Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'khai': 4203 (4203) , thời gian tìm:

First | Prev | 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 ... 85 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
3701 2019-03-26 3.53 MB Tin học đại cương.pdf
Tin học đại cương (ĐH Sư phạm TP.HCM) fill280p25746 Tin học đại cương (ĐH Sư phạm TP.HCM) Mục đích của môn học là cung cấp cho sinh viên một số kiến thức đại cương và các nguyên lý cơ bản của khoa học máy tính, các khái niệm
3702 2019-03-26 166.24 KB Tiêu chuẩn chất lượng EUREP GAP.pdf
Khái niệm GAP (Thực hành canh tác tốt) đã phát triển vào những năm gần đây trong bối cảnh những thay đổi và toàn cầu hóa nhanh chóng của ngành công nghiệp thực phẩm và là kết quả của nhiều mối quan tâm, cam kết của những người quản lý sản xuất thực phẩm,
3703 2019-03-26 439.77 KB Tiêu chuẩn việt nam Hệ thống cấp thoát nước – Quy phạm quản lí kĩ thuật.pdf
Tiêu chuẩn này áp dụng để quản lí kĩ thuật hệ thống cấp thoát n|ớc đô thị. Ngoài tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. 1.2. Nhiệm vụ của công tác quản lí kĩ thuật hệ thống cấp thoát n|ớc đô thị là thực hiện các biện
3704 2019-03-26 84.78 KB Tiếp tục đổi mới quản lý các doanh nghiệp khai...
Chương 1: Yêu cầu khách quan tiếp tục đổi mới quản lý doanh nghiệp thủy nông ở nước ta. 5
3705 2019-03-26 84.79 KB Tiếp tục đổi mới quản lý các doanh nghiệp khai...
3706 2019-03-26 346.50 KB Tiền Giang.doc
Tọa độ: 10°25′13″B 106°17′49″Đ Tiền Giang là một tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam. Tiền Giang là tỉnh vừa thuộc Vùng đồng bằng sông
3707 2019-03-26 638.50 KB Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
Tiền lương vừa là nguồn thu nhập chủ yếu của Công nhân viên chức, nó đảm bảo cho cuộc sống người lao động được ổn định và luôn có xu hướng được nâng cao. Mặt khác tiền lương đối với doanh nghiệp lại là một yếu tố chi phí. Như vậy ta thấy tính hai mặt
3708 2019-03-26 96.55 KB Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
PHẦN I: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THIẾT BỊ VÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH………………………………...3
3709 2019-03-26 103.04 KB Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
PHẦN I: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TM KIM TƯỢNG………………………………...3
3710 2019-03-26 73.24 KB Tiền lương và phúc lợi của người lao động theo ngành.docx
1.1. Khái niêm về tiền lương
3711 2019-03-26 12.40 KB Tiểu luận môn Tâm lý.docx
Vấn đề nhân cách được coi là một trong những vấn đề cơ bản song cũng là một vấn dề phức tạp nhất của khoa hoc tâm lí nói riêng và của khoa học xã hội và nhân văn nói chung .Giải quyết đúng vấn đề nhân cách sẽ cho phép giải quyết được những vấn đề khác
3712 2017-05-16 115.60 MB TK01.mp4
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Kiem Than 1991 ATV/TK01.mp4 / Kiếm Thần (2016) | Tên Tiếng Hoa : 剑神 Tên Tiếng Anh : The God of Sword Tên Gốc : Kiếm Thần Tên Tại Tiệm Băng Việt Nam : Nhất Sát Kiếm Số Tập : 20 Ngày Phát Hành : 04 – 03 – 1991 Giám Chế :
3713 2017-05-16 106.48 MB TK02.mp4
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Kiem Than 1991 ATV/TK02.mp4 / Kiếm Thần (2016) | Tên Tiếng Hoa : 剑神 Tên Tiếng Anh : The God of Sword Tên Gốc : Kiếm Thần Tên Tại Tiệm Băng Việt Nam : Nhất Sát Kiếm Số Tập : 20 Ngày Phát Hành : 04 – 03 – 1991 Giám Chế :
