Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi '(dof)': 4 (4) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-01-15 662.43 MB Buoi 8 Hoc FX anh sang DOF BOKEH hieu ung may troi.mp4
2 2019-03-26 414.19 KB Nghệ thuật chụp ảnh thu nhỏ (tilt shift photography) .pdf
  Tilt-shift photo là phương pháp làm cho các đối tượng trong ảnh bị thu nhỏ lại  như chụp mô hình, đồ chơi. Về nguyên tắc ảnh tilt-shift làm nông DOF của hình ảnh,  làm
3 2019-03-26 487.14 KB Độ nét sâu của trường ảnh (DOF) .pdf
  Độ nét sâu của trường  ảnh (Depth of field - DOF) là vùng  ảnh rõ nét  trước  và sau điểm canh nét. Đây là một đặc điểm quan trọng trong nhiếp ảnh, và  đăc
4 2019-03-26 351.39 KB Tốc độ chụp ảnh.pdf
  Ta đã nói về độ nét sâu của trường ảnh (hay DOF) và điều này có liên quan  đến chế độ chụp ưu tiên khẩu độ mở của ống kính Av, bây giờ ta sẽ xem xét  về tốc

First | Prev | [1] | Next | Last