Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'hdt': 991 (991) , thời gian tìm:

First | Prev | 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 20 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
401 2020-05-12 21.47 GB Fantasy Island 2020 1080p Blu ray AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
402 2020-05-12 22.47 GB Jade Dynasty 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
403 2020-05-12 2.94 GB Jade Dynasty 2019 ViE mHD BluRay DD5.1 x264 HDT.mkv
404 2020-05-12 2.49 GB Jade Dynasty 2019 mHD BluRay DD5.1 x264 HDT.mkv
405 2020-05-06 52.65 GB The Call of the Wild 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
406 2020-05-06 28.77 GB The Call of the Wild 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
407 2020-05-04 3.69 GB Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley...
408 2020-05-04 24.25 GB Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley...
409 2020-05-01 4.44 GB 50.Line Walker 2 Invisible Spy 2019 ViE mHD BluRay DDP5.1 x264 HDT.mkv
410 2020-05-01 1.73 GB 49.Keeper of Darkness 2015 ViE 720p iPad BluRay AAC x264 HDT [www.BanQuyen.VN].mp4
411 2020-05-01 2.75 GB 44.Hurricane.Heist.2018.ViE.mHD.BluRay.DD EX.5.1.x264 HDT [www.BanQuyen.VN].mkv
412 2020-05-01 2.14 GB 43.Helios 2015 ViE mHD BluRay AAC x264 HDT [www.BanQuyen.VN].mp4
413 2020-05-01 2.00 GB 26.Legend 2015 ViE 720p iPad BluRay DD5.1 x264 HDT [www.KeyBanQuyen.VN].mkv
414 2020-05-01 1.75 GB 23.Iron Girl Ultimate Weapon 2015 ViE mHD BluRay AAC x264 HDT [www.KeyBanQuyen.VN].mkv
415 2020-05-01 1.65 GB 09.Ip Man 3 2015 ViE 720p iPad BluRay AAC x264 HDT [www.KeyBanQuyen.VN].mkv
416 2020-04-28 46.37 GB Bloodshot 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
417 2020-04-28 28.43 GB Bloodshot 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
418 2020-04-28 46.37 GB Bloodshot 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
419 2020-04-12 52.73 GB Bad Boys for Life 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC DTS X 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
420 2020-04-12 53.24 GB The Gentlemen 2019 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
421 2020-04-12 33.24 GB Bad Boys for Life 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS X 7.1 HDT.mkv
422 2020-04-11 52.11 GB Bad Boys for Life 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC DTS HD MA 7.1 HDT Thuyet Minh.mkv
423 2020-04-10 29.00 GB Bad Boys for Life 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
424 2020-04-10 3.07 GB The Gentlemen 2019 mHD BluRay AAC 7.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
425 2020-04-09 3.94 GB Bad Boys for Life 2020 ViE mHD BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
426 2020-04-09 3.39 GB Bad Boys for Life 2020 mHD BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
427 2020-04-09 3.39 GB Bad Boys for Life 2020 mHD BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
428 2020-04-08 3.97 GB Ip Man 4 The Finale 2019 ViE mHD BluRay AAC 7.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
429 2020-04-08 3.02 GB Ip Man 4 The Finale 2019 mHD BluRay AAC 7.1 x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
430 2020-04-08 22.02 GB Escape from Pretoria 2020 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT.mkv
431 2020-04-07 22.89 GB 15 Minutes of War 2019 1080p FRA Blu ray Remux AVC DTS HD MA 5.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
432 2020-04-03 26.21 GB Underwate 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
433 2020-04-03 3.95 GB Underwater.2020.ViE.mHD.BluRay.AAC.7.1.x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
434 2020-04-03 3.06 GB Underwater.2020.mHD.BluRay.DD5.1.x264 HDT Sub Viet Mux San.mkv
435 2020-04-02 26.62 GB Dolittle 2020 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
436 2020-04-02 45.96 GB Dolittle 2020 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
437 2020-03-25 44.05 GB Star Wars Episode IX The Rise of Skywalker 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT.mkv
438 2020-03-25 58.72 GB Star Wars Episode IX The Rise of Skywalker 2019 ViE 2160p UHD...
439 2020-03-22 4.68 GB Star Wars The Rise Of Skywalker 2019 ViE 1080p BluRay AAC 7.1 x264 HDT.mkv
440 2020-03-22 4.68 GB Star Wars The Rise Of Skywalker 2019 1080p BluRay AAC 7.1 x264 HDT.mkv
441 2020-03-14 69.79 GB 1917 2019 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
442 2020-03-13 36.55 GB 1917 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
443 2020-02-29 45.12 GB Charlies Angels 2019 2160p UHD Blu ray Remux HEVC DTS X 7.1 HDT Sub Viet Mux San.mkv
444 2020-02-29 252.08 KB Charlies Angels 2019 2160p UHD Blu ray Remux HEVC DTS X 7.1 HDT Vietnamese.srt
445 2020-02-22 26.76 GB Annabelle Comes Home 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.mkv
/Phim tong hop
446 2020-02-19 31.96 GB Knives Out 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
447 2020-02-19 31.96 GB Knives Out 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
/Phim tong hop
448 2020-02-19 35.26 GB Pacific Rim Uprising 2018 ViE 1080p Blu ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1 HDT.m2ts
/Phim tong hop
449 2020-02-19 61.07 GB Pacific.Rim.Uprising.2018.ViE.2160p.UHD.Blu ray.Remux.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 HDT.mkv
/Phim 4K (2160P)
450 2020-02-17 25.62 GB Frozen II 2019 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv

First | Prev | 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 20 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X