Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'bldtbxh': 19 (19) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-08-22 42.00 KB 2021 CV2558 BLDTBXH VP Trien khai NQ68, QD23.doc
2 2021-08-22 2.39 MB 2021 CV2558 BLDTBXH VP.pdf
3 2019-03-26 1.52 MB 854 QD BLDTBXH.doc
4 2019-03-26 1.52 MB 854 QD BLDTBXH.doc
5 2019-03-26 200.33 KB Mẫu hợp đồng việc làm.pdf
Mẫu số 02 ban hành theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
6 2019-03-26 29.50 KB Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mẫu số 2 .doc
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động được Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH
7 2019-03-26 200.33 KB Mẫu hợp đồng việc làm.pdf
Mẫu hợp đồng việc làm Mẫu số 02 ban hành theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
8 2019-03-26 181.15 KB Mẫu đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.pdf
Mẫu đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9 2019-03-26 185.21 KB Mẫu đơn đề nghị đổi Giấy phép hoạt động dịch...
Mẫu đơn đề nghị đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc. tại nước ngoài  Phụ lục số 03 Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ
10 2019-03-26 118.24 KB MẪU ĐƠN NHẬN CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI.pdf
MẪU ĐƠN NHẬN CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI MẪU SỐ 02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2011)
11 2019-03-26 153.81 KB Mẫu đơn đề nghị phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề.pdf
Mẫu đơn đề nghị phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề Mẫu số 1. Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
12 2019-03-26 180.20 KB Mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.pdf
Mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề Mẫu số 5b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
13 2019-03-26 108.10 KB MẪU ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ.pdf
MẪU ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ Tài liệu tham khảo Mẫu số 01/BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT, mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (Dùng
14 2019-03-26 117.14 KB Mẫu đơn đề nghị cấp bù học phí (dùng cho cha...
Mẫu đơn đề nghị cấp bù học phí (dùng cho cha mẹ trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài công lập Tài liệu tham khảo đơn đề nghị cấp bù học phí (dùng cho cha
15 2019-03-26 151.38 KB Mẫu đơn xin học nghề.pdf
Mẫu đơn xin học nghề Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin học nghề (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 102 /2007/TTLT/BTC -BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007)
16 2017-11-06 492.79 KB 15. QCVN 08 2011 BLDTBXH Quy chuan thiet bi bao ve duong ho hap va loc bui.pdf
17 2017-11-06 130.59 KB 11. QCVN 02 2011 BLDTBXH Quy chuan ve an toan lao dong thang may dien.pdf
18 2017-11-06 293.00 KB 14. QCVN 07 2012 BLDTBXH Quy chuan quoc gia ve an toan lao dong thiet bi nang.pdf
19 2017-11-06 356.64 KB 10. QCVN 01 2008 BLDTBXH Quy chuan ve thiet bi binh ap luc.pdf

First | Prev | [1] | Next | Last