Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'bhxh': 110 (110) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-08-22 5.61 MB 2021 CV1988 BHXH TST thuc hien Nghi quyet 68NQ CP va Quyet dinh...
2 2019-03-26 170.67 KB BHXH Hà Tây – Thực Trạng và Giải Pháp.docx
Bảo hiểm xã hội (BHXH) chiếm một vị trí quan trọng nhất và là thành phần chính của hệ thống bảo trợ xã hội ở các nước trên thế giới. Nhiều nước hiện nay, các nguồn thu về đóng góp BHXH chiếm đến 10% GDP và chi cho các chế độ BHXH chiếm tỷ trọng đến 60-70%
3 2019-03-26 135.50 KB Hoàn thiện quản lý thu quỹ BHXH trên địa bàn huyện Mỹ Đức tỉnh Hà Tây.docx
Đề tài gồm có 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về BHXH và công tác quản lý thu quỹ Bảo hiểm xã hội. Chương II: Thực trạng công tác thu và quản lý thu quỹ BHXH ở BHXH huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây thời gian qua. Chương
4 2019-03-26 158.32 KB TỔ CHỨC HẠCH TOÁN MỘT SỐ PHẦN HÀNH TẠI CÔNG...
Căn cứ vào bảng chấm công, hệ số lương, đơn giá về tiền lương do phòng lao động tiền lương, kế toán lương tiến hành tính lương cho từng bộ phận.Sau khi được thủ trưởng xem xét kỹ duyệt kế toán lương vào sổ lương của từng bộ phận (sổ tiền lương và BHXH),
5 2019-03-26 254.47 KB 15 4793 BHXH KT.pdf
6 2019-03-26 127.19 KB Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XD cơ bản của BHXH Việt Nam.pdf
Để tạo điều kiện về phương tiện, về cơ sở vật chất làm việc cho cán bộ công chức trong ngành BHXH, đáp ứng nhu cầu phù hợp với thực tế hoạt động của ngành theo hướng hiện đại hóa ...
7 2019-03-26 234.25 KB Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của BHXH Việt Nam.pdf
Sự phát triển của nền kinh tế và cơ chế thị trường ở nước ta đã đặt ra một yêu cầu cấp thiết là phải thành lập 1 tổ chức chuyên môn để quản lý, phát triển quỹ BHXH và chế độ chính sách BHXH ...
8 2019-03-26 128.99 KB Quỹ BHXH Đầu tư nhằm bảo toàn và tăng trưởng.pdf
Quỹ bảo hiểm xã hội BHXH là quỹ tiền tệ độc lập, tập trung, nằm ngoài ngân sách Nhà nước. Quỹ BHXH được hình thành chủ yếu từ sự đóng góp bằng tiền của các bên tham gia BHXH nhằm mục đích chi trả cho những người được BHXH và gia đình họ khi họ bị giảm
9 2019-03-26 143.28 KB Quỹ BHXH trong hệ thống tài chính ở Việt Nam.pdf
Hoạt động tài chính diễn ra rất đa dạng và phong phú ở bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống xã hội... ở mỗi lĩnh vực hoạt động, các hoạt động tài chính có cùng một tính chất, đặc điểm, vai trò; gắn liền với một chủ thể; có những quỹ tiền tệ đặc thù được hình
10 2019-03-26 231.25 KB Nghiệp vụ trong công tác giám định BHYT.pdf
Giám định chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT là một nghiệp vụ kinh tế nhằm hai mục đích, một là đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT không may bị ốm đau được KCB an toàn hợp lý, mặt khác góp phần quan trọng bảo đảm cân đối thu chi quỹ KCB
11 2019-03-26 131.04 KB Khái quát bảo hiểm xã hội.pdf
Mặc dù BHXH đã hoạt động hàng trăm năm nhưng cho đến nay các khái niệm về BHXH vẫn chưa được hiểu một cách thống nhất. Vì vậy để đi đến thống nhất về BHXH phải đi từ 2 đặc trưng cơ bản
12 2019-03-26 107.69 KB Quy định về tiền lương tiền công đóng BHXH bắt buộc.pdf
Người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu
13 2019-03-26 200.91 KB Quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam.pdf
Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động, nhằm đảm bảo cuốc sống vật chất, ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ trong các trường hợp bị ốm đau, thai sản, suy giảm khả năng lao động, mất việc
14 2019-03-26 103.05 KB Bảo hiểm y tế vẫn do BHXH quản lý.pdf
Thời gian vừa qua, nhiều ý kiến từ các bộ ngành và dư luận cho rằng nên chuyển chức năng quản lý Quỹ Bảo hiểm y tế hiện nay từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về Bộ Y tế. Tuy nhiên, sau khi làm việc với các Phó Thủ tướng, các bộ ngành về tổ chức Bảo hiểm
15 2019-03-26 157.58 KB Bảo hiểm hưu trí.pdf
