Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'benchmarking': 5 (5) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 466.58 KB Luận văn thạc sỹ Hoạt động của doanh nghiệp...
Ngày nay, để tồn tại v pht triển bền vững thông qua con đường nng cao chất lượng - năng suất - hiệu quả hoạt động của tổ chức trong xu thế hội nhập v cạnh tranh gay gắt cĩ biết bao cơng cụ quản lý đ được nghin cứu v ứng dụng thành công như: 5S, Kaizen,
2 2019-03-26 2.28 MB Benchmarking the Strategic Management of Technology Edward B. Roberts.pdf
This research was sponsored jointly by the Industrial Liaison Program of the Massachusetts Institute of Technology and PA Consulting Group. The analyses presented here were performed by a team directed by the author, with principal contributions by Lauri
3 2019-03-26 243.99 KB Benchmarking the Strategic Management of Technology PHẦN 4.pdf
Như Hình 8 cho thấy, sự khác biệt đáng kể cũng được nêu rõ trong Hình Insert 8. mức độ mà giám đốc công nghệ của công ty cung cấp hướng phát triển công nghệ ở cấp độ đơn vị
4 2019-03-26 359.19 KB Benchmarking the Strategic Management of Technology PHẦN 3.pdf
Thăm dò cơ sở dữ liệu cho những hiểu biết nhiều hơn vào vai trò của CTOs, chúng tôi một lần nữa tìm thấy các nhân viên công nghệ Nhật Bản giám đốc tham gia nhiều hơn trong chiến
5 2019-03-26 1.09 MB Benchmarking the Strategic Management of Technology PHẦN 2.pdf
Các phân tích trình bày ở đây được thực hiện bởi một đội ngũ hướng dẫn của tác giả, với sự đóng góp chủ yếu bởi Lauri Mitchell và Mark Bamford, cả hai trước đây của Pugh-Roberts

First | Prev | [1] | Next | Last