Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'thanh': 22819 (22819) , thời gian tìm:

First | Prev | 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 457 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
401 2019-03-26 54.71 KB Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác vận động...
402 2019-03-26 171.81 KB Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng giai...
Hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân (GCND) Việt Nam thông qua tổ chức của mình với những tên gọi khác nhau (Nông Hội đỏ, Hội Nông dân Việt Nam) đã luôn luôn chứng tỏ là một lực lượng đông đảo, trung thành với Đảng, liên minh chặt
403 2019-03-26 851.45 KB Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thanh niên trong tình hình hiện nay.pdf
LUẬN VĂN - Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thanh niên trong tình hình hiện nay
404 2019-03-26 126.80 KB Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thanh...
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC THANH NIÊN
405 2019-03-26 126.78 KB Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thanh...
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC THANH NIÊN
406 2019-03-26 133.74 KB Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lãnh đạo phát triển...
Bảy mươi lăm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp giáo dục - đào tạo nước ta đã đạt những thành tựu to lớn. Trong quá trình đó, Đảng ta luôn chú trọng sự nghiệp "trồng người” vì lợi ích của quốc gia dân tộc.
407 2019-03-26 95.89 KB Đảng bộ tỉnh An Giang lãnh đạo thực hiện công tác tôn giáo (1990 2004).docx
Tôn giáo vừa là một hình thái ý thức xã hội, vừa là một thực thể xã hội. Nó ra đời cách đây hàng ngàn năm, cùng với sự ra đời và phát triển của xã hội loài người. Từ lâu, tôn giáo đã trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân ở hầu
408 2019-03-26 97.04 KB Đảng bộ tỉnh An Giang lãnh đạo thực hiện công tác tôn giáo (1990 2004).docx
Tôn giáo vừa là một hình thái ý thức xã hội, vừa là một thực thể xã hội. Nó ra đời cách đây hàng ngàn năm, cùng với sự ra đời và phát triển của xã hội loài người. Từ lâu, tôn giáo đã trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân ở hầu
409 2019-03-26 91.11 KB Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo công tác...
Chương 1: QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 20001.
410 2019-03-26 70.83 KB Đảng bộ Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo...
411 2019-03-26 91.83 KB Đảng bộ miền Nam lãnh đạo sự nghiệp giáo dục...
Trong quá trình lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến xây dựng, phát triển nền giáo dục cách mạng. Sự nghiệp giáo dục cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với sự nghiệp gải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa
412 2019-03-26 142.05 KB Đảng bộ Học viện Quân y lãnh đạo công tác thanh...
Đối với mọi quốc gia dân tộc và mọi thời đại, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, trực tiếp kế thừa và tiếp nối các thế hệ cha anh để thúc đẩy xã hội không ngừng phát triển. Việc bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên
413 2019-03-26 182.84 KB Đảm bảo vật tư cho doanh nghiệp sản xuất túi thêu thủ công.docx
Hoạt động sản xuất của bất cứ một doanh nghiệp nào cũng đòi hỏi phải có sức lao động, vật tư và tiền vốn. Chính vì vậy, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được tiến hành liên tục, đều đặn, phải thường xuyên đảm bảo các loại
414 2019-03-26 94.07 KB Đảm bảo tiền vay và một số giải pháp nhằm hoàn...
Ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng với chức năng nhiệm vụ đó là huy động vốn và cho vay vốn. Ngân hàng thương mại là cầu nối giữa các cá nhân và tổ chức, thu hút vốn từ nơi nhàn rỗi và phân phối vào nơi có nhu cầu. Hoạt động của ngân hàng thương
415 2019-03-26 70.80 KB ĐẢNG BỘ QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÃNH ĐẠO...
Chương 1: TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM QUẬN 11 DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG SAU 10 NĂM THÀNH PHỐ GIẢI PHÓNG
416 2019-03-26 80.55 KB ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VỀ CÔNG TÁC TƯ...
Chủ nghĩa Đế quốc và các thế lực thù địch chống Chủ nghĩa xã hội bằng nhiều hỡnh thức, biện phỏp, trong đú rất nguy hiểm là thông qua chiến lược "diễn biến hoà bình" (DBHB) đã đẩy nhanh quá trình sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Sau
417 2019-03-26 140.26 KB Đạo đức và hiệu quả kinh doanh.pdf
Gần đây, những thảo luận trong bài báo này đã trở thành đề tài của rất nhiều cuộc tranh luận. Một trong những câu hỏi quen thuộc là: kẻ hay lý tưởng hóa thiếu kinh nghiệm nào đã đưa ra ý tưởng này?
418 2019-03-26 861.98 KB Đại cương về điều khiển khí nén và thuỷ lực (Chương 1).pdf
Hệ thống điều khiển khí nén và thuỷ lực bao gồm các phần tử điều khiển và cơ cấu chấp hành được nối kết với nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để thực hiện những nhiệm vụ theo yêu cầu đặt ra
419 2019-03-26 2.90 MB Đại cương về thuốc và môn bào chế học.pdf
Thuốc là sản phẩm đặc biệt vì có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Dược phẩm (thuốc) là những sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, khoáng vật, hóa học hay sinh tổng hợp được bào chế thành những dạng thích hợp (viên, dung dịch, mỡ, siro...)
