Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'chinh': 13602 (13602) , thời gian tìm:

First | Prev | 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 273 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
301 2019-03-26 110.06 KB Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lãnh đạo phong trào đấu...
Một trong những bài học cơ bản được đúc kết từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 -1975) là kết hợp đúng đắn giữa xây dựng lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. Nói đến lực lượng chính trị
302 2019-03-26 78.08 KB Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lãnh đạo thực hiện chính...
Nước ta là một quốc gia đa dân tộc, theo thống kê hiện nay nước ta có 54 dân tộc, đa số là dân tộc Kinh chiếm 86,2% dân số, còn 53 dân tộc thiểu số chiếm 13,8% dân số.
303 2019-03-26 77.82 KB Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lãnh đạo thực hiện chính...
Chương 1: VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH NINH THUẬN THỜI KỲ 1992 - 1996
304 2019-03-26 109.21 KB Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho lãnh đạo quân dân tiến công...
Chương 1: ĐẢNG BỘ TỈNH MỸ THO LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CHÍNH TRỊ VÀ QUÂN SỰ ĐỂ TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY (1973-1974)
305 2019-03-26 108.48 KB Đảng bộ tỉnh Bến Tre lãnh đạo công tác giáo dục...
Chương 1: SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH BẾN TRE ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠ SỞ (1996-2006)
306 2019-03-26 95.89 KB Đảng bộ tỉnh An Giang lãnh đạo thực hiện công tác tôn giáo (1990 2004).docx
Tôn giáo vừa là một hình thái ý thức xã hội, vừa là một thực thể xã hội. Nó ra đời cách đây hàng ngàn năm, cùng với sự ra đời và phát triển của xã hội loài người. Từ lâu, tôn giáo đã trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân ở hầu
307 2019-03-26 86.49 KB Đảng bộ tỉnh An Giang lãnh đạo thực hiện chính...
Chương 1: ĐẢNG BỘ AN GIANG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO KHMER (1996-2000)
308 2019-03-26 91.83 KB Đảng bộ miền Nam lãnh đạo sự nghiệp giáo dục...
Trong quá trình lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến xây dựng, phát triển nền giáo dục cách mạng. Sự nghiệp giáo dục cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với sự nghiệp gải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa
309 2019-03-26 182.84 KB Đảm bảo vật tư cho doanh nghiệp sản xuất túi thêu thủ công.docx
Hoạt động sản xuất của bất cứ một doanh nghiệp nào cũng đòi hỏi phải có sức lao động, vật tư và tiền vốn. Chính vì vậy, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được tiến hành liên tục, đều đặn, phải thường xuyên đảm bảo các loại
310 2019-03-26 125.83 KB Đảm bảo thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hànhchính...
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN VÀ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN Ở VIỆT NAM
311 2019-03-26 50.50 KB Đạo đức của KTV với niềm tin của xã hội.doc
Đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên với niềm tin của công chúng đang là vấn đề thách thức với nghề nghiệp của chúng ta trong thế kỷ 21 này – sau ảnh hưởng của các vụ bê bối tài chính làm rung chuyển thế giới trong những năm 2001 và 2002. Đây không
312 2019-03-26 55.95 KB Đạo đức cách mạng và xây dựng đạo đức cho...
