Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'ninh': 1537 (1537) , thời gian tìm:

First | Prev | 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 31 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
301 2019-03-26 68.66 KB MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC ĐỀN BÙ THIỆT HẠI...
Đất nước ta đang trong quá tình CNH-HĐH đất nước, nhu cầu sử dụng đất đai cho các mục đích mở mang phát triển đô thị, xây dựng các khu công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ, khu dân cư, các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác phục vụ
302 2019-03-26 382.68 KB Công ty Du Lịch kiêm cung ứng tàu biển Quảng Ninh.docx
Công ty du lịch Quảng Ninh là một trong những công ty được thành lập sớm nhất của ngành du lịch Việt Nam. (Cách đây 42 năm, ngày 7- 9 - 1960 Công ty du lịch Quảng Ninh được thành lập). Chính trên mảnh đất xây dựng cửa hàng của Công ty, ngày nay là cơ
303 2019-03-26 83.89 KB Thực trạng và những giải pháp cơ bản thực hiện...
PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 3
304 2019-03-26 95.36 KB Hoàn thiện chính sách bồi thường thiệt hại khi...
Nhu cầu thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia và đầu tư xây dựng các công trình công cộng, phát triển đô thị, các dự án sản xuất, kinh doanh là một tất yếu khách quan trong quá trình phát
305 2019-03-26 2.70 MB Hướng Dẫn Giải Hóa Học Lớp 12 Cơ Bản.doc
Sách hướng dẫn các bài tập trong SGK lớp 12 CB, phù hợp cho HS và GV THPT. Tác giả: Trần Trung Ninh _Lê Thị Dạ Thảo Nhà xuất bản: ĐHQG TPHCM
306 2019-03-26 41.31 KB Công tác quản lý tiền lương tại Xí nghiệp giống...
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG
307 2019-03-26 79.80 KB Bàn về hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.docx
Trong nền kinh tế, các trung gian tài chính bảo hiểm là một kênh huy động vốn đầu tư không thể thiếu và đầy tiềm năng. Bảo hiểm nhân thọ dài hạn vừa là nguồn bổ sung vốn đầu tư phát triển, vừa là biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo và ổn định đời
308 2019-03-26 73.16 KB Tác động của M&A xuyên quốc gia & bài học cho VIỆT NAM.docx
Trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay, hội nhập là xu hướng tất yếu khách quan. Việt Nam cũng không nằm ngoài qui luật ấy, chúng ta đang từng bước phát triển. Đại hội IX đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 10 năm
309 2019-03-26 331.71 KB Luận văn thạc sỹ Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Chương 3.pdf
Dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới: Quyết định số 226/2006/QĐ-UBND v/v phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 năm 2006-2015 của tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu như sau: a. Về kinh
310 2019-03-26 323.86 KB Luận văn thạc sỹ Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Chương 1.pdf
Tôi xin cam đoan : Luận văn “ Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Ninh Thuận” là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số liệu trong luận văn được sử dụng trung thực. Kết quả nghiên cứu được trình bày
311 2019-03-26 87.65 KB Hoàn thiện hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng...
Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, tạo lên cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là một bộ phận của vốn cố định thể hiện dưới hình thái tư liệu lao động hay các khoản chi phí đã
312 2019-03-26 99.93 KB Tổ chức công tác Kế toán nguyên vật liệu – công...
Nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ là những loại công cụ chỉ tham gia vào một chu kì sản xuất
313 2019-03-26 74.83 KB Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ huy động...
Trong nền kinh tế thị trường Ngân Hàng có vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế của một đất nước. Nền kinh tế của một đất nước chỉ phát triển với tốc độ cao và ổn định khi có một chính sách tài chính, tiền tệ đúng đắn và hệ thống
314 2019-03-26 58.09 KB Một số vấn đề về an ninh lương thực của khu...
CHƯƠNG I:
315 2019-03-26 78.08 KB Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lãnh đạo thực hiện chính...