420 2019-03-26 135.04 KB Đại cương nguyên lý truyền hình.pdf
  Nguyên lý cơ bản của kỹ thuật truyền hình có thể được giải thich một cách  vắn tắt như sau:  - Hình ảnh cần truyền được camera điện tử (video camera) biến đổi thành  tín hiệu
421 2019-03-26 5.17 MB Đại cương bệnh cây.pdf
Khoa học bệnh cây được hình thảnh từ nhu cầu của sản xuất nông nghiệp. Thời thượng cổ, với đời sống hái lượm sau đó tiến bộ hơn là du canh, du cư. Con người không phát hiện được sự phá hoại của bệnh cây mà luôn cho rằng việc cây bị héo, bị chết, sản xuất
422 2019-03-26 172.29 KB ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC (Kỳ 1).pdf
Miễn dịch (immunity) là trạng thái đề kháng với bệnh tật, đặc biệt là các bệnh nhiễm trùng. Hệ thống miễn dịch là tập hợp các tế bào, mô và các phân tử tham gia vào quá trình đề kháng chống nhiễm trùng. Đáp ứng miễn dịch là phản ứng có sự phối hợp của
423 2019-03-26 14.93 KB Đường lối chiến lược đầu tiên của Đảng.docx
Cuối năm 1929 trên đất nước ta có ba tổ chức cộng sản cùng đảng và hoạt động là : Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn. Sự hoạt động của ba tổ chức cộng sản này đã thúc đẩy phong trào cách mạng Việt Nam lên cao.
424 2019-03-26 34.50 KB Đơn đề nghị mua hoá đơn theo Thông tư 153 và nghị định 51.doc
Đơn đề nghị mua hoá đơn theo Thông tư 153 và nghị định 51 Hóa đơn là một chứng từ thương mại được phát hành bởi người bán cho người mua để nhận được một số tiền nào đó mà
425 2019-03-26 201.30 KB Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép...
Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Tài liệu tham khảo Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
426 2019-03-26 196.01 KB Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.pdf
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Tài liệu tham khảo Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
427 2019-03-26 198.45 KB Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.pdf
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Tài liệu tham khảo Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
428 2019-03-26 187.66 KB Đơn đề nghi cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện hãng hàng không.pdf
Đơn đề nghi cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện hãng hàng không Tài liệu tham khảo mẫu Đơn đề nghi cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện hãng hàng không
429 2019-03-26 188.65 KB Đơn đề nghi cấp giấy phép thành lập văn phòng bán vé hãng hàng không.pdf
Đơn đề nghi cấp giấy phép thành lập văn phòng bán vé hãng hàng không Tài liệu tham khảo mẫu Đơn đề nghi cấp giấy phép thành lập văn phòng bán vé hãng
430 2019-03-26 34.50 KB Đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.doc
Đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mẫu MĐ - 4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----------------------------ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH
431 2019-03-26 33.00 KB Đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.doc
Đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên mẫu đơn dăng kí kinh doanh dùng cho công ty TNHH 2 thành viên trử lên 
432 2019-03-26 77.16 KB Đơn đăng ký kinh doanh cty TNHH một thành viên.pdf
Biểu mẫu về đơn đăng ký kinh doanh cty TNHH một thành viên
433 2019-03-26 34.50 KB Đơn đăng ký kinh doanh cty TNHH một thành viên.doc
Đơn đăng ký kinh doanh cty TNHH một thành viên Biểu mẫu về đơn đăng ký kinh doanh cty TNHH một thành viên
434 2019-03-26 29.50 KB Đơn xin thành lập Doanh nghiệp liên doanh.doc
Đơn xin thành lập Doanh nghiệp liên doanh Tài liệu tham khảo Đơn xin thành lập Doanh nghiệp liên doanh
435 2019-03-26 184.94 KB Đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.pdf
Đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........., ngày......tháng.......năm...... ĐƠN XIN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100%
436 2019-03-26 79.25 KB Đơn xin thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.pdf
Biểu mẫu về đơn xin thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
437 2020-05-19 49.00 KB Đơn khiếu nại Cục THA Hà Nội (L1) Nguyễn Trung Thành.doc
438 2020-05-19 25.47 KB Đơn khiếu nại 21.12.2016 (Cty Thành Lan).docx
439 2020-05-19 26.67 KB Đơn khiếu nại 04.01.2017 (Thanh).docx
440 2019-03-26 29.50 KB ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN.doc
ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản, các loại đơn từ - ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH
441 2019-03-26 30.50 KB ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HAN MỘT THÀNH VIÊN.doc
ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HAN MỘT THÀNH VIÊN Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, văn bản, các loại đơn từ - ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HAN MỘT
442 2019-03-26 23.50 KB ĐƠN XIN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH.doc
443 2019-03-26 23.00 KB ĐƠN XIN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI.doc
444 2019-03-26 80.00 KB Đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán.doc
Đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán  Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Nộp hồ sơ đăng ký thành viên lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng
445 2019-03-26 128.50 KB Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh.doc
Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Công ty chứng khoán đăng ký thành
446 2019-03-26 126.50 KB Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán trên Trung...
Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán trên Trung tâm GDCK Hà nội (Sở GDCK Hà Nội)  Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Trong vòng năm (05) ngày làm
447 2019-03-26 126.50 KB Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán trên Trung...
Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán trên Trung tâm GDCK Hà nội (Sở GDCK Hà Nội)   Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Trong vòng năm (05) ngày
448 2019-03-26 111.29 KB Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân.pdf
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thành lập và
449 2019-03-26 129.08 KB Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.pdf
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ kế hoạch và đầu tư thuộc Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển
450 2019-03-26 133.52 KB Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty...
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ... Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ kế hoạch đầu tư thuộc Lĩnh vực thống kê:Kế hoạch

First | Prev | 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 457 | Next | Last