Chương 1
313 2019-03-26 110.30 KB Đạo Công Giáo với chính trị ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1954 đến 1975.docx
Chương 1: BỐI CẢNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 1954 - 1975 VÀ NHỮNG HẬU QUẢ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO THỜI THỰC DÂN PHÁP ĐỂ LẠI
314 2019-03-26 861.98 KB Đại cương về điều khiển khí nén và thuỷ lực (Chương 1).pdf
  Hệ thống điều khiển khí nén và thuỷ lực bao gồm các phần tử điều khiển và cơ cấu chấp hành được nối kết với nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để thực hiện những nhiệm vụ theo yêu cầu
315 2019-03-26 861.98 KB Đại cương về điều khiển khí nén và thuỷ lực (Chương 1).pdf
Hệ thống điều khiển khí nén và thuỷ lực bao gồm các phần tử điều khiển và cơ cấu chấp hành được nối kết với nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để thực hiện những nhiệm vụ theo yêu cầu đặt ra
316 2019-03-26 509.17 KB Đại cương về tài chính tiền tệ.pdf
Đại cương về tài chính tiền tệ – thS.Phan Anh Tuấn
317 2019-03-26 608.95 KB Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý.pdf
Ngày nay trong thời kỳ của công nghệ thông tin, máy tính dã tham gia hỗ trợ hầu hết các hoạt dộng của con nguời nhu nghiên cứu khoa học, kinh doanh, quản lý… Ðể ứng dụng công nghệ thông tin cho việc xây dựng các hệ thống thông tin quản lý dòi hỏi phải
318 2019-03-26 206.69 KB Đại cương tài chính chương 9.pdf
Đại cương tài chính
319 2019-03-26 363.47 KB Đại cương tài chính chương 8.pdf
Đại cương tài chính
320 2019-03-26 492.84 KB Đại cương tài chính chương 7.pdf
Đại cương tài chính
321 2019-03-26 135.95 KB Đại cương tài chính chương 6.pdf
Đại cương tài chính
322 2019-03-26 194.96 KB Đại cương tài chính chương 5.pdf
Đại cương tài chính
323 2019-03-26 108.06 KB Đại cương tài chính chương 3.pdf
Đại cương tài chính
324 2019-03-26 316.17 KB Đại cương tài chính chương 2.pdf
Đại cương tài chính
325 2019-03-26 250.47 KB Đại cương tài chính chương 15.pdf
Đại cương tài chính
326 2019-03-26 153.76 KB Đại cương tài chính chương 14.pdf
Đại cương tài chính
327 2019-03-26 143.08 KB Đại cương tài chính chương 13.pdf
Đại cương tài chính
328 2019-03-26 45.50 KB Đại cương tài chính chương 12.pdf
Đại cương tài chính
329 2019-03-26 1,013.34 KB Đại cương tài chính chương 11.pdf
Đại cương tài chính
330 2019-03-26 146.29 KB Đại cương tài chính chương 10.pdf
Đại cương tài chính
331 2019-03-26 288.14 KB Đại cương tài chính chương 1.pdf
Đại cương tài chính
332 2019-03-26 396.90 KB ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM THỰC TẠI VÀ GIẢI PHÁP.pdf
Nghiên cứu về đạo đức là một truyền thống lâu đời trong xã hội loài người, bắt nguồn từ những niềm tin về tôn giáo, văn hóa và tư tưởng triết học. Đạo đức liên quan tới những cam kết về luân lý, trách nhiệm và công bằng xã hội. Đạo đức trong tiếng Anh
333 2019-03-26 363.33 KB ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ VÀ CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM.pdf
Hệ thống pháp luật của một nước gồm nhiều qui định được sắp xếp theo một trật tự thứ bậc, có mối liên hệ nhau, trong đó một hệ thống pháp luật gồm nhiều ngành luật; mỗi ngành luật gồm nhiều chế định pháp
334 2019-03-26 55.00 KB Được mất từ FDI.doc
Sản phẩm của FDI với nhiều mẫu mã và chất lượng cao, phần đưa về chính quốc để hoàn chỉnh, phần xuất khẩu, phần bổ sung vào quỹ hàng hoá xã hội của ta để bớt phần nhập khẩu trực tiếp. Với sự đóng
335 2019-03-26 17.86 MB Đường Lối Đấu Tranh Giành Chính Quyền (1930 1945).ppt
336 2019-03-26 28.88 KB Đường lối kinh tế nước ta sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI.docx
Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, đất nước ta bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội trên khắp cả nước. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm đầu của thời kì này, đất nước ta vẫn chưa thoát ra khỏi tình hình khó khăn trên các phương diện kinh tế, xã
337 2019-03-26 346.50 KB Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam.doc
Thế giới ngày nay đang nhanh chóng đổi mới. Chủ nghĩa xã hội phải phấn đấu để chứng minh tính ưu việt của mình về mọi mặt so với chủ nghĩa tư bản.Đối với các nước xã hội chủ nghĩa đổi mới là con đường để vươn lên đáp ứng yêu cầu thời đại, đáp ứng với
338 2019-03-26 999.37 KB Đường lối cách mạng của Đảng công sản Việt Nam.pdf
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết của Đảng. Học phần làm rõ hệ
339 2019-03-26 25.00 KB Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước với...