Nước ta là một quốc gia đa dân tộc, theo thống kê hiện nay nước ta có 54 dân tộc, đa số là dân tộc Kinh chiếm 86,2% dân số, còn 53 dân tộc thiểu số chiếm 13,8% dân số.
316 2019-03-26 123.04 KB Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng...
CHƯƠNG I:TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KTNQD Ở NƯỚC TA.
317 2019-03-26 551.99 KB Phương pháp dãy số thời gian và vận dụng phương...
Gia tăng dân số trên thế giới hiện nay là mối bận tâm của cả loài người . Hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh càng nặng nề và nghiêm trọng, việc đảm bảo nhu cầu cho số dân ngày càng đông thật khó khăn. Tốc độ tăng dân số ngày càng nhanh làm cho
318 2019-03-26 64.04 KB THỰC TRẠNG KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH...
CHƯƠNG I: NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA 1
319 2019-03-26 274.50 KB Các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh công tác...
Mục lục Lời nói đầu 3 Chương I: Giới thiệu chung về công ty giấy bao bì Phương Đông 4 1- Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 4 2-Chức năng nhiệm vụ của công ty. 7 3-Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị
320 2019-03-26 5.30 MB Báo cáo môn Ứng dụng thông tin và An ninh thông tin.docx
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO MÔN UD TT VÀ AN NINH THÔNG TIN LỚP: MMT03 Giáo viên: Ths. Tô Nguyễn Nhật Quang.
321 2019-03-26 1,019.50 KB Tăng cường hạn chế gian lận thuế qua ĐGCN tại các doanh nghiệp FDI.doc
Trong xu thế chung của nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam đã và đang chủ động mở cửa nền kinh tế, tham gia và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Trong quá trình này, Việt Nam đã thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư trực tiếp của
322 2019-03-26 1.30 MB Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn...
Hiện nay nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.Với mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.Thực hiện phát triển kinh tế nhiều thành phần, kinh tếNhà nước làm chủ đạo có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội
323 2019-03-26 482.00 KB Tổ chức công tác tiền lương và các khoản trích...
Hiện nay, Việt Nam đã và đang ngày một hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, đang xây dựng và hoàn chỉnh nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, lấy công nghiệp làm trọng tâm để phát triển.Trong đó công nghiệp khai thác chế biến và kinh doanh than
324 2019-03-26 146.50 KB Tổ chức công tác kế toán tại công ty Hồng Hải Bắc Ninh.doc
Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và quá trình đổi mới nền kinh tế từ nền kinh tế hàng hóa tập trung sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước của nước ta hiện nay. Nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và
325 2019-03-26 299.53 KB Huyền Thoại Thánh Dóng Trần Ngọc Ninh.pdf
326 2019-03-26 85.78 KB Xa chạy cao bay.pdf
Từ trước tới nay tôi vẫn đinh ninh cho rằng một khi một người phụ nữ đã định lấy ai làm chồng thì không gì có thể cứu nổi anh ta ngoài việc bỏ của chạy lấy người ngay lập tức. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải lúc nào người ta cũng làm được như vậy,
327 2019-03-26 59.07 KB CƠ SỞ LÝ LUẬN TRIẾT HỌC CỦA ĐƯỜNG LỐI CÔNG...
Từ đại hội Đảng lần thứ VIII đến nay Đảng ta luôn xác định công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Thực hiện nhiệm vụ đó trong những năm qua, nhất là những năm đổi mới chúng ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng tạo ra thế và lực
328 2019-03-26 59.80 KB Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong...
Sau Đại hội toàn quốc lần thứ IX chúng ta bước vào thời kỳ phát triển mới thời kỳ “đầy nhanh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước ” định hướng phát triển nhằm mục tiêu “xây dựng nước ta thành một nước có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh
329 2019-03-26 53.61 KB Thực trạng kinh tế thị trường định hướng xã...
