Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi '802': 24 (24) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 12.04 MB WiMax Operators Manual Building 802 16 Wireless Networks 2nd Edition.pdf
2 2019-03-26 4.15 MB 9 IEEE 802 11b Wireless LAN White Paper.pdf
3 2019-03-26 1.89 MB Voice Over 802.11.pdf
4 2019-03-26 2.31 MB WIMAX và Ứng Dụng.pdf
Mô tả công nghệ WiMAX một cách tổng quát và tình hình ứng dụng khoảng đầu năm 2008. Khi thế giới bước vào kỷ nguyên của Internet, thiết bị di động và truyền tải thông tin băng rộng thì có rất nhiều công nghệ mới được nghiên cứu, thử
5 2019-03-26 4.44 MB Tìm hiểu về công nghệ Bluetooth và viết ứng dụng minh hoạ.pdf
Kỹ thuật không dây phục vụ rất nhiều nhu cầu khác nhau của con người, từ nhu cầu làm việc, học tập đến các nhu cầu giải trí như chơi game, xem phim, nghe nhạc, v.v…Với các nhu cầu đa dạng và phức tạp đó, kỹ thuật không dây
6 2019-03-26 76.50 KB KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG HỆ THỐNG WIMAX.doc
WiMAX là công nghệ không dây truyền dẫn dữ liệu băng rộng với hiệu suất băng thông trên 3 bit/s/Hz. Để tăng phạm vi và độ tin cậy của các hệ thống WiMAX, tiêu chuẩn IEEE 802.16-2004 hỗ trợ tùy chọn các kỹ thuật đa anten như: mã hóa không gian – thời gian
7 2019-03-26 1.59 MB Tổng quan về công nghệ WiMAX.pdf
Trong chương này trình bày tổng quát về công nghệ truy nhập vô tuyến băng rộng, đặc điểm, các chuNn của WiMAX, băng tần sử dụng, cách thức truyền sóng, các mô hình ứng dụng, lộ trình phát triển và tình hình triển khai WiMAX. 1.2. Khái niệm. WiMax là một
8 2019-03-26 4.13 MB O'Reilly 802 11 Wireles Networks The Definitive Guide.pdf
9 2019-03-26 5.80 MB Building Secure Wireless Networks with 802 11.pdf
10 2019-03-26 4.96 MB Bulletproof Wireless Security GSM UMTS 802 11 and Ad Hoc Security.pdf
11 2019-03-26 5.36 MB 802 11 WLANs and IP Networking Security QoS and Mobility.pdf
12 2019-03-26 1.77 MB Voice over 802 11.pdf
13 2019-03-26 948.89 KB IEEE 802 11n.pdf
14 2019-03-26 236.76 KB An Initial Security Analysis of the IEE 802 1X Standard.pdf
15 2019-03-26 2.12 MB antoanthongtin.doc
  MỤC LỤC.. i DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.. vi DANH MỤC CÁC BẢNG.. vi MỞ ĐẦU.. vii MỞ ĐẦU.. vii CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN.. 1 1.1. Mở đầu về an toàn thông tin. 1 1.2. Nguy cơ và hiểm họa
16 2019-03-26 2.21 MB An toàn thông tin.doc
    MỤC LỤC MỤC LỤC.. i DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.. iv DANH MỤC CÁC BẢNG.. iv MỞ ĐẦU.. v MỞ ĐẦU.. v CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN.. 1 1.1. Mở đầu về an toàn thông tin. 1 1.2. Nguy cơ và
17 2019-03-26 159.59 KB How VoIP & Active Managed Networks Increase Productivity and Save You Money.pdf
How VoIP & Active Managed Networks Increase Productivity and Save You Money The Way to the Future! Structured Cabling has been evolving with technology and the installed base expanding, for the past 15 years. During that time it has served its purpose
18 2017-12-03 3.20 GB 802.TTPH.rar
19 2017-02-07 14.11 MB Techn. Doc. System AXD 3.350.802.03.pdf
20 2011-02-02 3.57 MB O'Reilly 802.11 Wireless Networks The Definitive Guide.zip
21 2011-02-02 6.87 MB MS Press Deploying Secure 802.11 Wireless Networks with Microsoft Windows.zip
22 2011-02-02 1,015.60 KB Artech House Voice over 802.11.zip
23 2011-02-02 11.74 MB Apress WiMax Operator's Manual Building 802.16 Wireless Networks.zip
24 2011-02-02 11.74 MB Apress WiMax Operator's Manual Building 802.16 Wireless Networks 2nd.zip

First | Prev | [1] | Next | Last