CHƯƠNG I: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐẾN DOANH NGHIỆP 2
340 2019-03-26 30.50 KB Đơn đề nghị làm đại lý chuyển phát thư cho tổ...
Mẫu đơn đề nghị tới Bộ bưu chính viễn thông về việc làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài.
341 2019-03-26 201.30 KB Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép...
Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Tài liệu tham khảo Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
342 2019-03-26 29.50 KB Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư.doc
đơn đề nghị gửi tới bộ bưu chính viễn thông về việc đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư
343 2019-03-26 43.50 KB Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót.doc
Biểu mẫu - Văn bản - Thủ tục hành chính
344 2019-03-26 28.00 KB Đơn xin xác nhận hộ khẩu.doc
Biểu mẫu - Văn bản - Thủ tục hành chính
345 2019-03-26 27.00 KB Đơn xin học cùng lúc hai chương trình BM ĐGKQHTSV 02.00.doc
Đơn xin học cùng lúc hai chương trình_BM-ĐGKQHTSV-02.00 Tài liệu tham khảo hơn 50 biểu mẫu hành chính dành cho các bạn học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức đang công tác giảng dạy tại các trường đại học và 25 các biểu mẫu báo cáo, thống kê nhằm
346 2019-03-26 33.00 KB Đơn xin gia hạn đóng học phí 03 SV P.HC TH.doc
Đơn xin gia hạn đóng học phí_03 SV-P.HC-TH Tài liệu tham khảo hơn 50 biểu mẫu hành chính dành cho các bạn học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức đang công tác giảng dạy tại các trường đại học và 25 các biểu mẫu báo cáo, thống kê nhằm góp phần thực
347 2019-03-26 39.50 KB Đơn xin dự thi kết thúc học phần lần 2 08 SV P.HC TH.doc
Đơn xin dự thi kết thúc học phần lần 2_08 SV-P.HC-TH Tài liệu tham khảo hơn 50 biểu mẫu hành chính dành cho các bạn học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức đang công tác giảng dạy tại các trường đại học và 25 các biểu mẫu báo cáo, thống kê nhằm góp
348 2019-03-26 38.00 KB Đơn xin chuyển đổi học phần 04 SV P.HC TH.doc
Đơn xin chuyển đổi học phần_04 SV-P.HC-TH Tài liệu tham khảo hơn 50 biểu mẫu hành chính dành cho các bạn học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức đang công tác giảng dạy tại các trường đại học và 25 các biểu mẫu báo cáo, thống kê nhằm góp phần thực
349 2019-03-26 4.19 MB Đăng ký kinh doanh trên mạng.doc
Nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng chính phủ điện tử và áp dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn cuộc sống, mọi người bất cứ ai muốn hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp đều phải đến Sở Kế Hoạch và Đầu Tư của tỉnh nhà để đăng kí thành lập Doanh Nghiệp,
350 2019-03-26 2.18 MB Đăng ký kinh doanh trên mạng Slide trình bày.ppt
Nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng chính phủ điện tử và áp dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn cuộc sống, mọi người bất cứ ai muốn hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp đều phải đến Sở Kế Hoạch và Đầu Tư của tỉnh nhà để đăng kí thành lập Doanh Nghiệp,

First | Prev | 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 273 | Next | Last