Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'cauchy': 6 (6) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 3.26 MB Các bài giảng về bất đẳng thức Cauchy.pdf
2 2019-03-26 57.50 KB Bất đẳng thức Cauchy.doc
3 2019-03-26 121.54 KB Cauchy nguocdau.pdf
4 2019-03-26 462.00 KB Bài giảng phương trình vi phân.doc
Hàm số phụ thuộc hai hằng số y = j (x,C1, C2) gọi là nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cấp hai (trong miền W ) nếu nó thỏa phương trình vi phân cấp hai với mọi hằng số C1, C2 (thuộc một tập hợp nào đó) và ngược lại với mọi điểm (xo,yo, y’o) trong
5 2019-03-26 761.03 KB Áp dụng bất đẳng thức Cauchy để giải toán.pdf
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy để giải toán
6 2019-03-26 223.35 KB bat dang thuc CAUCHY TRONGDETHI DH.pdf
bat dang thuc-CAUCHY-TRONGDETHI-DH bat dang thuc-CAUCHY-TRONGDETHI-DH

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X