Trang Download Tổng hợp



Tổng số tìm thấy chuỗi 'channels': 6 (6) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-07-16 17.96 GB Westlife Live at Croke Park (06.07.2019).ts
/Nhạc Việt Tổng Hợp/Westlife Live at Croke Park (06.07.2019).ts / Westlife: Live at Croke Park 6th July 2019 |

Video Bits/(Pixel*Frame) : 0.194 Stream size : 17.1 GiB (98%) ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC

2 2019-03-26 5.82 MB Wireless Communications over MIMO Channels.pdf
3 2019-03-26 2.58 MB GSM Global System for Mobiles.pdf
TOPICS: • GSM CONCEPTS • GSM SYSTEM ARCHITECTURE • IDENTITIES USED IN GSM • GSM CHANNELS • GSM RADIO LINK • MOBILITY MANAGEMENT • CALL MANAGEMENT • RADIO RESOURCE MANAGEMENT
4 2019-03-26 717.82 KB WCDMA Channels.pdf
Tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh nói về các kênh vô tuyến trong mạng 3G
5 2019-03-26 1.92 MB Photoshop CS5 Chương 6 – Mask và Channels .pdf
Photoshop CS5 - Chương 6 - Mask và Channels Adobe Photoshop sử dụng Masks để tách và thao tác những mảng đặc trưng của hình ảnh. Một Mask giống như một cái khuôn tô. Phần cắt bỏ của Mask có thể bị thay đổi, nhưng diện tích xung quanh
6 2019-03-26 2.28 MB Algebraic Number Theory and Code Design for Rayleigh Fading Channels.pdf

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X