Dự thảo Luật BHXH đã được trình Chính phủ vào tháng 5/2005 để lấy ý kiến đóng góp của một số cơ quan thuộc Chính phủ. Đây là sự kiện quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta. Nhiều nội dung mới, thể hiện những bước cải cách cần
16 2019-03-26 73.13 KB Về chế độ hưu trí.pdf
Chế độ hưu trí được áp dụng đối với người lao động tham gia quan hệ lao động khi đạt đến một độ tuổi nhất định và có thời gian tham gia BHXH theo quy định của pháp luật . Độ tuổi hưu trí và độ dài thời gian tham gia bảo hiểm được hưởng chế độ hưu trí
17 2019-03-26 213.02 KB CẢI CÁCH HOẠT ĐỘNG BHXH Ở MỘT SỐ NƯỚC.pdf
Tóm tắt: Hoạt động bảo hiểm xã hội là hoạt động rất quan trọng trong xã hội, luôn cần được đổi mới để phù hợp với sự phát triển, thay đổi của các điều kiện kinh tế- xã hội. Trong bối cảnh Việt Nam đang khẩn trương xây dựng đạo luật đầu tiên về bảo hiểm
18 2019-03-26 138.15 KB Các phòng chức năng.pdf
1/ Chức năng: Phòng Thu có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và thực hiện nhiệm vụ thu, cấp sổ, thẻ bảo hiểm xã hội đối với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật. 2/ Nhiệm vụ và quyền hạn. 1 Xây dựng
19 2019-03-26 127.25 KB Các chế độ BHXH khi ốm đau.pdf
Theo quy định tại điều 22 - Luật BHXH: Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng trợ cấp ốm đau khi: Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế (trừ trường hợp tự hủy hoại sức khỏe do say rượu hoặc sử
20 2019-03-26 115.26 KB BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công.pdf
Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28/1/2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X
21 2019-03-26 108.13 KB BHXH tự nguyện.pdf
- BHXH tự nguyện thực hiện trên cơ sở tự nguyện của người tham gia. Người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn mức đóng và phương thức phù hợp với thu nhập của mình. - Mức đóng BHXH tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng đóng BHXH nhưng thấp
22 2019-03-26 122.75 KB Bảo hiểm xã hội và cơ cấu của LMDE.pdf
1) BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH) LÀ GÌ? Bảo hiểm xã hội là phần bắt buộc trong Bảo hiểm y tế. Phần bảo hiểm xã hội chủ yếu đảm bảo việc chi trả các chi phí y tế. Người hưởng bảo hiểm thường được hoàn lại từ 35% đến 70% mức chi phí do bảo hiểm xã hội qui định.
23 2019-03-26 116.57 KB Điểm tựa tin cậy của người lao động ngày càng lớn mạnh.pdf
Theo báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) trong 2 năm 2007 và 2008 trình Quốc hội, số người tham gia BHXH ngày càng tăng, từ 6,7 triệu người năm 2006, 8,1 triệu người năm 2007 lên 8,7 triệu người năm 2008. Công
24 2019-03-26 156.62 KB Không nộp bảo hiểm thất nghiệp là phạm luật.pdf
Theo quy định, DN sử dụng từ 10 lao động trở lên phải tham gia BHTN. Hằng tháng, NLĐ đóng 1% tiền lương; người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tham gia BHTN. Nếu không trích từ tiền lương ngay thì sau này trích dồn nhiều tháng sẽ gây khó khăn
25 2019-03-26 112.67 KB Đóng BHXH được trên 30 năm.pdf
(Dân trí) - Tôi đang làm việc cho một Công ty tại TPHCM. Hiện nay Công ty tôi chuẩn bị chuyển địa điểm đến tỉnh Bình Dương, một số lao động nữ còn khoảng 2 đến 4 năm nữa là về hưu, chúng tôi đã đóng BHXH trên 30 năm. Xin được hỏi, nếu chúng tôi nộp đơn
26 2019-03-26 171.56 KB Doanh nghiệp quỵt tiền BHXH.pdf
Trong buổi làm việc với Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, Phó chánh án TAND TP.HCM Trần Văn Sự cho biết các tranh chấp đòi BHXH giữa người lao động với người sử dụng lao động là loại tranh chấp mới xuất hiện những năm gần đây. Các tranh chấp này rất phức tạp
27 2019-03-26 468.50 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Lời nói đầuVới cơ chế thị trường mở cửanhư hiện nay thì tiền lương là một trong những vấn đề rất quan trọng vì đó chính là khoản thù lao cho công lao động của người lao động.Lao động chính là hoạt động tay chân và trí óc của con người nhằm tác động biến
28 2019-03-26 663.00 KB BCTT Kế toán tiền lương và các khoản trích theo BHYT BHXH .doc
29 2019-03-26 88.65 KB BHXH và sự cần thiết khách quan của BHXH.docx
ương I. Lý lu
30 2019-03-26 90.61 KB Một số kiến nghị nhằm nầng cao hiệu quả thực...
