Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'blu': 2563 (2563) , thời gian tìm:

First | Prev | 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 52 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
351 2020-08-21 107.35 MB Guns Akimbo 2019 USA Blu ray Vietnamese Styled Phong Chu Den Trang Den Vang Den.rar
352 2020-08-19 17.83 GB The Wretched 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
353 2020-08-16 25.30 GB Survive the Night 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San 2.mkv
354 2020-08-15 47.88 GB Goosebumps 2 Haunted Halloween 2018 ViE 2160p UHD Blu ray Remux...
355 2020-08-15 17.65 GB Deep Blue Sea 3 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
356 2020-08-11 112.05 MB Koma 2019 Blu ray Subs Vietnamese Styled Vang Den Trang Den cho 720p 1080p va Remux.rar
357 2020-08-10 33.99 GB The Outpost 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
358 2020-08-07 33.07 GB Koma AKA Coma 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
359 2020-08-06 13.69 GB Deep Blue Sea 3 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
360 2020-08-04 112.34 MB Bacurau 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Vietnamese...
361 2020-08-02 23.61 GB Force of Nature 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
362 2020-07-31 22.28 GB Radius 2017 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Thuyet Minh.mkv
363 2020-07-27 4.36 GB Gaten.Ragnarok.2013.720p.Blu ray.DTS.x264 PublicHD Mux Việt Sub.mkv
364 2020-07-27 4.37 GB Gaten.Ragnarok.2013.720p.Blu ray.DTS.x264 PublicHD.mkv
365 2020-07-27 107.45 MB Resistance 2020 Blu ray Subs Vietnamese Styled Vang Den Trang Den cho 720p 1080p va Remux.rar
366 2020-07-27 30.90 GB Resistance 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
367 2020-07-24 28.78 GB A Witness out of the Blue 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
368 2020-07-20 27.48 GB Gundala.2019.1080p.Blu ray.Remux.AVC.DTS HD.MA.5.1 HYBRID.mkv
369 2020-07-20 31.31 GB Bacurau 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
370 2020-07-20 63.12 MB Bacurau 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Vietnamese Chinh Mau Va Phong Chu Dep.rar
371 2020-07-20 30.90 GB Resistance 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
372 2020-07-18 18.69 GB The Other Lamb 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
373 2020-07-18 16.34 GB Edge Of Darkness 2010 1080p Blu ray Remux VC1 DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
374 2020-07-17 29.49 GB D Day.Normandy.1944.2014.2160p.USA.UHD.Blu ray.HEVC.DTS HD.MA.5.1 AdBlue.iso
375 2020-07-14 33.13 GB Trolls World Tour 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
376 2020-07-14 20.13 GB Monos 2019 1080p Blu ray Remux AVC 2Audio DTS HD MA 5.1 DD5.1 KRaLiMaRKo Sub Viet Mux San.mkv
377 2020-07-13 20.13 GB The Taste of Money 2012 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
378 2020-07-13 24.35 GB Survive the Night 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
379 2020-07-12 28.23 GB Wasp Network 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Styled Mux San.mkv
380 2020-07-09 29.17 GB Swordsmen 2011 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
381 2020-07-08 19.52 GB Blood and Money 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
382 2020-07-06 13.52 GB Karate Kill 2016 ViE Uncut 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
383 2020-07-05 19.67 GB Monos 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
384 2020-07-03 21.01 GB My Spy 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
385 2020-06-21 21.67 GB Sniper Assassins End 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
386 2020-06-21 19.63 GB Force of Nature 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
387 2020-06-21 23.05 GB Force of Nature 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5 1 AvoHD.iso
388 2020-06-18 19.65 GB Force of Nature 2020 1080p Blu ray REMUX AVC DTS HD MA 5.1 AYA.mkv
389 2020-06-17 37.43 GB Sonic The Hedgehog 2020 TW Blu ray 1080p AVC Atmos TrueHD 7.1 GMB.iso
390 2020-06-16 36.35 GB The Personal History of David Copperfield 2019 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 OCULAR.iso
391 2020-06-10 17.92 GB The Voyeur 1993 1080p Blu ray AVC TrueHD 7.1 NoGroup.m2ts
392 2020-06-10 13.26 GB The Mighty Peking Man (1977) 1080p Blu ray AVC DD 2.0.m2ts
393 2020-06-10 25.04 GB Gundala 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 KRaLiMaRKo.mkv
394 2020-06-06 14.01 GB The Cut Throats 1969 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 1.0 HDT.mkv
395 2020-06-04 6.99 GB Muzi.v.nadeji.2011.VIE.720p.Blu ray.x264 DON.mkv
396 2020-06-02 28.32 GB Bad Guys The Movie 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5 1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
397 2020-06-01 33.58 GB The Blackout 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT hungdaita Sub Viet Mux San.mkv
398 2020-06-01 16.85 GB Natali (2010) 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1.m2ts
399 2020-06-01 18.80 GB Madam Scandal Final Scandal Madam Likes It Hard (1983) 1080p Blu ray AVC TrueHD 2.0.m2ts
400 2020-06-01 17.15 GB Black Rose Ascension (1975) 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 2.0.m2ts

First | Prev | 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 52 | Next | Last