Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 10934 (10934) , thời gian tìm:

First | Prev | 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 219 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
351 2019-03-26 204.13 KB Đáp án môn hóa khối b 2004.pdf
  Đáp án môn hóa khối b 2004 bao gồm đáp án đề thi môn hóa khối b của bộ giáo dục và đào tạo, giúp các bạn tham khảo cách giải các bài tập
352 2019-03-26 197.77 KB Đáp án môn hóa khối a 2004.pdf
  Đáp án môn hóa khối a 2004 bao gồm đáp án đề thi môn hóa khối a của bộ giáo dục và đào tạo, giúp các bạn tham khảo cách giải các bài tập
353 2019-03-26 252.07 KB Đáp án môn anh khối d 2004.pdf
  Đáp án môn anh khối d 2004 bao gồm đáp án đề thi môn anh khối d của bộ giáo dục và đào tạo, giúp các bạn tham khảo cách giải các bài tập trong đề thi
354 2019-03-26 459.00 KB Đánh giá về chính sách lãi suất của Ngân hàng nhà...
Cuộc khủng hoảng tài chính bùng nổ từ giữa tháng 9 năm 2008 ở Mỹ làm cho kinh tế thế giới nhanh chóng rơi vào suy thoái, kim ngạch thương mại sụt giảm mạnh, thất nghiệp tăng, lòng tin của các nhà đầu tư giảm sút nghiêm trọng. Chúng ta đã chứng kiến việc
355 2019-03-26 108.51 KB Đánh giá tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn 1989 2003.docx
Chơng I: Thực trạng xuất khẩu của Việt nam trong thời gian từ năm 1991 -2003
356 2019-03-26 99.10 KB Đánh giá tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB ở...
357 2019-03-26 34.62 KB Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong giai...
Chương 1:Cơ sở lý luận của việc đánh giá tính trọng yếu và rủi ro trong lập kế hoạch kiểm toán BCTC 4
358 2019-03-26 56.53 KB Đánh giá thực trạng và một số giải pháp về tình...
Theo đánh giá của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX về định hướng phát triển các thành phần và các vùng kinh tế ở nước ta 2001 – 2010, Đảng ta khẳng định cần tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế nhà nước để thực hiện tốt vai trò chủ đạo
359 2019-03-26 264.88 KB Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HS SV tại cơ...
Nội dung chuyên đề của em gồm 3 chương: Chương I : Lý luận chung về BHYT HS-SV Chương II : Thực trạng triển khai BHYT HS-SV Chương III : Giải pháp phát triển BHYT HS-SV tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
360 2019-03-26 299.03 KB Đánh giá thực trạng chính sách quản lý ngoại hối...
361 2019-03-26 56.80 KB Đánh giá thực trạng chính sách quản lý ngoại hối...
Trong bối cảnh toàn cầu hoá, các giao dịch kinh tế và phi kinh tế giữa các quốc gia và lãnh thổ ngày càng phát triển. Theo đó, các giao dịch tiền tệ quốc tế cũng sôi động và không ngừng phát triển. Mỗi quốc gia đều có đồng tiền riêng của mình.
362 2019-03-26 56.75 KB Đánh giá thực trạng chính sách quản lý ngoại hối...
Trong bối cảnh toàn cầu hoá, các giao dịch kinh tế và phi kinh tế giữa các quốc gia và lãnh thổ ngày càng phát triển. Theo đó, các giao dịch tiền tệ quốc tế cũng sôi động và không ngừng phát triển. Mỗi quốc gia đều có đồng tiền riêng của mình.
363 2019-03-26 435.26 KB Đánh giá thành tích.pdf
Đánh giá thành tích là gì: Đánh giá kết quả đạt được trong một giai đoạn nhất định; thu nhập thông tin về quá trình thực hiện công việc, thu nhập thông tin về quá
364 2019-03-26 393.67 KB Đánh giá thiệt hại kinh tế do ngập lụt ở Hà Nội năm 2008.docx
Từ trước đến nay, nếu lũ lụt ở nông thôn vốn không xa lạ gì với người Việt Nam, thì ngập lụt ở đô thị lại là hiện tượng mới, xuất hiện cùng với sự phình to nhanh chóng của các đô thị trong hai chục năm qua. Giới nghiên cứu sẽ còn mổ xẻ những sai lầm và
365 2019-03-26 186.52 KB Đánh Giá Sự Gắn Bó của Nhân Viên.pdf
Đánh giá sự gắn bó của nhân viên là một việc làm vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp, thể hiện mức độ trung thành của nhân viên trong doanh nghiệp và đồng thời cũng
366 2019-03-26 175.70 KB Đánh giá rủi ro trước khi cho vay đối với các dự...