Nền kinh tế thị trường có ảnh hưởng lớn đến sự tốn tại và phát triển của từng quốc gia từng dân tộc. Vấn đề nhà nước và thị trường là mối quan tâm hàng đầu của nhiều nhà nghiên cứu kinh tế trong nhiều thập kỉ qua, do đó việc tìm tòi mô hình quản lý kinh
330 2019-03-26 81.69 KB Phân tích những nội dung và tiền đề của công nghiệp...
Từ Đại hội Đảng lần thứ VIII đến nay Đảng ta luôn xác định công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Thực hiện nhiệm vụ đó trong những năm qua, nhất là những năm đổi mới chúng ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng tạo ra thế và lực
331 2019-03-26 56.71 KB Tổ chức kinh tế ASEAN.docx
Trong bức tranh đa dạng của thế giới, sau chiến tranh lạnh, xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác và liên kết kinh tế, khu vực thu hút sự hội nhập của nhiều quốc gia, nhiều nền kinh tế. Trong đó ngoài tổ chức thương mại thế giới (WTO) ra đời từ GATT phải kể
332 2019-03-26 166.91 KB Bàn về hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.docx
Trong nền kinh tế, các trung gian tài chính bảo hiểm là một kênh huy động vốn đầu tư không thể thiếu và đầy tiềm năng. Bảo hiểm nhân thọ dài hạn vừa là nguồn bổ sung vốn đầu tư phát triển, vừa là biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo và ổn định đời
333 2019-03-26 143.71 KB Quy hoạch đô thị bắc sông cấm.docx
1.1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch: Thành phố Hải Phòng là đô thị trung tâm cấp quốc gia của vùng trọng điểm Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng về các mặt kinh tế, văn hoá, đào tạo và nghiên cứu khoa học, là cửa ngõ chính ra biển của các tỉnh phía
334 2019-03-26 92.27 KB Thực trạng và giải pháp cơ bản để phát triển...
Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế đòi hỏi toàn đảng, toàn dân ta phải phát huy cao độ tinh thần cách mạng tiến công, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đưa đất nước tiến nhanh và vững chắc theo định
335 2019-03-26 89.34 KB Những bất cập và giải pháp hoàn thiện chế độ...
Với mục tiêu “quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, xây dựng Ngân sách Nhà nước (NSNN) lành mạnh, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tiền của của Nhà nước; tăng tích luỹ để thực hiện CNH-HĐH đất nước theo định hướng XHCN, đáp
336 2019-03-26 121.75 KB Vân Long một điểm đến du lịch hấp dẫn.docx
Non nước Vân Long là khu bảo tồn đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc bộ, là khu du lịch sinh thái tuyệt đẹp của tỉnh Ninh Bình. Với vị trí cách thị xã Ninh Bình 17km về phía bắc , cách thủ đô Hà Nội 90km về phía nam , diện tích trên 3000 ha , đến với
337 2019-03-26 262.91 KB Vận dụng phương pháp dãy số thời gian đánh giá...
Với nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, Việt Nam cần một bộ máy quản lý vĩ mô có đủ khả năng ra mọi quyết định phù hợp với thời cuộc, khi hiệu quả sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống. Trước yêu cầu cấp thiết về thông tin quản lý,
338 2019-03-26 62.69 KB Tác Động Của Tiến Bộ Khoa Học Công Nghệ Tới...
