Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'ninh': 1537 (1537) , thời gian tìm:

First | Prev | 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 31 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
351 2019-03-26 189.28 KB Chiến lược Marketing mix với việc mở rộng thị...
Giữ vững và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường là một điều rất khó khăn, nó đòi hỏi doanh nghiệp phải có các biện pháp tiếp cận thị trường một cách chủ động và sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ, đe doạ, cũng như áp lực cạnh tranh từ phía
352 2019-03-26 307.34 KB THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN ...
Công ty cổ phần may Nam Hà tiền thân là xí nghiệp may công nghệ phẩm Nam Định. Xí nghiệp may công nghệ phẩm Nam Định được thành lập từ ngày 6/9/1969 do ty thương nghiệp Nam Hà quyết định. Đến năm 1981 theo quyết định số 12/QĐ-TC ngày 07/01/1981 của UBND
353 2019-03-26 148.08 KB Một số biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu...
Hoạt động thương mại ra đời rất sớm trong lịch sử phát triển xã hội loài người. Qua các thời kỳ phát triển trong từng khu vực, mỗi quốc gia trên thế giới, hoạt động thương mại luôn tồn tại phát triển và khẳng định vai trò không thể thiếu được của nó trong
354 2019-03-26 358.00 KB Giải Pháp Tăng Cường Huy Động Vốn Tại Chi Nhánh...
355 2019-03-26 1.05 MB Tối ưu bài toán vận tải mở rộng.doc
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, các bài toán tối ưu xuất hiện ngày càng nhiều và tính phức tạp của chúng ngày càng lớn. Phạm vi và khả năng ứng dụng của các bài toán tối ưu cũng ngày càng đa dạng và phong phú. Lớp bài toán
356 2019-03-26 476.50 KB Quản lý vốn và các giải pháp tạo lập vốn của...
Mục lục - Lời mở đầu Chương I: Những vấn đề lý luận chung về quản lý vốn và Các giải pháp tạo lập vốn của các ngân hàng thương mại Hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tế thị trường Khái niệm về ngân
357 2019-03-26 166.24 KB Tiêu chuẩn chất lượng EUREP GAP.pdf
Khái niệm GAP (Thực hành canh tác tốt) đã phát triển vào những năm gần đây trong bối cảnh những thay đổi và toàn cầu hóa nhanh chóng của ngành công nghiệp thực phẩm và là kết quả của nhiều mối quan tâm, cam kết của những người quản lý sản xuất thực phẩm,
358 2019-03-26 674.75 KB Công Tác Tổ Chức Và Quản Lí Của Công Ty TNHH Hưng Long Quảng Ninh.doc
359 2019-03-26 6.38 MB Bảo Mật Điện Thoại Thông Minh Và Máy Tính Bảng .pdf
Ebook sẽ giúp bạn tìm hiểu làm thế nào để xây dựng một chiến lược an ninh di động tốt hơn và ngăn ngừa mất dữ liệu. Nếu quan tâm, Bạn tải về ngâm cứu tại đây:
360 2019-03-26 123.84 KB Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại...
Thực hiện đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước, trong những năm gần đây hệ thống Ngân hàng nói chung và Hệ thống các Ngân hàng thương mại nói riêng đ• huy động được khối lượng vốn lớn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển kinh tế.Tuy nhiên
361 2019-03-26 81.70 KB Công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam.docx
Muốn tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục yếu kém đẩy lùi nguy cơ tụt hậu về kinh tế, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng một nước nghèo, cải thiện đời sống nhân dânm tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, củng cố vững chắc độc lập và chủ quyền quốc
362 2019-03-26 78.95 KB Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với việc nhận...
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định: Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản
363 2019-03-26 115.26 KB Công tác quản lý tiền lương tại Xí nghiệp giống...
Tiền lương (hay tiền công) là một phần sản phẩm xã hội được Nhà nước phân phối cho người lao động một cách có kế hoạch, căn cứ vào kết quả lao động mà mỗi người cống hiến cho xã hội biểu hiện bằng tiền nó là phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao
364 2019-03-26 74.89 KB Học thuyết về hình thái kinh tế xã hôi và vấn...