3714 2017-05-16 109.81 MB TK03.mp4
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Kiem Than 1991 ATV/TK03.mp4 / Kiếm Thần (2016) | Tên Tiếng Hoa : 剑神 Tên Tiếng Anh : The God of Sword Tên Gốc : Kiếm Thần Tên Tại Tiệm Băng Việt Nam : Nhất Sát Kiếm Số Tập : 20 Ngày Phát Hành : 04 – 03 – 1991 Giám Chế :
3715 2017-05-16 115.38 MB TK04.mp4
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Kiem Than 1991 ATV/TK04.mp4 / Kiếm Thần (2016) | Tên Tiếng Hoa : 剑神 Tên Tiếng Anh : The God of Sword Tên Gốc : Kiếm Thần Tên Tại Tiệm Băng Việt Nam : Nhất Sát Kiếm Số Tập : 20 Ngày Phát Hành : 04 – 03 – 1991 Giám Chế :
3716 2017-05-16 129.51 MB TK05.mp4
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Kiem Than 1991 ATV/TK05.mp4 / Kiếm Thần (2016) | Tên Tiếng Hoa : 剑神 Tên Tiếng Anh : The God of Sword Tên Gốc : Kiếm Thần Tên Tại Tiệm Băng Việt Nam : Nhất Sát Kiếm Số Tập : 20 Ngày Phát Hành : 04 – 03 – 1991 Giám Chế :
3717 2016-03-30 353.55 MB TLTAH2 01.mpg
/000 phim/Hoang.tu.thieu.lam.2/TLTAH2_01.mpg / Bộ Sưu Tập Hoàng tử Thiếu Lâm – Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng () | Khai Tâm là Thập Nhất Hoàng Tử được vua cha gửi vào Thiếu lâm tự khi mới ra đời. Cậu bé thông minh, lanh lợi và rất thích học võ, tuy nhiên
3718 2016-03-30 589.31 MB TLTAH 1.avi
/000 phim/Hoang.tu.thieu.lam.1/TLTAH_1.avi / Bộ Sưu Tập Hoàng tử Thiếu Lâm – Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng () | Khai Tâm là Thập Nhất Hoàng Tử được vua cha gửi vào Thiếu lâm tự khi mới ra đời. Cậu bé thông minh, lanh lợi và rất thích học võ, tuy nhiên
3719 2016-03-30 591.34 MB TLTAH 10.avi
/000 phim/Hoang.tu.thieu.lam.1/TLTAH_10.avi / Bộ Sưu Tập Hoàng tử Thiếu Lâm – Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng () | Khai Tâm là Thập Nhất Hoàng Tử được vua cha gửi vào Thiếu lâm tự khi mới ra đời. Cậu bé thông minh, lanh lợi và rất thích học võ, tuy nhiên
3720 2016-03-30 580.68 MB TLTAH 11.avi
/000 phim/Hoang.tu.thieu.lam.1/TLTAH_11.avi / Bộ Sưu Tập Hoàng tử Thiếu Lâm – Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng () | Khai Tâm là Thập Nhất Hoàng Tử được vua cha gửi vào Thiếu lâm tự khi mới ra đời. Cậu bé thông minh, lanh lợi và rất thích học võ, tuy nhiên
3721 2016-03-30 589.29 MB TLTAH 12.avi
/000 phim/Hoang.tu.thieu.lam.1/TLTAH_12.avi / Bộ Sưu Tập Hoàng tử Thiếu Lâm – Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng () | Khai Tâm là Thập Nhất Hoàng Tử được vua cha gửi vào Thiếu lâm tự khi mới ra đời. Cậu bé thông minh, lanh lợi và rất thích học võ, tuy nhiên
3722 2016-03-30 591.52 MB TLTAH 13.avi
/000 phim/Hoang.tu.thieu.lam.1/TLTAH_13.avi / Bộ Sưu Tập Hoàng tử Thiếu Lâm – Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng () | Khai Tâm là Thập Nhất Hoàng Tử được vua cha gửi vào Thiếu lâm tự khi mới ra đời. Cậu bé thông minh, lanh lợi và rất thích học võ, tuy nhiên
3723 2016-03-30 591.74 MB TLTAH 14.avi
/000 phim/Hoang.tu.thieu.lam.1/TLTAH_14.avi / Bộ Sưu Tập Hoàng tử Thiếu Lâm – Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng () | Khai Tâm là Thập Nhất Hoàng Tử được vua cha gửi vào Thiếu lâm tự khi mới ra đời. Cậu bé thông minh, lanh lợi và rất thích học võ, tuy nhiên
3724 2016-03-30 588.90 MB TLTAH 2.avi
/000 phim/Hoang.tu.thieu.lam.1/TLTAH_2.avi / Bộ Sưu Tập Hoàng tử Thiếu Lâm – Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng () | Khai Tâm là Thập Nhất Hoàng Tử được vua cha gửi vào Thiếu lâm tự khi mới ra đời. Cậu bé thông minh, lanh lợi và rất thích học võ, tuy nhiên
