Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'marketing': 1645 (1645) , thời gian tìm:

First | Prev | 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 33 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
351 2019-03-26 83.27 KB Thực trạng và các giải pháp Marketing nh ằm nâng...
Với số lượng dân số đông (khoảng gần 80 triệu người) cộng với mức tăng trưởng về kinh tế cao trong mấy năm gần đây làm cho đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, nhu cầu về mua sắm hàng tiêu dùng (TD) tăng rất mạnh. Đây là một thị trường đầy
352 2019-03-26 214.80 KB Chiến lược Marketing của Công ty Vật Tư Bưu Điện I trong thời gian tới.docx
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING. 3
353 2019-03-26 67.45 KB Hoàn thiện giải pháp marketing hỗn hợp nhằm phát...
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM NƯỚC KHOÁNG QUA-PLUS CỦA CÔNG TY TNHH SANA TRONG THỜI GIAN QUA 3
354 2019-03-26 106.13 KB Marketing hỗn hợp mở rộng thị trường chè của Công ty cổ phần chè Kim Anh.docx
CHƯƠNG I: THỊ TRƯỜNG CHÈ VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ KIM ANH.
355 2019-03-26 67.16 KB Những biện pháp Marketing nhằm phát triển thị trường...
Chương I: Những tiền đề lý luận cơ bản của biện pháp Marketing để phát triển thị trường tiêu thụ của Công ty sản xuất kinh doanh 5
356 2019-03-26 80.32 KB Ứng dụng MAR MIX trong kinh doanh xuất khẩu của công ty 20.docx
Chương I: Thực trạng kinh doanh Xuất khẩu của công ty 20 và những vấn đề của Marketing. 3
357 2019-03-26 99.68 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các công cụ...
CHƯƠNG 1:
358 2019-03-26 141.59 KB Một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện và nâng...
Chương I: SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TM-DV TRÀNG THI 2
359 2019-03-26 83.85 KB Hoàn thiện phối thức Marketing – mix tại Xí nghiệp...
Hơn nửa thập kỷ 90, Việt nam đã có những chuyển biến rõ rệt và đạt được những thành tựu phát triển khá nhanh về kinh tế và Thương mại.
360 2019-03-26 80.79 KB Hoàn thiện chiến lược Marketing xuất khẩu hàng may...
CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY KINH DOANH 4
361 2019-03-26 75.58 KB Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực...
Chương I: Hệ thốngthông tin và nghiên cứu Marketing Một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội
362 2019-03-26 149.85 KB Các giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh...
Chương1: Lý luận chung về đấu thầu lắp đặt và ứng dụng Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của các doanh nghiệp
363 2019-03-26 61.43 KB Phát triển hoạt động Marketing trong kinh doanh xuất...
Chương I: Những vấn đề lý luận Marketing - xuất khẩu 3
364 2019-03-26 111.11 KB Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động...
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 4
365 2019-03-26 39.24 KB Hoàn thiện và phát triển dịch vụ chăm sóc khách...
Chương I:Tầm quan trọng của dịch vụ chăm sóc khách hàng 4
366 2019-03-26 51.03 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing...
Trong những năm cuối cùng của thế kỷ này, nước ta đã có những bước tiến quan trọng trong vấn đề hội nhập ASEAN (năm 1995) APEC (năm 1998 cùng với việc đang xúc tiến đàm phán ra nhập AFTA, WTO và Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa kỳ. Trong quá trình
367 2019-03-26 62.27 KB Hoàn thiện quyết định Marketing sản phẩm nông sản...
Chương 1: Những tiền đề lý luận cơ bản về quyết định Marketing sản phẩm xuất khẩu của công ty kinh doanh quốc tế 3
368 2019-03-26 31.30 KB MARKETING TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.docx
Cuộc cách mạng điện tử đã tác động sâu sắc đến đời sống Kinh tế xã hội của nhân loại, nó cho phép con người vượt ra khỏi hàng rào không gian và thời gian để nắm lấy các lợi thế của thị trường trên toàn cầu.
369 2019-03-26 148.07 KB Giải pháp về marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh...
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 3
370 2019-03-26 29.90 KB Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu...
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra với sự cạnh tranh gay gắt. Trước ngưỡng cửa hội nhập, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những hoạch định chiến lược phát triển kinh
371 2019-03-26 71.02 KB Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả...
Mỗi quốc gia tồn tại và phát triển ổn định không thể tách rời hoạt động TMQT. Giữa các quốc gia, sự trao đổi của TMQT thông qua hành vi mua bán, hay là hành vi kinh doanh xuất nhập khẩu, hành vi mua bán này phản ánh mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau về kinh
372 2019-03-26 101.49 KB Marketing trực tiếp nhằm thu hút thị trường khách...
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRỰC TIẾP NHẰM THU HÚT THỊ TRƯỜNG KHÁCH VIỆT NAM ĐI DU LỊCH THÁI LAN 4
373 2019-03-26 37.18 KB ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA S Fone TRONG NĂM 2005 TẠI HÀ NỘI.docx
I. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP TRONG MARKETING. 3
374 2019-03-26 727.49 KB Bộ môn"Quản trị chiến lược" phần 1.pdf
Chương này giúp bạn nắm bắt nền tảng, hiện trạng và tiềm năng của Marketing thương mại điện tử. Phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố pháp luật công nghệ... tới Marketing thương mại điện tử.
375 2019-03-26 759.39 KB Bộ môn"Quản trị chiến lược" phần 6.pdf
Quan điểm truyền thống: Xúc tiến thương mại (truyền thông marketing) bao gồm tất cả các hoạt động được phối hợp với thông tin giao tiếp về sản phẩm hoặc dịch vụ.Quan điểmmới: Xúc tiến thương mại điện tử (truyền thông marketing tích hợp) là một tiến trình
376 2019-03-26 324.89 KB Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng của người dân Hà...
