Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'adaptive': 16 (16) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 1.06 MB Adaptive Antennas For CDMA WIRELESS Networks.pdf
2 2019-03-26 199.52 KB ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC (Kỳ 2).pdf
Miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng Các cơ chế đề kháng của cơ thể bao gồm miễn dịch bẩm sinh (innate immunity) có vai trò bảo vệ cơ thể ngay lập tức (ngay khi mới sinh ra cũng như ngay khi nhiễm trùng mới xẩy ra) chống lại nhiễm trùng và miễn dịch
3 2019-03-26 399.95 KB adaptive Jacobian.pdf
4 2019-03-26 3.05 MB 70426169 Adaptive Control of Robot Manipulators.pdf
5 2019-03-26 2.69 MB DSP for MATLAB and LabVIEW Volume IV LMS Adaptive Filtering (Synthesis...
6 2019-03-26 1.18 MB Distributed Algorithms and Protocols for Scalable Internet Telephony.pdf
Internet telephony service is defined as the provision of real-time, interactive, multimedia telecommunications services between human users, using the public Internet. The most difficult problem in providing Internet telephony is to overcome
7 2019-03-26 1.71 MB Adaptive Array Antenna System.pdf
8 2019-03-26 2.16 MB Control Loop Noise in Adaptive Array Antennas.pdf
9 2019-03-26 1.48 MB Novel Method for Using Adaptive Array Antennas.pdf
10 2019-03-26 849.01 KB Thuật ngữ chuyên ngành viễn thông.pdf
Abreviated Addressing ð nh ñ a ch vi t t t Absolute (access) address ð a ch truy nh p tuy t ñ i Arithmetic and Logical Unit ðơn v s h c và logic Advanced Mobile Phone System H th ng ñi n tho i di ñ ng tiên ti n Automatic Alternate Routing ð nh tuy n thay
11 2019-03-26 20.17 MB GPU Computing Gems Emerald Edition.pdf
"…the perfect companion to Programming Massively Parallel Processors by Hwu & Kirk." -Nicolas Pinto, Research Scientist at Harvard & MIT, NVIDIA Fellow 2009-2010 Graphics processing units (GPUs) can do much more than render graphics.
12 2019-03-26 8.71 MB Channel Adaptive Technologies And Cross Layersigns For Wireless Systems.pdf
13 2019-03-26 164.30 KB Quản trị chuỗi cung ứng (Phần 3).pdf
Dây chuyền cung ứng thích ứng (Adaptive Supply Chain) Mục tiêu của Dây chuyên cung ứng khung có 2 phần: 1) Loại bỏ hoàn toàn những lãng phí tìm thấy ở bất cứ đâu trong mạng
14 2019-03-26 1.36 MB Adaptive State of Charge Determination.pdf
  University of Technology, Eindhoven, The Netherlands V Pop, Holst Centre/IMEC-NL, Eindhoven, The One of the challenges that face modern society is the search for sustainability. Sustainable economic development requires the existence of clean
15 2019-03-26 195.89 KB Điều khiển trượt thích nghi cho chuyển động tay máy.pdf
  Bài báo nêu lên phương pháp điều khiển kết hượp bền vững ( trượt)_ thích nghi ( ARC_ Adaptive Robust Control) để áp dụng vào điều khiển các hệ có tham số chuyển động, thích
16 2011-02-02 7.24 MB Auerbach Active and Programmable Networks for Adaptive Architectures and Services.zip

First | Prev | [1] | Next | Last