Tìm kiếm : �����ng (đuôi file: doc) Thấy 13 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 Show 1 - 13 of 13

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2012-12-28 34.07 MB Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5.doc
2 2013-02-01 46.50 KB Tổng quan về OllyDBG.doc
3 2019-03-26 803.00 KB Tổng quan về công nghệ NG SDH.doc
Vòng xoáy tài chính và công nghệ của ngành công nghiệp viễn thông buộc các nhà sản xuất, các nhà vận hành, các nhà khai thác và các tổ chức chuẩn hóa hướng đến một mạng mới cắt giảm chi phí trong khi vẫn mở rộng được dịch vụ.
4 2019-03-26 30.00 KB ng ký bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.doc
ng ký bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, riêng đối với đối tượng được quy định tại khoản 4 Điều 6 của Quy định này phải có bằng tốt nghiệp đại học chính quy
5 2019-03-26 106.50 KB o l ng m c trung thanh c a khach hang i v i d ch v thong ti...
Bài viết “Nghiên cứu mô hình sự trung thành của khách hàng trong lĩnh vực thông tin di động tại Việt Nam”, Tạp chí BCVT&CNTT Kỳ 1 tháng 2/2007 đã phân tích
6 2019-03-26 234.50 KB ĐỀ Ly THI TỐT NGHIỆP SỐ 2 NG TRONG SUU.doc
7 2019-03-26 148.50 KB ĐỀ Ly THI TỐT NGHIỆP SỐ 1 NG TRONG SUU.doc
8 2016-12-07 124.00 KB MUA BÁN NHÀ XU NG (P Cong Chung Final) ngay 07.12.2016.doc
9 2019-03-26 38.00 KB Nh ng l i th và b t l i c a tivi.doc
10 2019-03-26 39.50 KB ng ký bán cổ phần lần đầu tại Sở Giao dịch chứng...
ng ký bán cổ phần lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán... Trình tự thực hiện: + Bước 1 (Nộp hồ sơ đăng ký): Ban chỉ đạo cổ phần hoá đăng ký với cơ quan
11 2019-03-26 177.50 KB mo i quan he giu a u y ban nhan dan va ho i do ng nhan dan 4616.doc.doc
  Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu bầu ra, chịu trách
12 2019-03-26 25.00 KB Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết...
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn (dùng cho công dân VN kết hôn với... người nước ngoài  Tài liệu tham khảo về biểu mẫu, đơn từ hành chính.
13 2019-03-26 393.04 KB kiemtailieu com 113242245 qua n la da an xay da ng pha n ma ...

1 Show 1 - 13 of 13