Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'rise': 459 (459) , thời gian tìm:

First | Prev | 0 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
351 2019-11-28 13.77 GB Rise of the Guardians 2012 ViE LT 1080p BluRay DDP 5.1 x264 EbP.mkv
/Phim Bom Tấn Thuyết Minh
352 2019-11-28 4.87 GB Rise.of.the.Guardians.2012.ViE.720p.BluRay.DD5.1.x264 VAV.mkv
/Phim Bom Tấn Thuyết Minh
353 2019-11-28 41.43 GB Rise Of The Planet Of The Apes 2011 Bluray Remux 1080p AVC DTS HD MA 5.1 TrungNT(1).iso
/Phim tong hop
354 2019-11-28 35.04 GB Rise of the Planet of the Apes (2011) 2160p UltraHD Bluray HDR HEVC DTS HD MA 5.1.m2ts
/Phim 4K (2160P)
355 2019-11-28 15.84 GB Rise.of.the.Planet.of.the.Apes.2011.2160p.HDR.UHD.BluRay.DTS HD.MA.5.1.2Audio.x265 10bit HDS.mkv
/Phim 4K 10bit h265
356 2019-12-24 1.49 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E02.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E02.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
357 2019-12-24 1.43 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E01.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E01.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
358 2019-12-24 1.57 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E03.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E03.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
359 2019-12-24 1.70 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E04.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E04.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
360 2019-12-24 1.67 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E05.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E05.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
361 2019-12-24 1.72 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E06.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E06.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
362 2019-12-24 1.56 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E07.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E07.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
363 2019-12-24 1.42 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E09.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E09.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
364 2019-12-24 1.49 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E08.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E08.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
365 2019-12-24 1.42 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E10.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E10.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
366 2019-12-24 1.42 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E12.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E12.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
367 2019-12-24 1.38 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E11.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E11.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
368 2019-12-24 1.42 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E15.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E15.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
369 2019-12-24 1.47 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E14.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E14.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
370 2019-12-24 1.79 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E13.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E13.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
371 2019-12-24 2.21 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E17.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E17.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
372 2019-12-24 1.71 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E16.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E16.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
373 2019-12-24 1.42 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E18.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E18.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
374 2019-12-24 1.53 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E19.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E19.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
375 2019-12-24 1.42 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E20.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E20.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
376 2019-12-24 1.60 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E21.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E21.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
377 2019-12-24 1.55 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E22.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E22.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
378 2019-12-24 1.48 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E23.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E23.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
379 2019-12-24 1.42 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E25.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E25.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
380 2019-12-24 1.73 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E24.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E24.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
381 2019-12-24 1.50 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E27.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E27.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
382 2019-12-24 1.43 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E26.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E26.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
383 2019-12-24 1.56 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E28.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E28.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
384 2019-12-24 1.47 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E30.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E30.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
385 2019-12-24 1.43 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E31.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E31.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
386 2019-12-24 1.49 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E29.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E29.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
387 2019-12-24 1.64 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E32.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E32.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
388 2019-12-24 1.63 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E33.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E33.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
389 2019-12-24 1.55 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E34.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E34.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
390 2019-12-24 1.54 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E35.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E35.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
391 2019-12-24 1.43 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E36.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E36.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
392 2019-12-24 1.64 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E37.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E37.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
393 2019-12-24 1.85 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E38.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E38.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
394 2019-12-24 1.42 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E39.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E39.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
395 2019-12-24 2.33 GB The.Rise.of.Phoenixes.S01E40.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 Ao.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/The Rise of Phoenixes/The.Rise.of.Phoenixes.S01E40.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-Ao.mkv /
396 2020-01-28 283.45 MB Xem . Kẻ Hủy Diệt 5: Nguồn Gốc Của Kẻ Hủy...
Phần 5 của Kẻ hủy diệt sẽ tập trung vào sự kiện trước khi Sarah Connor biến mất vào khoảng giữa Terminator 2: Judgment Day và Terminator 3: Rise of the Machines. Trong khoảng thời gian này người xem sẽ tiếp xúc với hình hài thật sự của Kẻ hủy diệt T-800
397 2020-02-19 6.83 GB Fantastic 4 Rise of the Silver Surfer 2007 ViE 720p BluRay DTS x264 EbP.mkv
/Phim Bom Tấn Thuyết Minh
398 2020-02-26 1.22 GB [khogamepc.com] Erannorth.Reborn.Blood.Coven.Rise.v1.050 PLAZA.iso
399 2020-03-05 1.66 GB [Full.pc.com] The.Hive.Rise.of.the.Behemoths CODEX.iso
400 2020-03-15 11.99 GB Star.Wars.Episode.IX The.Rise.of.Skywalker.2019.Digital.Extr...
/Phim lẻ mới nhất (Cập nhật liên tục)

First | Prev | 0 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X