Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'khoán': 1911 (1911) , thời gian tìm:

First | Prev | 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 39 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
351 2019-03-26 101.22 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền...
CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3
352 2019-03-26 79.11 KB Kế toán tập hợp tiền lương và các khoản trích theo lương.docx
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 3
353 2019-03-26 506.68 KB Hoàn thiện hạch toán doanh thu Chi phí Xác định...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN… 3
354 2019-03-26 82.76 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3
355 2019-03-26 29.52 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển...
Chương I. Vai trò của công ty chứng khoán với hoạt động của thị trường chứng khoán 3
356 2019-03-26 516.06 KB Máy móc thiết bị phục vụ cho công việc sản xuất.docx
Công dụng: Máy tiện được sử dụng rộng rãi và chiếm tỷ lệ cao trong các máy cắt kim loại trong phân xưởng, nhà máy, công ty cơ khí. Công dụng của máy tiện là để gia công chi tiết có dạng tròn xoay như mặt trụ, côn, khoan lỗ, tiện ren, cắt đứt, khỏa mặt
357 2019-03-26 75.82 KB Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích...
Một doanh nghiệp dù được thành lập với mục đích hoạt động nào đều hướng tới mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước…thông qua việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của quá trình
358 2019-03-26 112.13 KB Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Phần I: Lý luận chung về hạch toỏn kế toỏn tiền lương và các khoản trích theo lương 2
359 2019-03-26 85.35 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Chương I:Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương
360 2019-03-26 105.15 KB Kế toán HCSN là kế toán tổng hợp.docx
Bộ máy chính quyền Nhà nước được tổ chức thành một hệ thống thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ bao gồm chính phủ và chính quyền các cấp địa phương, mỗi cấp chính quyền có quỹ NSNN riêng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. NSNN là toàn
361 2019-03-26 88.72 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.docx
Chương 1 : Tổng quan về Công ty TNHH Minh Trí.
362 2019-03-26 55.49 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Chương I:Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 3
363 2019-03-26 89.69 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Chương I:Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương
364 2019-03-26 227.27 KB Kiểm toán các khoản phải thu khách hàng trong quy trình...
PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3
365 2019-03-26 111.60 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Trong thời đại ngày nay với cơ thế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề rất quan trọng. Đó là khoản thù lao cho công lao động của người lao động.
366 2019-03-26 103.02 KB Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá...
Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của một nền kinh tế mở như Việt Nam trong những năm gần đây đã đưa các doanh nghiệp vào một thời đại mới - thời đại của cơ hội nhưng cũng đầy cạnh tranh và thách thức. Cơ chế thị trường đã và đang là một thay đổi lớn đối
367 2019-03-26 86.47 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
PHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTRONG CÁC DOANH NGHIỆP.
368 2019-03-26 36.33 KB Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh trong điều kiện...
Phần I: Cơ sở lý luận hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh xây lắp trong đIều kiện khoán kinh doanh xây lắp……………………………..3
369 2019-03-26 30.52 KB Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá...
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước xây dựng cơ bản là một ngành quan trọng nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Quá trình đầu tư xây dựng cơ bản trong những năm qua đã có nhiều thất thoát, lãng phí. Để tiếp tục tăng
370 2019-03-26 79.04 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG 3
371 2019-03-26 73.57 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
CHƯƠNG I : ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG , TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ NỘI
372 2019-03-26 36.30 KB Hạch toán tiền lương và các khoản  trích theo lương...
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP - 2 -
373 2019-03-26 125.08 KB Kế Toán Tiền Lương và Các Khoản Trích Theo Lương...
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 4
374 2019-03-26 84.20 KB Phương pháp tập hợp phân bổ chi phí tiền lương...
Chuơng 1: Tổng quan về Công Ty Đầu Tư Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Cà Phê - Cao Su Nghệ An. 3
375 2019-03-26 120.18 KB Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích...
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI. 2
376 2019-03-26 120.17 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA NHÀ MÁY GẠCH TUYLNEL ALPHA. 9
377 2019-03-26 109.87 KB Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích...
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ 3
378 2019-03-26 140.38 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm...
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO - 3 -
379 2019-03-26 103.04 KB Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
PHẦN I: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TM KIM TƯỢNG………………………………...3
380 2019-03-26 133.67 KB Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản...