Việt Nam gia nhập WTO tạo ra một sân chơi mới cho thị trường tài chính tại Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập mở rộng tài trợ cho các dự án đầu tư là một chính sách phù hợp để tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, việc mở rộng qui mô đầu tư đòi hỏi phải có
367 2019-03-26 160.49 KB Đánh giá nhân viên.pdf
“Đánh giá nhân viên” - Sao cho vẹn cả đôi đường? Trước tiên, xin giải thích lý do tại sao tôi đặt cụm từ “đánh giá nhân viên” trong dấu ngoặc kép.
368 2019-03-26 313.68 KB Đánh giá mức độ ô nhiễm nước do hoạt động...
Đánh giá mức độ ô nhiễm nước do hoạt động nuôi trồng thủy hải sản Tỉnh Đồng Tháp và đề xuất giải pháp quản lý thích hợp, Đánh giá mức độ ô nhiễm nước do hoạt động nuôi
369 2019-03-26 94.83 KB Đánh giá khả năng cạnh tranh trên thị trường nội...
Ngành sản phẩm sữa Việt Nam đ• hình thành và phát triển từ những năm 1960, cũng đ• trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử phát triển kinh tế nước nhà. Trong quá trình này ngành sản phẩm sữa đ• có những đóng góp nhất định cho sự phát triển ngành
370 2019-03-26 228.12 KB Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty giầy Thụỵ...
Các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các nướcdoanh nghiệp sản xuất giầy xuất khẩu cần thấy được điểm mạnh điểm yếu, đánh giá khă năng cạnh tranh cũng như vị thế của mình khi Việt Nam tham gia AFTA từ đó để đề ra các giải pháp nhằm phát huy điểm mạnh
371 2019-03-26 56.46 KB Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ...
Những năm gần đây nền kinh tế nươc ta chuyển mạnh từ kế hoạch hoá sang cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Sự đổi mới kinh tế đòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận những lý luận và thực tiễn quản lý kinh tế của các nước tiên tiến trên thế
372 2019-03-26 21.64 KB Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ...
Những năm gần đây nền kinh tế nươc ta chuyển mạnh từ kế hoạch hoá sang cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Sự đổi mới kinh tế đòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận những lý luận và thực tiễn quản lý kinh tế của các nước tiên tiến trên thế
373 2019-03-26 21.70 KB Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ...
374 2019-03-26 181.14 KB Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội môi trường của...
Trong mấy năm gần đây, kinh tế Việt Nam luôn có sự tăng trưởng cao và đi kèm với nó là nền kinh tế nước ta luôn trong tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trọng. Chính vì thế việc đảm bảo nguồn năng lượng cho nền kinh tế đang là một vấn đề nan giải đối với
375 2019-03-26 84.95 KB Đánh giá hiệu quả hoạt động nghiệp vụ thị trường...
Hiện nay việc áp dụng Nghiệp vụ thị trường mở trong việc điều hành chính sách tiền tệ ở nước ta là hợp lý , phù hợp với sự phát triển kinh tế khi xu thế hội nhập quốc tế và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ. Vì thị trường mở bước đầu mới đi vào hoạt động
376 2019-03-26 84.91 KB Đánh giá hiệu quả hoạt động nghiệp vụ thị...
Việt nam đã chuyển sang thời kỳ đổi mới kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nên kinh tế thị trường được hơn 10 năm. trong việc góp phần đạt được các mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chính sách tiền tệ của
377 2019-03-26 197.06 KB Đánh giá các tác động của quá trình khai thác bauxit...
    Đánh giá các tác động của quá trình khai thác bauxit đến môi trường đất ở mỏ bauxit Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và đề xuất một số giải pháp phục hồi môi trường. 
378 2019-03-26 263.97 KB Đánh giá các tác động của quá trình khai thác bauxit...
    Đánh giá các tác động của quá trình khai thác bauxit đến môi trường đất ở mỏ bauxit Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và đề xuất một số giải pháp phục hồi môi trường.
379 2019-03-26 207.96 KB Đánh giá báo cáo kết quả hoạt động sản xuất...
  FPT là một Tập đoàn Kinh tế - Công nghệ hàng đầu Việt Nam, với hoạt động kinh doanh đa  dạng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: Tích hợp Hệ thống, Giải pháp Phần mềm, Dịch vụ Công  nghệ, Xuất
380 2019-03-26 96.74 KB Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt...
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3 1.1. Các khái niệm, đặc điểm và phân loại : 3 1.1.1. Khái niệm nguồn nhân
381 2019-03-26 72.78 KB Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thực trạng và giải pháp.docx
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3
382 2019-03-26 242.62 KB Đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực tại Công...