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã khẳng định : "Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ vật chất kỹ thuật hiện đại , cơ cấu kinh tế hợp lý , quan hệ sản xuất tiến bộ , phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực
365 2019-03-26 180.11 KB Đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.docx
Để đạt được chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch trước mắt 5 năm 2001-2005 hoàn thành kế hoạch 2001 - 2005 như kinh tế văn hoá, khoa học - kỹ thuật - an ninh quốc phòng và chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 13 đề ra,
366 2019-03-26 49.03 KB Những giải pháp nhằm góp phần hạn chế rủi ro...
Đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận, đơược chia làm ba chơương: Chươơng I: Tín dụng ngân hàng và những rủi ro tín dụng của ngân hàng thươơng mại trong nền kinh tế thị trơường. Chơương II: Thực trạng tín dụng và rủi ro tín dụng tại
367 2019-03-26 285.86 KB Chiến lược đầu tư nước ngoài trong thăm dò khai...
Mục đích làm rõ yêu cầu cấp thiết của hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong thăm dò khai thác dầu khí, để từ đó đưa ra một Chiến lược đầu tư cụ thể cho hoạt động này cũng như là đề xuất một số giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả chiến lược đó, nhất
368 2019-03-26 537.61 KB Thực trạng sản xuất và biện pháp đẩy mạnh xuất...
Gạo là một trong những mặt hàng thuộc nhóm hàng lương thực, được sản xuất và tiêu dùng chủ yếu ở Châu Á. Cũng như các mặt hàng lương thực khác, Chính phủ các nước luôn có chính sách và khuyến khích tăng cung trong nước để đảm bảo an ninh lương thực. Do
369 2019-03-26 177.02 KB Một số vấn đề về kế toán cho vay hộ sản xuất...
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ninh Giang cùng với các Ngân hàng Thương mại trong giai đoạn hiện nay đã phục vụ kịp thời và có hiệu quả nhu cầu vốn, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cá nhân phát triển sản xuất kinh
370 2019-03-26 192.75 KB Chiến lược Marketing mix với việc mở rộng thị...
Giữ vững và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường là một điều rất khó khăn, nó đòi hỏi doanh nghiệp phải có các biện pháp tiếp cận thị trường một cách chủ động và sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ, đe doạ, cũng như áp lực cạnh tranh từ phía
371 2019-03-26 1.40 MB HẠ TẦNG KHOÁ CÔNG KHAI Đồ án tốt nghiệp.pdf
PKI là dịch vụ ở mức nền, nó đảm bảo về việc tạo lập, quản lý và phân phát các khoá công khai của những đối tượng tham gia vào các dịch vụ an toàn, an ninh (dựa trên phương thức mã hoá với khoá công khai) thông qua các thẻ xác nhận
372 2019-03-26 259.22 KB Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX...
Trong quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự: Những hộ gia đình mà các thành viên có tài sản chung để hoạt động kinh tế chung trong quan hệ sử dụng đất, trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và trong một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác do
373 2019-03-26 110.41 KB Thiết kế kỹ thuật lưới trắc địa.docx
Mạng lưới trác địa ở nước ta được chia làm 4 hạng :I, II, III, IV, sau đó được phát triển tiếp lưới cấp I, cấp II và lưới đo vẽ ( đường chuyền kinh vĩ và lưới tam giác nhỏ). Mạng lưới này làm cơ sở khống chế để đo vẽ các loại bản đồ với các tỷ lệ khác
374 2019-03-26 102.00 KB Bài tập lớn môn Công pháp quốc tế.doc
Xu hướng toàn cầu hóa đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, các quan hệ hợp tác quốc tế ngày càng nhiều và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh những thành quả rất to lớn mà quan hệ hợp tác quốc tế mang lại thì những nguy cơ tiềm ẩn sự mâu
375 2019-03-26 323.82 KB Quy hoạch du lịch tỉnh Ninh Bình.pdf
Tỉnh Ninh Bình nằm ở cực Nam đồng bằng Bắc bộ, có toạ độ địa lý 19050' đến 20027' vĩ độ Bắc, 105032' đến 106027' kinh độ Đông, cách thủ đô Hà Nội 93km về phía Nam. Dãy núi Tam Điệp chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, làm ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh
376 2019-03-26 158.94 KB Quy hoạch du lịch tỉnh Bắc Ninh.pdf
Theo điều tra dân số 01/04/2009, Bắc Ninh có 1.024.151 ngườI. Bắc Ninh là một tỉnh Việt Nam thuộc khu vực phía bắc của vùng đồng bằng sông Hồng và tiếp giáp với vùng trung du Bắc bộ tại tỉnh Bắc Giang. Bắc Ninh là cửa ngõ phía đông bắc của thủ đô, cách
377 2019-03-26 263.61 KB VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ ĐÔ THỊ HOÁ TẠI...
