First | Prev | 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 33 | Next | Last