Tìm kiếm : 1989 (đuôi file: doc) Thấy 18 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 Show 1 - 18 of 18

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 340.50 KB HIẾN PHÁP 1980.doc
(tailieu_phim_4share)
2 2019-03-26 210.00 KB HIẾN PHÁP 1959.doc
(tailieu_phim_4share)
3 2019-03-26 23.42 MB 185 198.doc
(tailieu_phim_4share)
4 2019-03-26 167.50 KB Công ước viên 1980.doc
(tailieu_phim_4share)
Công ước viên 1980: Công ước của Liên Hợp Quốc về hàng hóa Quốc tế thống nhất ý kiến của các thành viên của công ước này
5 2019-03-26 46.50 KB Luật Hôn nhân và gia đình 1959.doc
(tailieu_phim_4share)
trước khi lập gia đình nên xem qua nhé
6 2019-03-26 60.00 KB Ôn tập ngữ văn 199.doc
(tailieu_phim_4share)
  Ôn tập ngữ văn 199 củng cố cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao môn ngữ văn. tài liệu Ôn tập ngữ văn 199 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng môn ngữ
7 2019-03-26 75.00 KB Ôn tập ngữ văn 198.doc
(tailieu_phim_4share)
  Ôn tập ngữ văn 198 củng cố cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao môn ngữ văn. tài liệu Ôn tập ngữ văn 198 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng môn ngữ
8 2019-03-26 105.50 KB Ôn tập ngữ văn 189.doc
(tailieu_phim_4share)
  Ôn tập ngữ văn 189 củng cố cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao môn ngữ văn. tài liệu Ôn tập ngữ văn 189 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng môn ngữ
9 2019-03-26 82.50 KB Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội 1959.doc
(tailieu_phim_4share)
10 2019-03-26 782.36 KB l35qh bo luat lao dong 1998 391.doc.doc
(tailieu_phim_4share)
  Bộ luật lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động.Bộ luật lao động được áp
11 2019-03-26 177.00 KB Những thành tựu của nền kinh tế Việt Nam từ 1986 đến nay.doc
(tailieu_phim_4share)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LỊCH SỬ c&d MÔN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI
12 2019-03-26 216.00 KB Tình hình các Đảng chính trị ở Việt Nam trong những năm 1921 1929.doc
(tailieu_phim_4share)
Ngày nay khi đất nước giành được độc lập, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, từng bước xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn đó là xã hội xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực phản...
13 2019-03-26 224.50 KB TCVN 3993 1985 Kí hiệu đường ống trên hệ thống kĩ thuật vệ sinh.doc
(tailieu_phim_4share)
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kí hiệu đường ống trên hệ thống kĩ thuật vệ sinh
14 2019-03-26 360.50 KB Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo việt Hà Nội giai đoạn 1998 2001.doc
(tailieu_phim_4share)
Trong những năm qua, thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và mạnh mẽ. Cùng với sự đi lên của nền kinh tế Việt
15 2019-03-26 782.36 KB Bộ luật lao động 1998 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .doc
(tailieu_phim_4share)
  Tài liệu tham khảo về Bộ luật lao động 1998: Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và
16 2019-03-26 741.00 KB Luận văn thạc sĩ khoa học ngữ văn Truyện ngắn...
(tailieu_phim_4share)
17 2019-03-26 741.00 KB Luận văn thạc sĩ khoa học ngữ văn Truyện ngắn...
(tailieu_phim_4share)
Luận văn thạc sĩ khoa học ngữ văn  Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975 - 1985 Có thể coi văn học giai đoạn 1975 -1985 là thời kỳ tiền trạm cho cái mới. ...
18 2019-03-26 217.50 KB Tiểu luận Một số vấn đề xoay quanh dự thảo sửa...
(tailieu_phim_4share)

1 Show 1 - 18 of 18