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 79- CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96.
381 2019-03-26 109.04 KB Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích...
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU 3
382 2019-03-26 16.44 KB Thị trường chứng khoán Việt Nam và một số vấn...
Sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng,. Nền kinh tế của Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng, đạt tốc độ tăng trưởng cao, nền kinh tế nước ta bắt đầu có tích luỹ cho đầu tư phát triển.
383 2019-03-26 30.72 KB Định hướng xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.docx
Qua 15 năm đổi mới nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đánh dấu và khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định (hơn 7%/năm), đời sống của đại bộ phận dân cư được cải thiện
384 2019-03-26 15.51 KB THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ VẤN...
I. ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
385 2019-03-26 117.72 KB Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản...
Trong bất cứ xã hội nào, con người muốn tồn tại và phát triển đều phải trải qua quá trình lao động chân tay và trí óc. Lao động là quá trình con người biến các vật thể tự nhiên thành vật phẩm để phục vụ cho cuộc sống của con người. Cùng với sự phát triển
386 2019-03-26 90.14 KB Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản...
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG 3
387 2019-03-26 173.64 KB Hoàn thiện chương trình kiểm toán các khoản vay trong...
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN VAY TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 5
388 2019-03-26 52.64 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Với cơ chế thị trường mở cửa như hiện nay thì tiền lương là một trong những vấn đề rất quan trọng vì đó chính là khoản thù lao cho công lao động của người lao động.
389 2019-03-26 100.20 KB Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán.docx
Sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng những lý luận đã học được vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề chuyên môn, vừa làm chủ được công việc sau
390 2019-03-26 47.18 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Lao động có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy việc quản lý và sử dụng lao động phù hợp sẽ là biện pháp khuyến khích phát huy sáng kiến của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động. Để đạt được mục
391 2019-03-26 88.22 KB Công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng...
Ngân hàng Thương mại ( NHTM ) là một trung gian tài chính của nền kinh tế thực hiện các hoạt động kinh doanh về tiền tệ, tín dụng và cung ứng các dịch vụ ngân hàng ( NH ) cho nền kinh tế. Bởi vậy hoạt động kinh doanh của các NH cũng luôn đứng trước nguy
392 2019-03-26 745.88 KB Phân tích các loại rủi ro hệ thống trong đầu tư chứng khoán.docx
Rủi ro được hiểu là sự biến động tiềm ẩn ở những kết quả, là khả năng xảy ra những điều không mong muốn và khi nó xảy ra thì mang lại những tổn thất. Khác với sự không chắc chắn, rủi ro có thể đo lường được. Theo quan điểm truyền thống, rủi ro mang lại
393 2019-03-26 150.08 KB Hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại các...
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4
394 2019-03-26 131.06 KB Hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại các...
Chương I. Cơ sở lý luận về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại 1
395 2019-03-26 127.75 KB Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân...
Hoạt động cho vay là một trong các hoạt động truyền thống và chủ yếu của các Ngân hàng thương mại. Trên thực tế, đối với hầu hết các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay cơ cấu tài sản chủ yếu là các khoản vay. Chính vì vậy, chất lượng của các khoản
396 2019-03-26 52.28 KB Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích...
CHƯƠNG I: Tổng quan về công ty  1
397 2019-03-26 16.76 KB Phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng.docx
Có thể nói trong nền kinh tế thi trường của nước ta hiện nay, đòi hỏi phải được điều chỉnh bằng luật kinh tế thì Nhà nước mới có thể chủ động kiểm soát được các hoạt động đa dạng của kinh doanh vì luật Kinh tế là một công cụ quan trọng trong quản lý vĩ
398 2019-03-26 103.81 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Tổng công ty Dung...
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ 2
399 2019-03-26 43.57 KB Lợi nhuận và chế độ phân phối lợi nhuận tại...
Trong những năm qua thực hiên đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ,vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ,nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và phát triển mạnh mẽ .Tất cả các hạt động kinh doanh của doanh nghiệp
400 2019-03-26 33.90 KB Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động...
Bằng việc huy động các khoản tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế, hoạt động của các tổ chức tín dụng đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút lượng vốn lớn để cho các doanh nghiệp vay thực hiện tái đầu ttư thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đây chính là hoạt

First | Prev | 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 39 | Next | Last