Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'minh': 19250 (19250) , thời gian tìm:

First | Prev | 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 385 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
401 2021-10-03 8.28 GB Cliff Walkers 2021 ViE 720p BluRay DD EX 5.1 x264 Geek Thuyet Minh.mkv
402 2021-10-02 57.40 GB Jungle Cruise 2021 ViE 2160p UHD Blu ray Remux HEVC HDR TrueHD...
403 2021-10-02 12.83 GB Cliff.Walkers.2021.ViE.1080p.BluRay.DD5.1.x264 WiKi Thuyet Minh.mkv
404 2021-10-02 6.21 GB Cliff.Walkers.2021.ViE.720p.BluRay.DD5.1.x264 WiKi Thuyet Minh.mkv
405 2021-10-02 14.41 GB Jungle.Cruise.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.10bit.x265 CHD Sub Viet Thuyet Minh.mkv
406 2021-10-01 15.68 GB Sweet.Girl.2021.ViE 2160p.NF.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x265 KiNGS (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
407 2021-10-01 5.37 GB Sweet.Girl.2021.ViE 1080p.NF.WEB DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos AGLET (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
408 2021-10-01 34.76 GB Jungle Cruise 2021 ViE 1080p Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
409 2021-10-01 16.75 GB Jungle.Cruise.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
410 2021-10-01 7.46 GB Jungle.Cruise.2021.ViE.720p.BluRay.DD5.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
411 2021-10-01 23.02 GB Jungle.Cruise.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
412 2021-09-30 9.01 GB Jungle.Cruise.2021.ViE.720p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
413 2021-09-30 5.44 GB Jungle Cruise 2021 ViE mHD BluRay DTS ES 6.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
414 2021-09-30 3.89 GB Jungle Cruise 2021 ViE mHD BluRay DD5.1 x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
415 2021-09-30 10.78 GB (T.minh)Jungle.Cruise.2021.ViE.720p.BluRay.x264 WiKi.mkv
416 2021-09-30 19.34 GB Jungle.Cruise.2021.ViE.1080p.Bluray.DTS HD.MA.7.1.X264 EVO (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
417 2021-09-30 20.11 GB Escape.Room.Tournament.of.Champions.2021 1080p BluRay Remux AVC...
418 2021-09-30 34.34 GB Jungle.Cruise.2021 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 7.1 MBH .(Thuyet Minh Sub Viet).mkv
419 2021-09-30 25.44 GB The Ice Road 2021 ViE 1080p HKG Blu ray Remux AVC DTS HD MA 7.1 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
420 2021-09-30 12.58 GB The.Ice.Road.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 DON Sub Viet Thuyet Minh.mkv
421 2021-09-30 18.58 GB The.Ice.Road.2021.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.7.1.x264 DON Sub Viet Thuyet Minh.mkv
422 2021-09-30 5.30 GB The.Ice.Road.2021.ViE.720p.BluRay.DD EX.5.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
423 2021-09-30 6.63 GB The.Ice.Road.2021.ViE.720p.BluRay.DTS ES.6.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
424 2021-09-29 4.49 GB Escape.Room.Tournament.of.Champions.2021.ViE.720p.BluRay.DD5.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
425 2021-09-29 33.15 GB Cliff Walkers 2021 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 7.1 MBH (Thuyet Minh).mkv
426 2021-09-28 12.87 GB Cliff Walkers 2021 ViE 1080p.BluRay.x264 WiKi (Thuyet Minh).mkv
427 2021-09-28 24.03 GB The.Ice.Road.2021.ViE 1080p.Bluray.Remux AVC TrueHD.5.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
428 2021-09-28 16.24 GB The.Ice.Road.2021.ViE 1080p.Bluray.TrueHD.5.1.X264 EVO (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
429 2021-09-28 25.07 GB Escape.Room.Tournament.of.Champions.2021.ViE.1080p.Alternati...
430 2021-09-28 11.06 GB Escape.Room.Tournament.of.Champions.2021.ViE.1080p.BluRay.DT...
431 2021-09-28 16.43 GB Escape.Room.Tournament.of.Champions.2021.ViE.1080p.BluRay.DT...
432 2021-09-28 4.49 GB Escape.Room.Tournament.of.Champions.2021.ViE.720p.BluRay.DD5.1.x264 iFT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
433 2021-09-28 5.65 GB Escape.Room.Tournament.of.Champions.2021.ViE.720p.BluRay.DTS...
434 2021-09-28 3.25 GB Escape.Room.Tournament.of.Champions.2021.ViE.mHD.BluRay.DD5.1.x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
435 2021-09-26 6.96 GB Recalled.2021.ViE.1080p.AMZN.WEB DL.DDP5.1.H.264 Imagine (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
436 2021-09-25 12.17 GB Flashback 2021 ViE 1080p BluRay DTS HD MA 5.1 x264 iFT (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
437 2021-09-23 12.18 GB Escape.Room.Tournament.of.Champions.2021.ViE.EXTENDED.1080p....
438 2021-09-23 11.97 GB 365 Days 2020 ViE.2160p.WEBRip.DD5.1.x265 (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
439 2021-09-21 10.82 GB Gatao.2.Rise.of.the.King.2018.ViE.1080p.BluRay.DTS HD.MA.5.1.x264 MTeam (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
440 2021-09-20 605.21 MB (Thuyet Minh Sub Viet) The Suicide Squad 2021 ViE 2160p HMAX WEB DL DDP5.1 Atmos HDR H 265 FLUX.mka
441 2021-09-20 5.15 GB Yakuza.Princess.2021.ViE.1080p.AMZN.WEB DL.DDP5.1.H.264 EVO (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
442 2021-09-20 35.83 GB Masked Ward 2021 ViE 1080p BluRay Remux AVC DTS HD MA 5.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
443 2021-09-19 4.13 GB Black.Widow.2021.ViE.Hybrid.IMAX.Edition.mHD.BluRay.DDP.5.1....
444 2021-09-19 5.64 GB Black.Widow.2021.ViE.IMAX.Edition.mHD.BluRay.DTS ES.6.1.x264 HDT Sub Viet Thuyet Minh.mkv
445 2021-09-19 20.16 GB Palmer 2021 ViE 2160p APTV WEB DL DDP5.1 H.265 HDR NAISU (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
446 2021-09-19 8.86 GB Palmer 2021 ViE 1080p APTV WEB DL DDP5.1 x264 NAISU (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
447 2021-09-19 20.73 GB Operation Bangkok 2021 ViE.1080p.Bluray.Remux AVC TrueHD5.1 MBH (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
448 2021-09-19 14.01 GB Operation Bangkok 2021 ViE.1080p.Bluray.TrueHD5.1.x264 CHD (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
449 2021-09-18 5.15 GB Mission.Possible.2021.ViE.1080p.AMZN.WEB DL.DDP2.0.H.264 tG1R0 (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
450 2021-09-17 18.64 GB The Boss Baby Family Business 2021 ViE 1080p BluRay TrueHD Atmos...

First | Prev | 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 385 | Next | Last