Nghiên cứu vấn đề đô thị và đô thị hoá trên các địa bàn ven biển phía Bắc (từ Quảng Ninh - Hải Phòng... tới Quảng Bình), để thấy rõ hơn các đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với quá trình đô thị hoá trên địa bàn cửa ngõ trước đây và hiện nay,
378 2019-03-26 129.35 KB Chương 6 Quản lí qui hoạch và xây dựng Đô thị.pdf
Quản lí đô thị bao gồm nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là sản phẩm kinh doanh; quy hoạch kiến trúc đô thị; sử dụng đất đai; đầu tư và phát triển nhà và cơ sở hạ tầng công cộng; tài chính, hành chính, môi trường đô thị an ninh, trật tự xã hội…..
379 2019-03-26 1.79 MB QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGTỈNH BÌNH...
Bưu chính Viễn thông là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ, quan trọng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, cung cấp dịch vụ đa dạng, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. Xây dựng quy hoạch Bưu chính Viễn Thông Bình Dương
380 2019-03-26 741.25 KB MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG...
Vùng biển và ven biển là nơi tập trung các nguồn lực, tài nguyên và các hoạt động kinh tế xã hội của các nước có biển. Nơi phối kết hợp giữa các quá trình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường. Bài viết đánh giá tổng quan về
381 2019-03-26 197.40 KB CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ.pdf
Chiến lược phát triển đô thị gắn với tổ chức cuộc sống người dân về vấn đề an ninh xã hội là mối quan tâm hàng đầu của Đảng bộ và chính quyền các cấp thành phố Cần Thơ, là mục tiêu quan trọng trong quá trình phát triển thành phố
382 2019-03-26 8.37 MB Reversing Secrets of Reverse Engineering.pdf
Tìm hiểu an ninh và bảo mật
383 2019-03-26 2.54 MB Mật mã Tây Tạng IV.pdf
SÓI TUYẾT CAO NGUYÊN Trác Mộc Cường Ba vốn vẫn đinh ninh rằng sói tuyết cao nguyên không hề có mối liên hệ trực tiếp nào với chiến ngao, mà gã cũng chưa bao giờ thấy một bức vẽ thế này. Gã vươn tay ra, ngón tay tưởng chứng
384 2019-03-26 2.16 MB Con đường tới Bình đẳng Giới.pdf
Quỹ Phát triển Phụ nữ Liên hợp quốc (UNIFEM) UNIFEM là Quỹ Phát triển Phụ nữ Liên hợp quốc (LHQ). UNIFEM hỗ trợ cả về tài chính và kỹ thuật cho các chương trình và chiến lược có sáng kiến thúc đẩy nhân quyền, tham chính và an ninh kinh tế của phụ nữ.
385 2019-03-26 6.47 MB Reverse Engineering of Object Oriented Code.pdf
An ninh và bảo mật
386 2019-03-26 506.50 KB Một số cách phòng tránh lây nhiễm virus và spyware .doc
Làm sao để máy tính của bạn luôn "khỏe mạnh"? Cài đặt chương trình antivirus có chất lượngNhiều người dùng vẫn luôn tin tưởng rằng các ứng dụng diệt virút được cung cấp miễn phí có đủ khả năng bảo vệ chiếc máy tính thân yêu trước những đợt tấn
387 2019-03-26 45.52 KB Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác giải...
Công tác giải quyết khiếu nại hành chính luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm vì nó vừa phản ánh tính chất dân chủ của Nhà nước ta vừa góp phần trực tiếp vào việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Khiếu nại, tố cáo vừa là vấn
388 2019-03-26 72.78 KB Vai trò của NSNN trong việc điều chỉnh và ổn định...
Trong lịch sử loài người, nhà nước ra đời trong cuộc đấu tranh của xã hội có giai cấp, nó là sản phẩm của cuộc đấu tranh giai cấp, nhà nước xuất hiện với tư cách là cơ quan có quyền lực công cộng để thực hiện các chức năng để thực hiện chức năng và nhiệm
389 2019-03-26 219.58 KB quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty Vinaconex 2 .docx
rong những năm gần đây, khi nước ta bắt đầu hội nhập kinh tế quốc tế, diện mạo đất nước ngày càng không ngừng đổi mới. đó là việc đời sống kinh tế của người dân ngày càng được cải thiện, nền kinh tế ngày càng tăng trưởng và phát triển. Tất nhiên cùng
390 2019-03-26 159.24 KB thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút...
Nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội loài người, nông nghiệp luôn luôn giữ một vai trò quan trọng, là ngành sản xuất lương thực, thực phẩm cho xã hội, nhiều nguyên liệu cho công nghiệp, nhiều hàng cho xuất khẩu (khi ngoại thương phát triển). Bước vào
391 2019-03-26 206.98 KB Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty Vinaconex 2 .docx
Trong những năm gần đây, khi nước ta bắt đầu hội nhập kinh tế quốc tế, diện mạo đất nước ngày càng không ngừng đổi mới. đó là việc đời sống kinh tế của người dân ngày càng được cải thiện, nền kinh tế ngày càng tăng trưởng và phát triển. Tất nhiên cùng
392 2019-03-26 75.11 KB Huy động vốn của các Ngân hàng thương mại Việt...
Bất kỳ một nước nào muốn tăng trưởng và phát triển đều cần một điều kiện không thể thiếu được đó là phải tạo vốn cho nền kinh tế. Việt Nam cũng nằm trong qui luật đó, hay nói cách khác Việt Nam muốn thực hiện được các mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại
393 2019-03-26 284.35 KB Tìm hiểu tài nguyên du lịch Hạ Long.docx
Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang tính liên ngành liên vùng và xã hội cao. Ngoài những khó khăn nhất định thì ngành du lịch đem lại nhiều lợi ích to lớn như: thu nhập, giải quyết việc làm, thu hút đầu tư, thu được nguồn ngoại tệ lớn, cho quốc gia
394 2019-03-26 179.14 KB Tài chính công và quản lý tài chính công.docx
Tài chính công gắn liền với hoạt động của nhà nước. Nó vừa là nguồn lực để nhà nước thực hiện tốt chức năng của mình , vừa là công cụ để thực hiện các dịch vụ công, chi phối , điều chỉnh các mặt hoạt động khác của đất nước. Trong tiến trình đổi mới, thực
395 2019-03-26 170.55 KB Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế.docx
Vào những thập niên của thế kỷ XX, xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ. Sự gia tăng mạnh mẽ đó đòi hỏi các quốc gia phải có chiến lược hội nhập phù hợp vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Trong bối cảnh này, không
396 2019-03-26 110.20 KB Tiếp đón các nhân vật quan trọng.pdf
Tiếp đón các nhân vật quan trọng (vip) trong tổ chức sự kiện. Lên kế hoạch tổng quát. Bạn cần biết trước * Lý do viếng thăm và thời gian bao lâu; * Ngày và giờ dự kiến * Địa điểm viếng thăm; * Việc di chuyển giữa các địa điểm, và thời gian di chuyển;
397 2019-03-26 104.90 KB Tiếp đón các nhân vật Hoàng Gia Chính Phủ.pdf
Các chuyến viếng thăm của Hoàng Gia chính phủ tương đối hiếm hoi, nhưng lại đòi hỏi một kế hoạch chuẩn bị thật tỉ mỉ đến từng chi tiết. Loại sự kiện này thường có rất nhiều quy mô và hình thức, tùy vào mục đích và địa vị của người viếng thăm, và sẽ có
398 2019-03-26 52.20 KB Lý luận nhà nước và vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường.docx
Trong thời đại hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ khoa học công nghệ và thông tin, giao lưu và hợp tác quốc tế chúng ta phải có một nền kinh tế vững mạnh đủ cạnh tranh được với nền kinh tế của các nước trong khu vực và trên toàn thế giới nhất
399 2019-03-26 47.77 KB Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng.docx
Trong lịch sử nước ta,vấn đề tôn giáo đã từng bị chủ nghĩa đế quốc tìm cách lợi dụng phục vụ cho âm mưu xâm lược và chống phá cách mạng Việt Nam. Hiện nay trong âm mưu DBHB chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam, các thế lực thù địch mà đứng đầu
400 2019-03-26 64.18 KB Trình bày một doanh nghiệp nhà nước đã được tiến hành cổ phần hoá.docx
Quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước thực sự có bước chuyển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng kể từ khi chính phủ ban hành nghịđịnh về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần vào tháng 6/1998, trong đó nêu rõ các chính sách

First | Prev | 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 31 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X