Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'artificial': 16 (16) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-12-23 94.05 KB A.I.Artificial.Intelligence.2001.720p.BluRay.x264 EbP.srt
/Phim tong hop
2 2019-12-23 10.50 GB A.I.Artificial.Intelligence.2001.720p.BluRay.x264 EbP.mkv
/Phim tong hop
3 2019-12-23 23.02 GB Artificial Intelligence AI 2001 PĐV 1080p BluRay H264 DTS HDMA EbP.mkv
/Phim tong hop
4 2019-03-26 17.49 MB Sketch based Interfaces and Modeling.pdf
The field of sketch-based interfaces and modeling (SBIM) is concerned with developing methods and techniques to enable users to interact with a computer through sketching - a simple, yet highly expressive medium. SBIM blends concepts from computer graphics,
5 2019-03-26 18.80 MB Artificial Intelligence.pdf
Introduces artificial intelligence, discusses ways scientists use it, and explores the future possibilities.
6 2019-03-26 16.50 MB Real Life Applications of Soft Computing.pdf
Rapid advancements in the application of soft computing tools and techniques have proven valuable in the development of highly scalable systems and resulted in brilliant applications, including those in biometric identification, interactive voice response
7 2019-03-26 303.28 KB Basic Studio Lighting và Artificial Light.pdf
  Key light: Là nguồn ánh sáng chính quyết  định phần nào của chủ đề được "chiếu sáng" (illuminate). Đây là nguồn sáng chính quyết định sự khác nhau  giữa
8 2019-03-26 372.00 KB ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ PHẦN CƠ ĐIỆN (M&E) CỦA CÁC...
  ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ PHẦN CƠ-ĐIỆN (M&E) CỦA CÁC DỰ ÁN CHUNG CƯ BẰNG MẠNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO   Using Artificial Neural Network (ANN) to estimate M&E cost of dwelling projects KS. Đào Hùng Anh
9 2019-03-26 529.50 KB SỬ DỤNG MATLAB ĐỂ HUẤN LUYỆN MẠNG ANN TRONG BÀI...
  SỬ DỤNG MATLAB ĐỂ HUẤN LUYỆN MẠNG ANN TRONG BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ XÂY DỰNG CHUNG CƯ   ThS. Löu Tröôøng Vaên, Th.S. Phan Văn Khoa –  Ñaïi Hoïc Baùch
10 2018-09-19 1.55 GB Ancient Aliens S13E13 The Artificial Human.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Ancient Aliens - S13/Ancient Aliens - S13E13 - The Artificial Human.mkv / Ancient Aliens Season 13 (2009) | Science and mythology – and how they are the same thing.
11 2016-03-29 0.70 KB Artificial Academy 2.reg
12 2015-05-14 544.63 KB Setup.exe
/000 phim/Dex/Setup.exe / Dex [Đi cảnh| 2015] |

Dex

Discover the truth behind an enigmatic AI striving to reach the Singularity, a theoretical “event horizon” in which artificial intelligence will surpass human intelligence and all bets about

13 2015-05-14 221.24 MB Setup 1b.bin
/000 phim/Dex/Setup-1b.bin / Dex [Đi cảnh| 2015] |

Dex

Discover the truth behind an enigmatic AI striving to reach the Singularity, a theoretical “event horizon” in which artificial intelligence will surpass human intelligence and all bets about

14 2015-05-14 1.40 GB Setup 1a.bin
/000 phim/Dex/Setup-1a.bin / Dex [Đi cảnh| 2015] |

Dex

Discover the truth behind an enigmatic AI striving to reach the Singularity, a theoretical “event horizon” in which artificial intelligence will surpass human intelligence and all bets about

15 2015-03-26 141.83 MB Artificial Academy 2 HF Patch v4.9.exe
16 2013-01-30 10.50 GB A.I.Artificial.Intelligence.2001.720p.BluRay.x264 EbP.mkv

First | Prev | [1] | Next | Last