Tìm kiếm : giai Thấy 10000 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 6 7 8 9 10 ... 500 Show 141 - 160 of 10000

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
141 2019-03-26 200.86 KB Giai bit mat (blind).pdf
(tailieu_phim_4share)
142 2019-03-26 430.00 KB bai giang giai phau.doc
(tailieu_phim_4share)
143 2019-03-26 202.85 KB Bai giai QTRR daihoc.pdf
(tailieu_phim_4share)
144 2019-03-26 2.98 MB Giai Điệu Mùa Hạ.pdf
(tailieu_phim_4share)
145 2019-03-26 4.00 MB GIAI ĐIỆU MÙA THU.pdf
(tailieu_phim_4share)
146 2019-03-26 5.57 MB Giai Điệu Mùa Xuân.pdf
(tailieu_phim_4share)
147 2019-03-26 557.50 KB giai ly khoi a.doc
(tailieu_phim_4share)
148 2019-03-26 20.89 KB Đấu tranh giai cấp.docx
(tailieu_phim_4share)
Trong xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị chiếm đoạt lao động của các giai cấp và tầng lớp bị trị, chiếm đoạt của cải xã hội vào tay mình. Các giai cấp, tầng lớp bị trị không những bị chiếm đoạt kết quả lao động mà họ còn bị áp bức về chính trị, xã
149 2019-03-26 38.50 KB Ba giai Tu xuat.doc
(tailieu_phim_4share)
150 2019-03-26 22.09 KB Đấu tranh giai cấp.docx
(tailieu_phim_4share)
Trong xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị chiếm đoạt lao động của các giai cấp và tầng lớp bị trị, chiếm đoạt của cải xã hội vào tay mình. Các giai cấp, tầng lớp bị trị không những bị chiếm đoạt kết quả lao động mà họ còn bị áp bức về chính trị, xã
151 2019-03-26 39.31 KB Đấu tranh giai cấp.docx
(tailieu_phim_4share)
Người ta gọi là giai cấp, những tập đoàn to lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ đối với những tư liệu sản xuất, về vai trò của họ trong những tổ chức lao
152 2019-03-26 39.27 KB ĐẤU TRANH GIAI CẤP..docx
(tailieu_phim_4share)
" Đấu tranh giai cấp là một trong những động lực thúc đẩy sự vận động và phát triển của xã hội có sự phân chia giai cấp". Đấu tranh giai cấp thực chất là cuộc đấu tranh giữa những giai cấp mà lợi ích căn bản đối lập nhau. Đấu tranh
153 2019-03-26 729.87 KB Giai thoại về Google.pdf
(tailieu_phim_4share)
Giai thoại về Google
154 2019-03-26 50.50 KB Ba Giai Tú xuất.doc
(tailieu_phim_4share)
Ba Giai - Tú xuất: Cười vỡ bụng ....
155 2019-07-21 3.36 MB tool giai ma hoa.rar
156 2019-03-26 89.32 KB Nhân Văn Giai Phẩm.docx
(tailieu_phim_4share)
157 2019-03-26 69.50 KB Tuyệt kỹ cưa giai.doc
(tailieu_phim_4share)
158 2019-03-26 83.72 KB Giai Thoại Làng Nho.docx
(tailieu_phim_4share)
159 2019-03-26 212.18 KB Những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải...
(tailieu_phim_4share)
Vốn ODA thực hiện đã góp phần quan trọng vào phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội, trong đó một số dự án đã hoàn thành và phát huy tác dụng tích cực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Các vấn đề xã hội được quan tâm hơn. Các
160 2019-03-26 212.21 KB Những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải...
(tailieu_phim_4share)
Cùng với đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hiện nay là nguồn tài chính rất quan trọng đối với Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Với khoản ODA trị giá 17,5 tỷ USD

... 6 7 8 9 10 ... 500 Show 141 - 160 of 10000