Tìm kiếm : khai Thấy 5384 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 6 7 8 9 10 ... 270 Show 141 - 160 of 5384

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
141 2019-03-26 72.59 KB Đơn xin đăng ký khai sinh.pdf
(tailieu_phim_4share)
Biểu mẫu về đơn xin đăng ký khai sinh(dùng cho nhựng trường hợp có yếu tố bên ngoài)
142 2019-03-26 2.46 MB Kỹ thuật khai thác nước ngầm.pdf
(tailieu_phim_4share)
143 2019-03-26 36.50 KB Triển khai chiến lược nhượng quyền.doc
(tailieu_phim_4share)
Bạn nên có một công ty ở một địa điểm nào đó. Nơi này được dùng để thiết kế chương trình nhượng quyền của bạn, soạn thảo cẩm nang huấn luyện, hoạt động và sử dụng nó như một địa điểm
144 2019-03-26 28.50 KB Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt.doc
(tailieu_phim_4share)
Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Thông
145 2019-03-26 48.00 KB Tờ khai đăng ký kết hôn.doc
(tailieu_phim_4share)
Tờ khai đăng ký kết hôn  Thủ tục hành chính, thủ tục sở tư pháp, Mẫu số : TP/HTNNg-2003-KH.1Tờ khai đăng ký kết hôn
146 2019-03-26 47.00 KB Khai thuế môn bài theo năm.doc
(tailieu_phim_4share)
Khai thuế môn bài theo năm  Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính
147 2019-03-26 28.00 KB Mẫu đơn đăng ký khai tử.doc
(tailieu_phim_4share)
Mẫu đơn đăng ký khai tử CỘNG HÒA XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: ĐƠN ĐĂNG KÝ KHAI TỬ (Trường hợp chết ngoài cơ sở y tê) Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường
148 2019-03-26 47.00 KB Khai thuế môn bài theo năm.doc
(tailieu_phim_4share)
Khai thuế môn bài theo năm  Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch
149 2019-03-26 35.50 KB ĐƠN XIN KHAI NHẬN THỪA KẾ.doc
(tailieu_phim_4share)
ĐƠN XIN KHAI NHẬN THỪA KẾ tài liệu tham khảo mẫu đơn xin khai nhận thừa kế
150 2019-03-26 32.50 KB Đơn xin đăng ký khai sinh.doc
(tailieu_phim_4share)
Đơn xin đăng ký khai sinh Biểu mẫu về đơn xin đăng ký khai sinh(dùng cho nhựng trường hợp có yếu tố bên ngoài)
151 2019-03-26 42.00 KB Khai thuế môn bài theo năm.doc
(tailieu_phim_4share)
Khai thuế môn bài theo năm  Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch
152 2019-03-13 42.50 KB BÀI KHAI MAC XÃ YÊN LƯƠNG.doc
(dg.thanhcong)
153 2019-03-26 128.38 KB ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ KHAI SINH .pdf
(tailieu_phim_4share)
  ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ KHAI SINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ KHAI SINH (Dùng cho trường hợp có yếu
154 2019-03-26 266.58 KB Khai thác vẻ đẹp của hoa.pdf
(tailieu_phim_4share)
  Với sự sáng tạo cùng một vài lưu ý cơ bản, những bông  hoa cũng có thể trở thành nhân vật chính trong tác phẩm nghệ thuật  bằng ảnh. • Hoa luôn là chủ
155 2019-03-26 30.50 KB Đơn xin khai thác khoáng sản.doc
(tailieu_phim_4share)
Đơn xin khai thác khoáng sản Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Đơn xin khai thác khoáng sản
156 2019-03-26 114.89 KB Triển khai kế hoạch marketing phần1.pdf
(tailieu_phim_4share)
Sau bao nhiêu công sức bỏ ra để phân tích, đánh giá, dự đoán, sau hàng loạt cuộc họp lấy ý kiến và phản biện, giờ đây bạn đã có bản kế hoạch marketing trên tay.
157 2019-03-26 34.00 KB ĐƠN XIN KHAI NHẬN THỪA KẾ.doc
(tailieu_phim_4share)
ĐƠN XIN KHAI NHẬN THỪA KẾ Tài liệu tham khảo đơn xin khai nhận thừa kế.
158 2019-03-26 337.15 KB Triển khai chiến lược nhượng quyền.pdf
(tailieu_phim_4share)
Bạn nên có một công ty ở một địa điểm nào đó. Nơi này được dùng để thiết kế chương trình nhượng quyền của bạn, soạn thảo cẩm nang huấn luyện, hoạt động và sử dụng nó như một địa điểm
159 2019-03-26 113.94 KB Triển khai kế hoạch marketing phần2.pdf
(tailieu_phim_4share)
Sau bao nhiêu công sức bỏ ra để phân tích, đánh giá, dự đoán, sau hàng loạt cuộc họp lấy ý kiến và phản biện, giờ đây bạn đã có bản kế hoạch marketing trên tay.
160 2019-03-26 33.00 KB Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt.doc
(tailieu_phim_4share)
Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa

... 6 7 8 9 10 ... 270 Show 141 - 160 of 5384