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 4
377 2019-03-26 38.32 KB Hoàn thiện công nghệ Marketing bán buôn mặt hàng thép...
Từ khi Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường, đã xuất hiện nhiều loai hình sở hữu như: công ty TNHH, DN Nhà nước, công ty liên doanh, công ty cổ phần....công thêm cơ chế thị trường thông thoáng đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển
378 2019-03-26 88.04 KB Các giải pháp Marketing nhằm duy trì và mở rộng thị...
Phần 1: Những tiền đề lý luận về thị trường 2
379 2019-03-26 64.66 KB Một số giải pháp hoàn thiện công tác marketing nhằm...
CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN MARKETING TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
380 2019-03-26 59.17 KB Một số giải pháp Marketing cho việc đưa nhóm dây...
Mỗi doanh nghiệp trong quá trình tồn tại và phát triển của mình đều mong muốn không ngừng mở rộng quy mô và có một vị trí vững chắc trên thị trường. Để có thể tồn tại lâu dài ổn định các doanh nghiệp phải không ngừng cải thiện vị trí của mình trên thị
381 2019-03-26 78.54 KB Thực trạng và các giải pháp Marketing nhằm nâng cao...
Với số lượng dân số đông (khoảng gần 80 triệu người) cộng với mức tăng trưởng về kinh tế cao trong mấy năm gần đây làm cho đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, nhu cầu về mua sắm hàng tiêu dùng (TD) tăng rất mạnh. Đây là một thị trường đầy
382 2019-03-26 47.33 KB Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả...
Chương I Cơ sở lý luận của marketing quốc tế và quản lý xuất khẩu.
383 2019-03-26 80.22 KB Hoàn thiện chiến lược Marketing xuất khẩu hàng may...
CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY KINH DOANH 4
384 2019-03-26 56.57 KB Hoàn thiện Marketing Mix nhằm nâng cao hiệu quả kinh...
Dịch vụ là lĩnh vực sản xuất lớn nhất của xã hội hiện đại. Xã hội càng phát triển thì hoật động dịch vụ càng mở rộng để thoả mãn nhu cầu thường xuyên tăng lên của xã hội. Vì vậy các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng: xã hội sau công nghiệp là xã hội dịch
385 2019-03-26 59.73 KB Thực trạng về khách du lịch nội địa và các biện...
CHƯƠNG 1. CÁC LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA KHÁCH DU LỊCH NÔI ĐỊA VÀ CÁC CHƯƠNG MARKETING ĐỂ THU HÚT KHÁCH NỘI ĐIẠ. 6
386 2019-03-26 2.66 MB Thị trường mục tiêu Quản trị Marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.pdf
387 2019-03-26 2.38 MB Giá và chiến lược giá.pdf
Quản trị Marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
388 2019-03-26 43.17 KB Thực trạng phân phối và vai trò của hệ thống phân...
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ KÊNH MARKETING 2
389 2019-03-26 656.51 KB Giáo trình Marketing kỹ nghệ.pdf
390 2019-03-26 66.66 KB PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG...
Ở nước ta từ khi chuyển dịch cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, nền kinh tế chung của cả nước đã có những bước nhảy vọt đáng kể. Cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế đất nước, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, một tất yếu khách
391 2019-03-26 23.71 KB Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu.docx
Trong thời đại ngày nay, không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại không muốn gắn kinh doanh của mình với thị trường. Vì trong cơ chế thị trường chỉ có như vậy doanh nghiệp mới có hy vọng tồn tại và phát triển được. Do đó, để nâng cao hiệu
392 2019-03-26 13.55 KB Sự tác động của môi trường Luật pháp chính trị...
Việt Nam chúng ta là một trong những nước có nền kinh tế đang phát triển, trong những năm gần đây thì Việt Nam được coi là một nước có bước nhảy lớn về phương diện phát triển kinh tế so với các nước Đông Nam Á và Châu Á. Có được sự tăng trưởng mạnh mẽ
393 2019-03-26 52.13 KB MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN...
ChươngI: Một số cơ sở lý luận cơ bản về hoạt động Marketing xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh.
394 2019-03-26 58.19 KB Những giải pháp Marketing cho hoạt động kinh doanh...
Chương I : Thị trường du lịch lữ hành và cơ sở lý luận về giải pháp Marketing 3
395 2019-03-26 86.62 KB VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING TRONG KINH DOANH TẠI CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI.docx
Chương I. Cơ sở lý luận của marketing du lịch 3
396 2019-03-26 99.40 KB Nghiên cứu việc triển khai hoạt động marketing của...
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, mức sống của người dân Việt Nam tăng cao, GDP bình quân đầu người năm 2003 đạt 482 USD/người/năm. Tuổi thọ bình quân dự kiến năm 2005 đạt 71 tuổi. Năm 2003 tiền thuốc bình quân đầu người tăng 113,4% so với năm 2002,
397 2019-03-26 80.87 KB Những giải pháp marketing mix nhằm thúc đẩy hoạt...
Chương I: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẶN VỀ MARKETING-MIX CỦA DOANH NGHIỆP SẢN SUẤT NHỰA TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.
398 2019-03-26 56.51 KB Hoàn thiện tổ chức hoạt động Marketing kinh doanh...
Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức hoạt động Marketing NK tại các công ty kinh doanh quốc tế hiện nay.
399 2019-03-26 83.00 KB THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP TẠI CÔNG TY TNHH CAO SU AN DƯƠNG.docx
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CAO SU AN DƯƠNG
400 2019-03-26 97.44 KB Vận dụng Marketing trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.docx
CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC VẬN DỤNG MARKETING 3

First | Prev | 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 33 | Next | Last