Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi '(umts)': 34 (34) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-09-26 93.58 MB BS8912 for UMTS SW V4.16.rar
2 2019-03-26 20.56 MB Vch Verlagsgesellschaft Mbh UMTS The Fundamentals eBook LiB.pdf
3 2019-03-26 13.28 MB WCDMA for UMTS.pdf
4 2019-03-26 3.59 MB www STADTAUS com GSM GPRS UMTS Roadmap.pdf
5 2019-03-26 3.94 MB WCDMA (UMTS) Inter System Network Optimization Qualcomm university.pdf
6 2019-03-26 349.77 KB UMTS HSDPA Bandwidth Backhaul Dimensioning RevA.pdf
7 2019-03-26 1.36 MB Basic Feature Description of Huawei UMTS RAN11 0.pdf
8 2019-03-26 2.01 MB Huawei UMTS Product and Transmission Solution v1 2.pdf
9 2019-03-26 3.13 MB Optional Feature Description of Huawei UMTS RAN11 0.pdf
10 2019-03-26 2.69 MB 14965507 UMTS Technology for Engineers.pdf
11 2019-03-26 1.35 MB UMTS Radio Network Planning.pdf
12 2019-03-26 1.93 MB 20530230 UMTS Basic Principles.ppt
13 2019-03-26 9.27 MB WCDMA for UMTS Radio Access for Third Generation Mobilemunications.pdf
14 2019-03-26 4.56 MB UMTS System.ppt
15 2019-03-26 7.85 MB (EBOOK ENG TELECOMUNICAZIONI) Wiley The UMTS Network and...
16 2019-03-26 10.83 MB GSM GPRS and EDGE Performance Evolution Towards 3G UMTS eBook KB.pdf
17 2019-03-26 2.24 MB Công Nghệ 3G WCDMA UMTS”.pdf
18 2019-03-26 5.29 MB WCDMA in UMTS.doc
19 2019-03-26 2.47 MB Mạng 3G WCDMA UMTS.pdf
Tổng quan mạng 3G WCDMA UMTS. Công nghệ đa truy nhập của WCDMA
20 2019-03-26 3.36 MB GSM & UMTS.pdf
This book is focused on the pre- competitive sphere, the big co- operative efford, which enabled the huge success world-wide. The clarification of the strategies, the stategic decisions on the broad avenues in the service and..
21 2019-03-26 7.77 MB The UMTS Network and Radio Access Technology Air Interface...
22 2019-03-26 387.78 KB Hệ thống thông tin di động thế hệ ba UMTS (Chương 1).pdf
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về các dịch vụ của hệ thống thông tin di động, nhất là các dịch vụ truyền số liệu đòi hỏi các nhà khai thác phải đưa ra hệ thống thông tin di động mới. Trước bối
23 2019-03-26 413.50 KB Hệ thống thông tin di động thế hệ ba UMTS (Chương 3).pdf
Hệ thống thông tin di động UMTS là một hệ thống chịu ảnh hưởng rất nhiều của nhiễu do việc sử dụng chung một tần số cho tất cả các thuê bao cũng như quá trình tách sóng không nhất quán tại trạm gốc và ảnh hưởng của hiệu ứng gần xa. Do đó vấn đề điều khiển
24 2019-03-26 367.59 KB Hệ thống thông tin di động thế hệ ba UMTS (Chương 2).pdf
Vì trong một mạng WCDMA rất nhiều người sử dụng cùng hoạt động trên cùng một tần số, nên nhiễu đồng kênh là một vấn đề nghiêm trọng, PC chịu trách nhiệm điều chỉnh công suất trên đường lên và đường xuống để giảm thiểu mức nhiễu này nhằm đảm bảo QoS yêu
25 2019-03-26 9.15 MB John Wiley and Sons Understanding UMTS Radio Network Modelling...
26 2019-03-26 4.38 MB John Wiley and Sons HSDPA HSUPA for UMTS Jun 2006.pdf
27 2019-03-26 3.62 MB GSM & UMTS The Creation of Global Mobile Communication.pdf
28 2019-03-26 4.96 MB Bulletproof Wireless Security GSM UMTS 802 11 and Ad Hoc Security.pdf
29 2019-03-26 1.33 MB Cong nghe 3G WCDMA UMTS.pdf
30 2018-08-28 41.81 MB SW BS8912 UMTS V4.14.10.30P60.pkg
31 2018-08-28 86.85 MB SW BS8912 UMTS V4.14.10.30P60.rar
32 2018-08-28 26.35 MB SW BS8912 UMTS V4.12.10.15P60.pkg
33 2014-01-17 14.88 KB TỔNG QUAN MẠNG 3G WCDMA UMTS.docx
34 2011-02-02 9.31 MB Springer UMTS Radio Network Planning, Optimization and QOS...

First | Prev | [1] | Next | Last