3725 2016-03-30 584.42 MB TLTAH 3.avi
/000 phim/Hoang.tu.thieu.lam.1/TLTAH_3.avi / Bộ Sưu Tập Hoàng tử Thiếu Lâm – Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng () | Khai Tâm là Thập Nhất Hoàng Tử được vua cha gửi vào Thiếu lâm tự khi mới ra đời. Cậu bé thông minh, lanh lợi và rất thích học võ, tuy nhiên
3726 2016-03-30 582.79 MB TLTAH 4.avi
/000 phim/Hoang.tu.thieu.lam.1/TLTAH_4.avi / Bộ Sưu Tập Hoàng tử Thiếu Lâm – Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng () | Khai Tâm là Thập Nhất Hoàng Tử được vua cha gửi vào Thiếu lâm tự khi mới ra đời. Cậu bé thông minh, lanh lợi và rất thích học võ, tuy nhiên
3727 2016-03-30 585.08 MB TLTAH 5.avi
/000 phim/Hoang.tu.thieu.lam.1/TLTAH_5.avi / Bộ Sưu Tập Hoàng tử Thiếu Lâm – Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng () | Khai Tâm là Thập Nhất Hoàng Tử được vua cha gửi vào Thiếu lâm tự khi mới ra đời. Cậu bé thông minh, lanh lợi và rất thích học võ, tuy nhiên
3728 2016-03-30 585.25 MB TLTAH 6.avi
/000 phim/Hoang.tu.thieu.lam.1/TLTAH_6.avi / Bộ Sưu Tập Hoàng tử Thiếu Lâm – Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng () | Khai Tâm là Thập Nhất Hoàng Tử được vua cha gửi vào Thiếu lâm tự khi mới ra đời. Cậu bé thông minh, lanh lợi và rất thích học võ, tuy nhiên
3729 2016-03-30 585.82 MB TLTAH 7.avi
/000 phim/Hoang.tu.thieu.lam.1/TLTAH_7.avi / Bộ Sưu Tập Hoàng tử Thiếu Lâm – Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng () | Khai Tâm là Thập Nhất Hoàng Tử được vua cha gửi vào Thiếu lâm tự khi mới ra đời. Cậu bé thông minh, lanh lợi và rất thích học võ, tuy nhiên
3730 2016-03-30 582.69 MB TLTAH 8.avi
/000 phim/Hoang.tu.thieu.lam.1/TLTAH_8.avi / Bộ Sưu Tập Hoàng tử Thiếu Lâm – Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng () | Khai Tâm là Thập Nhất Hoàng Tử được vua cha gửi vào Thiếu lâm tự khi mới ra đời. Cậu bé thông minh, lanh lợi và rất thích học võ, tuy nhiên
3731 2016-03-30 590.76 MB TLTAH 9.avi
/000 phim/Hoang.tu.thieu.lam.1/TLTAH_9.avi / Bộ Sưu Tập Hoàng tử Thiếu Lâm – Thiếu Lâm Tiểu Anh Hùng () | Khai Tâm là Thập Nhất Hoàng Tử được vua cha gửi vào Thiếu lâm tự khi mới ra đời. Cậu bé thông minh, lanh lợi và rất thích học võ, tuy nhiên
3732 2018-05-06 53.21 KB To khai GTGT 2016.rar
3733 2017-01-12 225.21 KB to khai hai quan seah.pdf
3734 2015-08-24 753.36 KB to khai HQ.pdf
3735 2018-05-06 107.00 KB to khai nhap khau an phuoc. bc quyet toan16.xls
3736 2019-03-26 25.00 KB To khai viec bao mat GPLX.doc
3737 2015-12-28 692.02 MB Toi La Linh Dac Chung Phan 2 Tap 1 va..com.FLV
/000 phim/Toi La Linh Dac Chung/Toi La Linh Dac Chung - Phan 2_Tap 1-vaphim.com.FLV / [PĐV] Tôi Là Lính Đặc Chủng Phần 2 – Dao Sắc Xuất Bao (2015) () | Sau những năm 80, xạ thủ bắn tỉa Hà Vệ Đông của đội Nanh Sói vì cứu người quan sát Phạm Thiên Lôi mà
3738 2015-12-28 291.90 MB Toi La Linh Dac Chung Phan 2 Tap 18 va..com.TS
/000 phim/Toi La Linh Dac Chung/Toi La Linh Dac Chung - Phan 2_Tap 18-vaphim.com.TS / [PĐV] Tôi Là Lính Đặc Chủng Phần 2 – Dao Sắc Xuất Bao (2015) () | Sau những năm 80, xạ thủ bắn tỉa Hà Vệ Đông của đội Nanh Sói vì cứu người quan sát Phạm Thiên Lôi mà
3739 2015-12-28 291.24 MB Toi La Linh Dac Chung Phan 2 Tap 19 va..com.TS
