Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi '2001': 1610 (1610) , thời gian tìm:

First | Prev | 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 33 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
351 2019-03-26 293.50 KB Hoạt động marketing của X men.doc
Lịch sử hình thành: Năm 2001, hai người baṇ lam̀ trong liñ h vưc khać nhau đa ̃ chung tay xây dưng ICP vơi mong ươc taọ nên sư khać biêṭ : công ty nôị điạ đaṭ tiêu chuân̉ toaǹ câù
352 2019-03-26 135.82 KB HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT.pdf
HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng thuê đất ban hành kèm theo Thông tư số 1883/TT-TCĐC ngày 12 tháng 11 năm 2001
353 2019-03-26 316.95 KB QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC.pdf
Theo Fred David : “ Chiến lược là khoa học và nghệ thuật : soạn thảo, thực hiện và đánh giá các quyết định chức năng giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu đề ra”. ( Fred R David (2001), strategic management concept, Prentice hall, p.5)
354 2019-03-26 666.19 KB CÁC GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG...
CÁC GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG ĐỂ NÂNG CAO  CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC  ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG        Trong Quyết  định của Thủ tướng chính phủ về việc phê
355 2019-03-26 198.50 KB Thương mại điện tử.doc
Sự ra đời của Internet và ngay sau đó nó phát triển nhanh chóng cả theo nghĩa độ tăng phủ ra toàn cầu (số liệu gần đây theo báo cáo của ITU năm 2001 cho thấy số người sử dụng Internet chiếm
356 2019-03-26 797.38 KB Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm...
Trong chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến 2003 , mục tiêu đề ra là phấn đấu đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp , tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GDP
357 2019-03-26 282.54 KB Dự thảo luật kinh doanh Bất Động Sản..pdf
  Dự thảo Luật kinh doanh bất động sản   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc
358 2019-03-26 46.00 KB Luật sửa đổi trong xây dựng (bản tiếng anh).doc
LAW AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW RELATED CONSTRUCTION INVESTMENT TO BASICS Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam in 1992 was amended and supplemented a number of articles by Resolution No. 51/2001/QH10; National
359 2019-03-26 204.20 KB Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm – 7.pdf
Qua bảng số liệu ta có thể nhận xét như sau: - Trong tổng chi thì khoản chi bồi thường chiếm tỷ trọng chủ yếu, đặc biệt là năm 1997 và năm 1999 là hai năm xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn kiện
360 2019-03-26 143.96 KB Kỹ năng lập kế hoạch dự án mini.pdf
định nghĩa "Dự án là một tập hợp những hoạt động được sắp đặt theo lịch trình, có thời hạn, trong phạm vi ngân sách và không phải là hoạt động thường xuyên" (Lewis, 2001 ) thì
361 2019-03-26 4.40 MB BEST PRACTICES IN LEADERSHIP DEVELOPMENT AND ORGANIZATION CHANGE.pdf
Corning Incorporated, responsible for at least three life-changing product innovations—the light bulb envelope, TV tube, and optical waveguides— celebrated its 150th anniversary in 2001. Known for shedding old, mature businesses while establishing
362 2019-03-26 242.21 KB luật du lịch.pdf
luật du lịch   luật du lịch 1 QUỐC HỘI Luật số: 44/2005/QH11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 7 (Từ ngày
363 2019-03-26 103.17 KB LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.docx
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 52/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
364 2019-03-26 150.00 KB NGHỊ ĐỊNH Về xử phạt vi phạm hành chính trong...
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 81/2006/NĐ-CP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NGHỊ ĐỊNH Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ
365 2019-03-26 484.12 KB NGHỊ ĐỊNH Về việcquy định chitiết vàhướngdẫn...
  CHÍNH PHỦ _______ CỘNG HOÀ XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độclập- Tự do -Hạnh phúc  Số: 80/2006/NĐ-CP  ______________________________________________ HàNội, ngày 09 tháng 8năm 2006  NGHỊ
366 2019-03-26 221.97 KB NGHỊ ĐỊNH Vềxử phạt vi phạm hành chính tronglĩnhvựcbảovệ môi trường .pdf
  CHÍNH PHỦ Số: 81/2006/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độclập -Tự do -Hạnh phúc  ----- o0o -----  HàNội , Ngày 09 tháng 08năm 2006  NGHỊ ĐỊNH  Vềxử phạt vi phạm hành
367 2019-03-26 508.50 KB Luật thương mại.doc
Luật thương mại Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp
368 2019-03-26 138.50 KB PHÁP LỆNH TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI CỦA UỶ BAN THƯỜNG...
PHÁP LỆNH TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 08-2003-PL-UBTVQH11 NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2003 Để góp phần giải quyết các vụ tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại, bảo đảm quyền
369 2019-03-26 445.00 KB Luật thương mại.doc.doc
Tài liệu tham khảo về Luật thương mại căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của
370 2019-03-26 262.50 KB Luật trọng tài thương mại 2010.doc
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại.
371 2019-03-26 195.33 KB CÔNG CỤ TÀI CHÍNH – TÍN DỤNG VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN.pdf
  Nếu tính từ năm 1991 đến nay, trong vòng 15 năm, nền kinh tế nước ta trải qua hai “cơn sốt” lớn về thị trường bất động sản (TTBĐS). Cơn sốt thứ nhất, cao điểm vào các năm từ1992 đến 1994 và cơn
372 2019-03-26 139.50 KB LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hợp tác xã.
373 2019-03-26 507.00 KB Luật thương mại 2005.doc
LUẬT THƯƠNG MẠI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 36/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được
374 2019-03-26 163.94 KB Kỹ năng lập kế hoạch dự án mini.pdf
Chiếu theo định nghĩa "Dự án là một tập hợp những hoạt động được sắp đặt theo lịch trình, có thời hạn, trong phạm vi ngân sách và không phải là hoạt động thường xuyên" (Lewis,
375 2019-03-26 594.50 KB luat thi hanh an hinh su 2010 4422.doc.doc
LUẬTTHI HÀNH ÁN HÌNH SỰCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật thi hành
376 2019-03-26 1.01 MB Phân tích chính sách sản phẩm của công ty Apple (trước năm 2010).doc
Phân tích chính sách sản phẩm của công ty điện tử tiêu dùng Apple từ năm 2001 đến nay I. Giới thiệu công ty 1. Lịch sử hình thành 2. Quá trình phát triển II.Thị trường
377 2019-03-26 2.33 MB Managing Airports.pdf
When the fi rst edition of this book was published in 2001, the airport industry had received relatively little attention in the published literature and had been very much overshadowed by the airline sector. Hence this was the motivation for writing
378 2019-03-26 469.63 KB Nghị định 89 CP về quy định nhãn hiệu hàng hóa ks.phan quang thoai.pdf
Nghị định 89 CP về quy định nhãn hiệu hàng hóa-ks.phan quang thoai Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ vào luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005, căn cứ
379 2019-03-26 3.30 MB Nhạc Việt lời bài hát.pdf
Đây là tuyển tập gồm 1256 lời bài hát Việt Nam Ấn bản ngày 24-9-2001 thực hiện bởi Lê Bắc là tập lời bài hát Việt Nam từ nhạc thiếu nhi đến nhạc trữ tình
380 2019-03-26 791.02 KB Đảng Nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo công tác...
LUẬN VĂN - Đảng Nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo công tác tư tưởng trong thời kỳ 1986-2001
381 2019-03-26 747.63 KB Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo xây dựng...
LUẬN VĂN - Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ nữ từ 1986 đến 2001
382 2019-03-26 2.14 MB Hedge Fund Investors course phần 1.pdf
Ngày 19 tháng 5 năm 2000, đường cong lãi suất kỳ hạn đã trở lại với mức của ngày 28 tháng 2 năm 2001, nhưng đã san phẳng giữa 3 và 4 điểm cơ bản. Điều này di chuyển đường cong lãi suất
383 2019-03-26 358.76 KB Business Plans Kit For Dummies 2nd editon Chapter 13.pdf
Chapter 13 Planning for an E-Business In This Chapter Looking at lessons from the recent past Building an e-commerce business model Adding e-business to your brick-and-mortar establishment then the first edition of this book came out in 2001
384 2019-03-26 167.57 KB GIÁO ÁN MÔN GHI NHANH.pdf
  Tác giả Đức Dũng  trong tác phẩm Các thể Ký báo chí ( Nhà xuất  bản Văn hoá thông tin – Hà Nội năm  2001) quan niệm : Ghi nhanh là một thể tài
385 2019-03-26 819.20 KB Encyclopedia of american business history part 1.pdf
advertising industry American advertising is a huge and powerful industry with expenditures approaching $250 billion in 2001 in the United States alone, with more than $450 billion spent worldwide. The biggest advertisers are the nation’s manufacturers
386 2019-03-26 225.80 KB Giải đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm 2001..rar
  Giải đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm 2001. Hướng dẫn chi tiết biều điểm, cách chấm điểm đề thi bảng A năm 2001
387 2019-03-26 546.90 KB Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm 2001..rar
  Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa năm 2001. Của bộ giáo dục và đào tạo Đề thi: Bảng A, thời gian: 180 phút không kể thời gian giao đề
388 2019-03-20 569.14 MB Jose Maria & Domi Spanish Classic Guitar Golden Hits (2001) [FLAC].rar
389 2019-03-20 569.14 MB Jose Maria & Domi Spanish Classic Guitar Golden Hits (2001) [FLAC].rar
390 2019-02-25 415.67 MB Thu Hien Dat Nuoc Loi Ru [WAV].rar
/Nhạc Việt Tổng Hợp/Thu Hien-Dat Nuoc Loi Ru [WAV].rar / Dihavina : Thu Hiền – Đất Nước Lời Ru (2001) |