31 2019-03-26 48.15 KB Bàn về quản lý thu chi chi BHXH tỉnh Thanh Húa giai đoạn 2003 – 2008.docx
Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày
32 2019-03-26 64.80 KB Bàn về quản lý thu chi chi BHXH tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2003 – 2008.docx
33 2019-03-26 77.09 KB Công tác quản lí tài chính BHXH Việt Nam Thực trạng và giải pháp.docx
34 2019-03-26 62.36 KB Thực trạng quản lý thu chi của BHXH Việt Nam ( phần 2).docx
Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH được lần lượt ban hành như: Sắc lệnh số
35 2019-03-26 54.77 KB Thực trạng quản lý thu chi của BHXH Việt Nam ( phần 1).docx
Bảo hiểm xã hội ở nước ta là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. Vì vậy ngay từ những ngày đầu khi mới thành lập Nước, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đã được ban hành và do điều kiện
36 2019-03-26 85.79 KB Thực trạng thu nộp quỹ BHXH và một số biện pháp...
37 2019-03-26 55.74 KB Thực trạng thu chi quỹ BHXH tại phòng BHXH huyện Giao Thuỷ (Nam Định).docx
38 2019-03-26 88.87 KB Thực trạng và một số giải pháp nhằm thực hiện...
39 2019-03-26 77.09 KB Công tác quản lí tài chính BHXH Việt Nam Thực trạng và giải pháp.docx
Chương I: Lí luận chung về BHXH và quản lí tài chính BHXH 3
40 2019-03-26 101.62 KB Kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả...
Lời mở đầu 1
41 2019-03-26 32.90 KB Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong cơ chế thị trường.docx
Phần I: Khái quát chung về BHXH
42 2019-03-26 21.20 KB Vai trò và ý nghĩa của BHXH Việt Nam.docx
I. Nội dung, và ý nghĩa 3
43 2019-03-26 50.51 KB Một số vấn đề về quản lý quỹ bảo hiểm xã hội Việt nam.docx
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH 2
44 2019-03-26 109.12 KB THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ HƯU...
CHƯƠNG I : CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ TRONG HỆ THỐNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH 3
45 2019-03-26 43.56 KB GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BHXH CHO NGƯỜI VIÊT NAM.docx
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
46 2019-03-26 21.20 KB Vai trò và ý nghĩa của BHXH Việt Nam.docx
I. Nội dung, và ý nghĩa 3
47 2019-03-26 56.41 KB Thực trạng thu chi quỹ bảo hiểm xã hội tại phòng...
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ BHXH VÀ QUỸ BHXH 3
48 2019-03-26 56.59 KB Công tác chi trả Bảo hiểm xã hội ở huyện Cẩm...
Chính sách bảo hiểm xã hội đã được Đảng, Nhà nước ta thực hiện từ năm 1960 của thế kỉ XX. Kể từ đó đến nay, chính sánh bảo hiểm xã hội đã được phát huy, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của những người lao động. Bảo hiểm xã hội (BHXH) luôn có mặt
49 2019-03-26 64.77 KB THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU CHI CỦA BHXH VIỆT NAM.docx
PHẦN HAI: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU - CHI CỦA BHXH VIỆT NAM
50 2019-03-26 101.35 KB Kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ CÔNG TÁC THU BHXH 3

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last