Tìm kiếm : 7428 Thấy 64 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 Show 1 - 20 of 64

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 279.69 KB pages from ltdh 25 3 6 7428.pdf
(tailieu_phim_4share)
2 2018-08-05 433.50 MB 3428.TTPH.rar
(tu.mai92222)
3 2014-12-09 4.85 MB IMG 1428.jpg
(lenamphongbnts90)
4 2016-10-08 158.42 KB 1460954489475 3428.jpg
5 2018-04-12 2.64 GB 1428.TTPH.rar
(tu.mai92222)
6 2017-09-03 4.52 MB DSC 7424.JPG
7 2014-06-25 3.54 MB IMG 1428.JPG
8 2013-10-21 3.86 MB DSC 8428.JPG
(ngtchung145)
9 2019-03-26 128.55 KB qtcl01 7408.pdf.pdf
(tailieu_phim_4share)
Tài liệu này là các kiến thức cơ bản về quản trị chiến lược cung cấp cho bạn các kiến thức và kĩ năng về môn học quản trị chiến lược.Chương I: Nhập môn quản trị chiến lược. 1. khái niệm
10 2019-03-26 128.55 KB qtcl01 7408.pdf.pdf
(tailieu_phim_4share)
Chiến lược là khoa học và nghệ thuật : soạn thảo, thực hiện và đánh giá các quyết định chức năng giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu đề ra. quy trình của quản trị chiến lược:  hình thành
11 2021-10-26 5.59 GB 259LUXU 748.mp4
(linhlee0709)
12 2018-07-07 6.12 GB 748.TTTC.rar
(tu.mai92222)
13 2018-07-06 7.43 GB 742.TTTC.rar
(tu.mai92222)
14 2018-07-05 3.27 GB 728.TTTC.rar
(tu.mai92222)
15 2018-06-22 6.25 GB 428.TTTC.rar
(tu.mai92222)
16 2017-10-02 1.14 MB CD 728.rar
17 2017-11-15 1.21 GB 748.TTPH.rar
(tu.mai92222)
18 2017-11-09 3.27 GB 728.TTPH.rar
(tu.mai92222)
19 2017-08-24 1.14 MB CD 728.rar
20 2016-11-24 189.00 KB 2016 428.xls

1 2 3 4 Show 1 - 20 of 64