Con người là yếu tố đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất, trình độ phát triển của Nguồn nhân lực là lợi thế phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trong lĩnh vực nào thì con người cũng đứng ở vị trí trung tâm. Quan tâm đến sự phát triển con người sẽ góp
383 2019-03-26 88.35 KB Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.docx
Trong mọi thời đại, trong mọi tổ chức thì nguồn lực con người luôn là vốn quý nhất, nó là yếu tố quyết định tới sự phát triển của tổ chức. Trong giai đoạn hiện nay thời đại của kinh tế thị trường, cạnh tranh khốc liệt. Và với sự phát triển vũ bão của
384 2019-03-26 44.86 KB Đào tạo nguồn lực con người và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.docx
Chúng ta đã từng chiến thắng bọn thực dân Pháp và đề quốc Mỹ. Thắng lợi đó là thắng lợi của lực lượng trí tuệ Việt Nam đối với lực lượng sắt thép và đô la khổng lồ của Mỹ. Con người Việt Nam đã làm được những điều tưởng như không thể làm được và tôi tin
385 2019-03-26 17.30 KB Đào tạo nguồn lực con người và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.docx
"Dân tộc chúng tôi hiểu đầy đủ rằng: dân tộc mình là một dân tộc nghèo, một đất nước đang phát triển ở mức thấp… Chúng tôi hiểu rõ khoảng cách giữa nền kinh tế của chúng tôi và nền kinh tế của những nước phát triển trên thế giới. Chúng tôi hiểu rõ khoa
386 2019-03-26 18.39 KB Đào tạo nguồn lực con người và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.docx
"Dân tộc chúng tôi hiểu đầy đủ rằng: dân tộc mình là một dân tộc nghèo, một đất nước đang phát triển ở mức thấp… Chúng tôi hiểu rõ khoảng cách giữa nền kinh tế của chúng tôi và nền kinh tế của những nước phát triển trên thế giới. Chúng tôi hiểu rõ khoa
387 2019-03-26 18.19 KB Đào tạo nguồn lực con người và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.docx
"Dân tộc chúng tôi hiểu đầy đủ rằng: dân tộc mình là một dân tộc nghèo, một đất nước đang phát triển ở mức thấp… Chúng tôi hiểu rõ khoảng cách giữa nền kinh tế của chúng tôi và nền kinh tế của những nước phát triển trên thế giới. Chúng tôi hiểu rõ khoa
388 2019-03-26 110.21 KB Đào tạo MC trên thế giới .pdf
  MC là từ viết tắt của Master of Ceremonics, cụm từ này được biết đến  như là một người dẫn dắt chương trình biểu diễn hay các sự kiện. Có rất  nhiều hình thức MC: MC cho các chương
389 2019-03-26 204.08 KB Đàn bầu giai điệu quê hương.pdf
  Trong kho tàng văn hoá âm nhạc dân tộc Việt Nam, đàn bầu là loại nhạc cụ được coi là độc đáo và hấp dẫn nhất. Tiếng đàn du dương, trầm lắng khiến ai đã nghe một lần
390 2019-05-28 38.03 MB ĐÃ GIẢI NGÂN.rar
391 2019-03-26 160.30 KB ĐÁP ÁN ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC 2009.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn sinh học - Đề thi thử giúp củng cố và nâng cao khả năng làm trắc nghiệm sinh học nhanh.
392 2019-03-26 270.58 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI B.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN TOÁN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn:TOÁN ; Khối: B. Đáp án
393 2019-03-26 280.63 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN TOÁN ; KHỐI D ..pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN TOÁN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn:TOÁN ; Khối:D . Đáp án
394 2019-03-26 279.52 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN TOÁN ; KHỐI A.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN TOÁN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn:TOÁN ; Khối:A . Đáp án
395 2019-03-26 291.64 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN SỬ ; KHỐI C.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN  CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn:SỬ ; Khối:C . Đáp án đề thi gồm 4 trang
396 2019-03-26 132.43 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN SINH KHỐI B.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN  CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: SINH ; Khối: B. Đáp án đề thi gồm 4
397 2019-03-26 82.29 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC 2008.pdf
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn sinh học - Đề thi thử giúp củng cố và nâng cao khả năng làm trắc nghiệm sinh học nhanh.
398 2019-03-26 212.37 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN VĂN KHỐI D.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN  VĂN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: VĂN; Khối:D . Đáp án đề thi gồm
399 2019-03-26 208.24 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN VĂN KHỐI C.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN VĂN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn:VĂN ; Khối:C . Đáp án đề thi gồm 4 trang
400 2019-03-26 150.91 KB ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN TIẾNG TRUNG KHỐI D.pdf
  ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐĂNG MÔN  TIẾNG TRUNG CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GỒM ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn:TIẾNG TRUNG ; Khối: D. Đáp án

First | Prev | 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 219 | Next | Last