Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'beyondhd': 50 (50) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-09-08 57.39 GB Argo.2012.Theatrical.UHD.BluRay.2160p.HEVC.DTS HD.MA.5.1 BeyondHD.iso
2 2020-09-03 60.63 GB Sherlock.Holmes.2009.UHD.BluRay.2160p.HEVC.DTS HD.MA.5.1 BeyondHD.iso
3 2020-08-08 80.35 GB Warrior.2011.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
4 2020-08-08 84.01 GB Daybreakers.2009.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.HDR.Atmos.TrueHD.7.1 BeyondHD.iso
5 2020-07-15 53.36 GB The.Hate.U.Give.2018.UHD.BluRay.2160p.HEVC.DTS HD.MA.7.1 BeyondHD.iso
6 2020-05-19 60.57 GB War.of.the.Worlds.2005.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
7 2020-05-12 56.62 GB Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley...
8 2020-05-12 44.42 GB Birds.of.Prey.2020.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
9 2020-05-06 56.58 GB The Call of the Wild 2020 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
10 2020-04-29 32.13 GB Mortal.Kombat.Legends.Scorpions.Revenge.2020.UHD.BluRay.2160p.HEVC.DTS HD.MA.5.1 BeyondHD.iso
11 2020-04-20 57.80 GB Ne.Zha.zhi.mo.tong.jiang.shi.2019.2160p.USA.UHD.Blu ray.HEVC.HDR.Atmos.TrueHD7.1 BeyondHD.iso
12 2020-04-15 12.62 GB Bonnie.and.Clyde.1967.BluRay.1080p.AC3.1.0.VC 1.REMUX BeyondHD.mkv
13 2020-04-15 78.40 KB Bonnie.and.Clyde.1967.BluRay.1080p.AC3.1.0.VC 1.REMUX BeyondHD.srt
14 2020-03-29 61.13 GB Star.Wars.Episode.IX.The.Rise.of.Skywalker.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
15 2020-03-21 83.58 GB 1917.2019.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
16 2020-03-09 54.99 GB Jumanji.The.Next.Level.2019.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.DTS X.7.1 BeyondHD.iso
17 2020-03-04 47.65 GB Spies in Disguise 2019 UHD Blu ray 2160p HEVC TrueHD 7.1 Atmos BeyondHD.iso
/Phim 4K (2160P)
18 2020-03-03 86.11 GB Midway.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
/Phim 4K (2160P)
19 2020-03-02 55.68 GB Charlies Angels 2019 2160p UHD Blu ray HEVC DTS X 7.1 BeyondHD.iso
20 2020-02-19 83.28 GB Knives Out 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
21 2020-02-17 60.64 GB Frozen.II.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
22 2020-02-16 60.64 GB Frozen.II.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
23 2020-02-10 53.48 GB Jojo Rabbit 2019 2160p UHD Blu ray HEVC DTS HD MA 5.1 BeyondHD.iso
24 2020-01-30 36.51 GB Playing.with.Fire.2019.1080p.Blu ray.AVC.DTS HD.MA.5.1 BeyondHD.iso
/Phim tong hop
25 2020-01-28 86.36 GB Doctor Sleep 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos BeyondHD.iso
26 2020-01-19 59.40 GB Terminator.Dark.Fate.2019.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
27 2019-12-30 83.05 GB Aquaman 2018 IMAX Edition 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
/Phim 4K (2160P)
28 2019-12-09 55.34 GB Ad Astra 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
29 2019-11-21 82.58 GB Angel Has Fallen 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
30 2019-10-28 87.97 GB Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
31 2019-10-16 58.62 GB The.Lion.King.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
/Phim 4K (2160P)
32 2019-10-16 52.65 GB Shaft 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
/Phim 4K (2160P)
33 2019-09-24 35.16 GB The.Dead.Dont.Die.2019.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA.5.1 BeyondHD.iso
34 2019-09-18 77.88 GB Anna 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
35 2019-09-07 59.18 GB Aladdin 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
36 2019-09-06 87.40 GB John Wick Chapter 3 Parabellum 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
37 2019-08-25 80.70 GB The.Secret.Life.of.Pets.2.2019.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
38 2019-08-22 43.66 GB The.Secret.Life.of.Pets.2.2019.1080p.Blu ray.AVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
39 2019-07-19 84.69 GB Hellboy 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
40 2019-06-30 60.44 GB Pet.Sematary.2019.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
41 2019-06-16 85.58 GB Us.2019.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
42 2019-04-12 50.49 GB The Kid Who Would Be King 2019 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
43 2019-03-26 61.19 GB Bumblebee 2018 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
44 2019-03-21 83.05 GB Aquaman 2018 IMAX Edition 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
45 2019-02-15 86.10 GB Robin.Hood.2018.2160p.UHD.Blu ray.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
46 2019-02-14 59.74 GB Overlord.2018.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
47 2019-02-02 58.42 GB Widows.2018.UHD.BluRay.2160p.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1 BeyondHD.iso
48 2019-01-29 74.10 GB Hunter Killer 2018 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
49 2019-01-11 49.29 GB Goosebumps 2 Haunted Halloween 2018 2160p UHD Blu ray HEVC TrueHD Atmos 7.1 BeyondHD.iso
50 2017-10-23 54.02 GB Life 2017 2160p UltraHD Blu ray HDR HEVC Atmos 7.1 BeyondHD.iso
/Phim 4K (2160P)

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X