Dihavina : -Thu Hiền-Đất Nước Lời Ru (2001)

391 2019-02-12 1.76 MB Thir13en Ghosts 2001 BluRay REMUX 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
392 2019-02-08 1.75 MB Jeepers Creepers Collectors Edition Remastered 2001 Bluray REMUX...
393 2019-02-08 1.75 MB The One 2001 Bluray REMUX 1080p AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.rar
394 2019-02-08 1.77 MB Spy Kids 2001 Bluray REMUX 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.rar
395 2019-02-01 20.23 GB The One 2001 Bluray REMUX 1080p AVC TrueHD 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
396 2019-01-26 16.76 GB Spy Kids 2001 Bluray REMUX 1080p AVC DTS HD MA 5.1 Linkneverdie.com.m2ts
397 2019-01-21 836.69 MB Various Artists Pure Chillout (2001) [2CD] [FLAC].rar
398 2019-01-21 330.78 MB Hucky Eichelmann & Richard Harvey Silk And Bamboo (2001) [FLAC].rar
399 2019-01-17 478.60 MB VA Favorite Chinese Instrumentals Shi Zhu Guan Xian (丝竹管弦) (2001) [WAV].rar
400 2018-12-31 763.90 MB VA Chun Man Jiangnan Zheng Zhi Zui (春漫江南筝之醉) (2001) [DTS ES 6.1].rar

First | Prev | 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 33 | Next | Last