Trang Download Tổng hợp

Xem Phim online


Tổng số tìm thấy chuỗi 'hdt': 1124 (1124) , thời gian tìm:

First | Prev | 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 23 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
351 2019-05-22 22.46 GB Ghostland 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
352 2019-05-21 34.52 GB Pandora 2016 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
353 2019-05-21 17.10 GB The Chinese Widow 2017 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
354 2019-05-19 34.52 GB Pandora 2016 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
355 2019-05-15 26.54 GB Shadow 2018 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
356 2019-05-13 16.84 GB Apollo 11 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
357 2019-05-13 24.28 GB Happy Death Day 2U 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
358 2019-05-13 17.93 GB We Die Young 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
359 2019-05-13 28.67 GB Intimate Strangers 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
/Phim tong hop
360 2019-05-13 21.32 GB Escape Room 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
361 2019-05-13 27.29 GB Fighting with My Family 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
362 2019-05-13 21.22 GB Happy Death Day 2U 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
363 2019-05-12 32.26 GB Cold Pursuit 2019 ViE 1080p Blu ray AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
364 2019-05-12 59.76 GB Cold Pursuit 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
365 2019-05-12 17.93 GB We Die Young 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
366 2019-05-10 55.43 GB Cold Pursuit 2019 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
367 2019-05-09 22.63 GB The Prodigy 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
368 2019-05-09 22.63 GB The Prodigy 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
369 2019-05-09 63.61 GB Black Hawk Down 2001 Extended Cut 2160p UHD blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.m2ts
/Phim tong hop
370 2019-05-08 35.33 GB Dragged Across Concrete 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
371 2019-05-05 67.89 GB Black Hawk Doown 2001 ViE Extended Cut 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
372 2019-05-05 63.61 GB Black Hawk Down 2001 Extended Cut 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.m2ts
373 2019-05-05 70.67 GB Glass 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
374 2019-05-05 37.08 GB Glass 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
375 2019-05-02 4.31 GB Glass 2019 ViE mHD BluRay DDP7.1 x264 HDT.mkv
376 2019-05-01 35.33 GB Dragged Across Concrete 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
377 2019-05-01 26.58 GB Arctic 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
378 2019-04-29 20.05 GB Miss Bala 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
379 2019-04-26 35.19 GB Destroyer 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
380 2019-04-26 34.49 GB Mary Poppins Returns 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
381 2019-04-25 38.60 GB Hidden Man 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
382 2019-04-17 49.46 GB The Kid Who Would Be King 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
383 2019-04-17 21.51 GB Hello Mr. Billionaire 2018 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT.m2ts
384 2019-04-17 40.35 GB Hidden Man 2018 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 5.1 HDT.m2ts
385 2019-04-17 24.34 GB Escape Room 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
386 2019-04-17 4.03 GB The Kid Who Would Be King 2019 ViE mHD BluRay DD5.1 x264 HDT.mkv
387 2019-04-16 24.23 GB The Kid Who Would Be King 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
388 2019-04-16 27.61 GB Replicas 2018 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
389 2019-04-16 21.32 GB Escape Room 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
390 2019-04-15 28.79 GB The Kid Who Would Be King 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
391 2019-04-15 16.87 GB Close 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
392 2019-04-13 16.74 GB Close 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
393 2019-04-13 18.28 GB We Die Young 2019 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.m2ts
394 2019-04-12 3.73 GB Glass 2019 mHD BluRay DD+7.1 x264 HDT.mkv
395 2019-04-11 62.70 GB How to Train Your Dragon The Hidden World 2019 ViE 2160p UHD...
396 2019-04-10 31.81 GB Kung Fu Monster 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD 7.1 HDT.mkv
397 2019-04-10 27.36 GB How.to.Train.Your.Dragon.The.Hidden.World.2019.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT.mkv
/Phim Hoạt Hình
398 2019-04-10 25.03 GB Triple Threat 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
399 2019-04-10 30.78 GB Glass 2019 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
400 2019-04-09 27.36 GB How.to.Train.Your.Dragon.The.Hidden.World.2019.ViE.1080p.Blu ray.Remux.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT.mkv

First | Prev | 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 23 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X