Theo sử sách đã ghi, tháng 12 năm 1939 dưới triều đình Minh Mạng, Tổng đốc Hải An (tên gọi của Quảng Ninh lúc đó ) Tôn Thất Bật đã dâng sớ xin triều đình được thuê dân công để khai thác than ở núi Yên Lãng ( xã Yên Thọ - Đông Triều ngày nay). Ngày 12/3/1883
339 2019-03-26 138.74 KB Thực trạng và giải pháp sử dụng vốn đầu tư cho nông nghiệp nông thôn.docx
Trước hết, nông nghiệp là ngành cung cấp các sản phẩm thiết yếu như lương thực, thực phẩm- nhu cầu thiết yếu cho con người. Đối với mỗi con người, để tồn tại và phát triển được thì điều đầu tiên và không thể thiếu được là phải ăn, sau đó mới có thể nói
340 2019-03-26 84.31 KB Kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng trong những năm tới.docx
Hải phòng là thành phố lớn thứ 3 của Việt Nam sau thành Phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội. Thành phố nằm ở phía đồng bắc Việt Nam, triên bờ biển thuộc vịnh bắc bộ, trong toạ độ địa lý 20o01'15" vĩ độ bắc và 106o23'50" - 107o45' kinh độ Đông: Phía Bắc giáp
341 2019-03-26 101.06 KB ODA nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam thực trạng và giải pháp.docx
Sự nghiệp công nghiệp hoá(CNH), hiện đại hoá(HĐH) đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp đã đi được một chặng đường khá dài. Nhìn lại chặng đường đã qua chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đã đạt
342 2019-03-26 112.91 KB Thực trạng sản xuất và biện pháp đẩy mạnh xuất...
Gạo là một trong những mặt hàng thuộc nhóm hàng lương thực, được sản xuất và tiêu dùng chủ yếu ở Châu Á. Cũng như các mặt hàng lương thực khác, Chính phủ các nước luôn có chính sách và khuyến khích tăng cung trong nước để đảm bảo an ninh lương thực. Do
343 2019-03-26 353.39 KB Vận tải hàng không và sự phát triển của thương mại Việt Nam.docx
Vận tải hàng không là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn đại diện cho phương thức vận tải tiên tiến và hiện đại, ngày càng đóng vai trò to lớn và có ảnh hưởng quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế – văn hoá - xã hội, an ninh và quốc phòng
344 2019-03-26 135.84 KB Thực trạng sản xuất và biện pháp đẩy mạnh...
Gạo là một trong những mặt hàng thuộc nhóm hàng lương thực, được sản xuất và tiêu dùng chủ yếu ở Châu Á. Cũng như các mặt hàng lương thực khác, Chính phủ các nước luôn có chính sách và khuyến khích tăng cung trong nước để đảm bảo an ninh lương thực. Do
345 2019-03-26 150.57 KB Hoàn thiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghệ...
Hiện nay xu hướng sử dụng các thiết bị công nghệ cao như hệ thống ứng dụng mã vạch, các thiết bi an toàn an ninh đang ngày càng trở nên cần thiết đối với nhiều doanh nghiệp. Các sản phẩm này giúp cho việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
346 2019-03-26 177.08 KB Một số vấn đề về kế toán cho vay hộ sản xuất...
Qua hơn 50 năm xây dựng trưởng thành và phát triển, ngành Ngân hàng luôn luôn là một ngành quản lý tổng hợp, với chức năng hoạt động là trung tâm tiền tệ, tín dụng và thanh toán, ngành Ngân hàng đã thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước,
347 2019-03-26 258.96 KB Giải pháp nâng cao hiệu quả Tín dụng đối với...
Đại hội đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế- xã hội. Nền kinh tế từ tình trạng hàng hoá khan hiếm nghiêm trọng, nay sản xuất đã đáp ứng được
348 2019-03-26 309.31 KB Một số phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy...
Trong những năm qua, Chính phủ Việt nam đã từng bước thực hiện chính sách cải cách và đổi mới toàn diện nèn kinh tế quốc dân. Theo nhận xét chung của các chuyên gia kinh tế thì Việt Nam đã có bước phát triển khởi đầu tốt đẹp, thành công lớn nhất là
349 2019-03-26 113.40 KB Quy hoạch sử dụng đất đai Xã Thanh Giang huyện...
Đất đai là tài nguyên vô cùng quí giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bổ các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Đất là vật thể chịu tác
350 2019-03-26 235.36 KB Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình...
Hiện nay, nước ta đang phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nhiều thành phần rất đa dạng phức tạp các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi kinh doanh phải có lãi. Muốn vậy, yêu cầu nhà lãnh đạo các doanh

First | Prev | 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 31 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X