/000 phim/Toi La Linh Dac Chung/Toi La Linh Dac Chung - Phan 2_Tap 19-vaphim.com.TS / [PĐV] Tôi Là Lính Đặc Chủng Phần 2 – Dao Sắc Xuất Bao (2015) () | Sau những năm 80, xạ thủ bắn tỉa Hà Vệ Đông của đội Nanh Sói vì cứu người quan sát Phạm Thiên Lôi mà
3740 2015-12-28 603.77 MB Toi La Linh Dac Chung Phan 2 Tap 2 va..com.FLV
/000 phim/Toi La Linh Dac Chung/Toi La Linh Dac Chung - Phan 2_Tap 2-vaphim.com.FLV / [PĐV] Tôi Là Lính Đặc Chủng Phần 2 – Dao Sắc Xuất Bao (2015) () | Sau những năm 80, xạ thủ bắn tỉa Hà Vệ Đông của đội Nanh Sói vì cứu người quan sát Phạm Thiên Lôi mà
3741 2015-12-28 287.69 MB Toi La Linh Dac Chung Phan 2 Tap 20 va..com.TS
/000 phim/Toi La Linh Dac Chung/Toi La Linh Dac Chung - Phan 2_Tap 20-vaphim.com.TS / [PĐV] Tôi Là Lính Đặc Chủng Phần 2 – Dao Sắc Xuất Bao (2015) () | Sau những năm 80, xạ thủ bắn tỉa Hà Vệ Đông của đội Nanh Sói vì cứu người quan sát Phạm Thiên Lôi mà
3742 2015-12-28 679.11 MB Toi La Linh Dac Chung Phan 2 Tap 3 va..com.MP4
/000 phim/Toi La Linh Dac Chung/Toi La Linh Dac Chung - Phan 2_Tap 3-vaphim.com.MP4 / [PĐV] Tôi Là Lính Đặc Chủng Phần 2 – Dao Sắc Xuất Bao (2015) () | Sau những năm 80, xạ thủ bắn tỉa Hà Vệ Đông của đội Nanh Sói vì cứu người quan sát Phạm Thiên Lôi mà
3743 2015-12-28 628.18 MB Toi La Linh Dac Chung Phan 2 Tap 4 va..com.MP4
/000 phim/Toi La Linh Dac Chung/Toi La Linh Dac Chung - Phan 2_Tap 4-vaphim.com.MP4 / [PĐV] Tôi Là Lính Đặc Chủng Phần 2 – Dao Sắc Xuất Bao (2015) () | Sau những năm 80, xạ thủ bắn tỉa Hà Vệ Đông của đội Nanh Sói vì cứu người quan sát Phạm Thiên Lôi mà
3744 2015-12-28 563.62 MB Toi La Linh Dac Chung Phan 2 Tap 5 va..com.MP4
/000 phim/Toi La Linh Dac Chung/Toi La Linh Dac Chung - Phan 2_Tap 5-vaphim.com.MP4 / [PĐV] Tôi Là Lính Đặc Chủng Phần 2 – Dao Sắc Xuất Bao (2015) () | Sau những năm 80, xạ thủ bắn tỉa Hà Vệ Đông của đội Nanh Sói vì cứu người quan sát Phạm Thiên Lôi mà
3745 2019-03-26 3.47 MB Toán Rời Rạc.pdf
Toán rời rạc là một lĩnh vực nghiên cứu và xử lý các đối tượng rời rạc dùng để đếm các đối tượng, và nghiên cứu mối quan hệ giữa các tập rời rạc. Một trong những yếu tố làm Toán rời rạc trở nên quan trọng là việc lưu trữ, xử lý thông tin trong các hệ
3746 2013-07-10 4.37 GB tracing.shadow.2009.720p.bluray.x264 nodlabs.mkv
//tracing.shadow.2009.720p.bluray.x264-nodlabs.mkv / Truy Ảnh (2009) | “Tracing Shadow” xoay quanh câu chuyện nói về hai nhóm người theo đuổi một kiệt tác bí ẩn của kho tàng quốc gia của Ông tổ nhà Minh, Chu Nguyên Chương – vị vua khai
3747 2019-03-26 2.33 MB Trang bị điện thang máy và máy nâng.pdf
Khái niệm chung Thang máy và máy nâng là thiết bị vận tải dùng để vận chuyển hàng hoá và người theo phương thẳng đứng. Hình 9-1 là hình dáng tổng thể của thang máy chở khách. Thang máy được lắp đặt trong các nhà ở cao tầng, trong các khách sạn, siêu thị,
3748 2019-03-26 75.98 KB Tri thức bản địa bảo vệ tài nguyên rừng.docx
Các luật tục của cộng đồng trong quản lý tài nguyên rừng.Một thời kỳ dài, khái niệm phát triển gần như chú trọng đến các tiêu chí về công nghiệp, khoa học công nghệ, kinh tế .v.v. khoa học hiện đại, phát triển trên cơ sở khoa học hàn lâm được phân tích
3749 2019-03-26 242.08 KB Trien khai giai phap ho tro ki thuat tu hoc vien.pdf
3750 2020-08-24 9.86 MB TRIEN KHAI PHUONG AN 1.rar

First | Prev | 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 ... 85 | Next | Last