Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'cpa': 31 (31) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 2.27 MB Ôn thi CPA 2009 môn Kế tóan Tài chính.pdf
2 2019-03-26 1.62 MB Ôn thi CPA 2009 môn Kiểm toán và dịch vụ kiểm toán nâng cao.pdf
3 2019-03-26 1.29 MB Ôn thi CPA 2009 môn thuế.doc
4 2019-03-26 2.35 MB Ôn thi CPA 2009 môn Tin học PHẦN I.pdf
5 2019-03-26 1.56 MB Ôn thi CPA 2009 môn Tin học PHẦN II.pdf
6 2019-03-26 1.20 MB Ôn thi CPA 2009 môn Tài chính doanh nghiệp.pdf
Chuyên đề 2 Tài chính doanh nghiệp I. VAI TRÒ VÀ MỤC TIÊU CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. Tài chính doanh nghiệp - Quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
7 2019-03-26 838.94 KB Ôn thi CPA 2009 Môn Pháp luật về kinh tế.pdf
Chuyên đề 1 Môn Pháp luật về kinh tế Phần 1 PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm doanh nghiệp Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp được định nghĩa là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở
8 2019-03-26 467.31 KB Ôn thi CPA 2009 môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh).pdf
Chuyên đề 8 Ngoại ngữ (Tiếng Anh) PHẦN I - CÁC CHỨC NĂNG NGÔN NGỮ 1. Greeting and responding to greeting - Hello
9 2019-03-26 1.62 MB Ôn thi CPA 2009 môn Thuế và quản lý thuế nâng cao.pdf
Chuyên đề 3 Thuế và quản lý thuế nâng cao 1. Những vấn đề chung về thuế 1.1. Nguồn gốc của thuế Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã chứng minh rằng thuế ra đời là một sự cần thiết khách quan gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà
10 2019-03-26 1.56 MB Ôn thi CPA 2009 môn Tin học Phần 2.pdf
PHẦN V - MICROSOFT EXCEL XP 5.1. Làm việc với bảng tính 5.1.1. Cửa sổ bảng tính Cửa sổ bảng tính được tạo bằng lệnh New có tên Book1, book2. Trong một cửa sổ bảng tính chứa một tập bảng tính Sheet1, sheet2. 5.1.2. Tạo một cửa sổ bảng tính mới - Bấm biểu
11 2019-03-26 2.35 MB Ôn thi CPA 2009 môn Tin học Phần 1.pdf
Chuyên đề 7 Tin học PHẦN I - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1. Khái niệm về hệ điều hành Hệ điều hành là phần mềm quan trọng nhất cho máy tính điện tử có nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt động cơ sở của máy tính, giúp phần mềm của người sử dụng có thể chạy được trên
12 2019-03-26 1.15 MB Ôn thi CPA 2009 môn Phân tích hoạt động tài chính nâng cao.pdf
Chuyên đề 6 Phân tích hoạt động tài chính nâng cao I. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Ý nghĩa và nội dung phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Ý nghĩa phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp Phân tích hoạt
13 2019-03-26 1.41 MB Ôn thi CPA 2009 môn Kiểm toán và dịch vụ kiểm toán nâng cao.pdf
Chuyên đề 5 Kiểm toán và dịch vụ kiểm toán nâng cao I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN 1. Khái niệm, bản chất kiểm toán Kế toán là công cụ quản lý kinh tế, tài chính thể hiện ở chỗ kết quả công việc kế toán là đưa ra các thông tin trên báo cáo
14 2019-03-26 2.27 MB Ôn thi CPA 2009 môn Kế toán Tài chính.pdf
Chuyên đề 4 Kế tóan Tài chính, KẾ TÓAN QUẢN TRỊ NÂNG CAO I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN HƢỚNG DẪN LUẬT KẾ TOÁN 1. Một số quy định chung 1.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc kế toán a) Khái niệm: Kế toán là việc thu thập, xử lý,
15 2019-03-26 82.50 KB Nguyên nhân thất bại của các công ty kiểm toán Mỹ.doc
Enron, một công ty năng lượng lớn nhất nước Mỹ phá sản kéo theo công ty tư vấn kt hàng đầu thế giới Arthurr Andersen sụp đổ. Đây chỉ là một minh chứng sống động của sự thất bại trong ngành kiểm toán Mỹ. Sai lầm của ngành kiểm toán Mỹ chủ yếu là do nhân
16 2019-03-26 10.24 MB English For Accounting.pdf
English for Accounting bao gồm những từ vựng và cách thức giao tiếp trong lĩnh vực kiểm toán kế toán. Là cuốn sách cơ bản để tiếp cận sâu hơn với tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính cũng như việc luyện thi các chứng
17 2019-03-26 361.88 KB Nội dung phương pháp kiểm toán vốn bằng tiền trong...
Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải được cung cấp thông tin tài chính hoàn hảo, có độ tin cậy cao với sự kiểm tra và xác nhận của kiểm toán độc lập. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc
18 2019-03-26 389.19 KB Khoá luận tốt nghiệp “Nội dung phương pháp kiểm...
Nhận thức được vai trò quan trọng của khoản mục vốn bằng tiền trong Báo cáo tài chính của doanh nghiệp và với thực tế được thực tập tại công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội ( CPA
19 2019-03-26 2.27 MB Ôn thi CPA 2009 môn Kế tóan Tài chính.pdf
Nguyên tắc kế toán: - Giá trị của tài sản được tính theo giá gốc, bao gồm chi phí mua, bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác
20 2019-03-26 539.50 KB Chuyên đề kiểm toán.ppt
Chuyên đề kiểm toán, tài liệu ôn tập CPA 2007, tài liệu sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về kiểm toán, những kiến thức ôn thi CPA
21 2019-03-26 1.15 MB Ôn thi CPA 2009 môn Phân tích hoạt động tài chính nâng cao.pdf
Ôn thi CPA 2009 môn Phân tích hoạt động tài chính nâng cao là tài liệu tham khảo cần thiết dành cho những bạn Ôn thi CPA 2009 môn Phân tích hoạt động tài
22 2019-03-26 124.16 KB Những vấn đề cơ bản khi mua lại doanh nghiệp.pdf
Dưới đây là những yếu tố mà bạn cần xem xét khi bắt đầu tính đến khả năng mua lại doanh nghiệp. Những yếu tố này không có nghĩa sẽ thay thế được cho việc đánh giá cặn kẽ – điều
23 2019-03-26 1.91 MB YOU CAN PASS THE CPA EXAM.pdf
Over the past twenty years, I have witnessed thousands of CPA candidates pass the Uniform Certified Public Accountant’s (CPA) examination. Although there are many manuals and courses that outline the CPA exam’s technical material, there is
24 2019-03-26 2.43 MB Business Ratios and Formulas.pdf
Steven Bragg, CPA, CMA, CIA, CPIM, has been the chief financial officer or controller of four companies, as well as a consulting manager at Ernst & Young and auditor at Deloitte & Touche. He received a master’s degree in finance from Bentley
25 2019-03-26 1.45 MB Managing Cash Flow An Operational Focus.pdf
Rob Reider, CPA, MBA, PhD, is the president of Reider Associates, a management and organizational consulting firm located in Santa Fe, New Mexico, which he founded in 1976. Prior to starting Reider Associates, he was a manager in the Management Consulting
26 2019-03-26 1.20 MB Ôn thi CPA 2009 môn Tài chính doanh nghiệp.pdf
tài liệu tham khảo  Ôn thi CPA 2009 môn Tài chính doanh nghiệp, dành cho sinh viên chuyên ngành tài chính
27 2019-03-26 2.30 MB Quantitative Methods for Business chapter 14.pdf
C H A P T E R 14 Getting from A to B – project planning using networks Chapter objectives This chapter will help you to: ■ ■ ■ ■ ■ ■ construct network diagrams apply critical path analysis (CPA) identify slack time available for project activities
28 2018-06-16 40.76 MB EBIC.CPA TT133 .rar
29 2016-03-16 837.81 MB HoiNuSatThu 2013 01.mkv
/000 phim/Hoi Nu Sat Thu - Thuyet Minh/HoiNuSatThu - 2013 - 01.mkv / [TMTV] Hội Nữ Sát Thủ () | Thượng Hải năm 1937, được tin quân Nhật có kế hoạch làm tiền giả để thao túng thị trường, đội tình báo CPA lệnh cho các nữ điệp viên giỏi nhất trừ khử những
30 2014-03-05 9.52 MB CPA Domination and Extras for Black Hat Team.zip
31 2013-09-27 14.78 MB CPA STORM WarRoom(Uploaded by Tapi from CPAELITES).rar

First | Prev | [1] | Next | Last