Tìm kiếm : Chemical Thấy 16 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 Show 1 - 16 of 16

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 616.50 KB Chemical Kinetics.ppt
(tailieu_phim_4share)
    Chemical Kinetics The area of chemistry that concerns reaction rates. .Reaction Rate Change in concentration (conc) of a reactant or product per unit time. conc of A at time t2 − conc of A at time t1 Rate = t2 − t1 ∆A =  
2 2019-03-26 4.24 MB Perry's Chemical Engineers'.pdf
(tailieu_phim_4share)
 Perry's Chemical Engineers' Bridge University, Cambridge, 1967; Bird, Stewart, and Lightfoot, Transport Phenomena, 2d ed., Wiley, New York, 2002; Brodkey, The Phenomena of Fluid Motions, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1967; Denn, Process
3 2018-03-13 110.25 MB Advanced Chemical Engineering.rar
4 2019-03-26 2.41 MB Hazardous Chemicals Handbook.pdf
(tailieu_phim_4share)
Một cuốn sổ tay tra cứu các hóa chất nguy hại.
5 2019-03-26 7.17 MB CHEMICAL PROCESS SAFETY (www chemicalebooks com).pdf
(tailieu_phim_4share)
6 2019-03-26 2.11 MB perry s chemical engineers phần 1.pdf
(tailieu_phim_4share)
  Ngoại trừ được cho phép theo Luật Bản quyền Hoa Kỳ năm 1976, không có phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ
7 2019-03-26 1.41 MB Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards Volume 2 6th Edition.pdf
(tailieu_phim_4share)
8 2019-03-26 6.28 MB Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards Volume 1 6th Edition.pdf
(tailieu_phim_4share)
9 2018-12-04 301.58 MB Huang Jiang Qin The First Chemical Element II (2005) [FLAC].rar
(it.hanguyen)
10 2019-03-12 302.89 MB Huang Jiang Qin The First Chemical Element II (2005) [FLAC].rar
(it.hanguyen)
11 2019-03-26 146.96 KB A Guide to MATLAB for Chemical Engineering Problem Solving phần 1.pdf
(tailieu_phim_4share)
  Mỗi dòng phải được nhập vào chỉ như nếu bạn đã nhập vào tại dấu nhắc lệnh trong cửa sổ COMMAND. Khi bạn đã hoàn thành việc chỉnh sửa, lưu lại công việc của bạn, trong thư mục HOẶC trên
12 2019-04-02 321.42 MB Zhen Ni & Gao Zhi Jian The First Chemical Element I (2005) [FLAC].rar
(it.hanguyen)
13 2019-03-26 974.73 KB Introduction to ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY Impacts of Chemicals...
(tailieu_phim_4share)
  Tuyến đường phơi sáng và chế độ hành động QUY TRÌNH THIỆT HẠI Với nồng độ đủ cao, chất độc môi trường có thể gây ra ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh lý của sinh vật sống. Để
14 2019-03-26 149.50 KB Introduction to ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY Impacts of Chemicals...
(tailieu_phim_4share)
  Các yếu tố Sửa đổi Hoạt động của chất độc Cũng như có một số lượng lớn các chất ô nhiễm trong môi trường của chúng tôi, vì vậy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độc tính của các
15 2019-03-26 309.51 KB Introduction to ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY Impacts of Chemicals...
(tailieu_phim_4share)
  Vô cơ khí các chất ô nhiễm Trong chương này, năm trong số các chất ô nhiễm không khí lớn được coi là, tức là, lưu huỳnh oxit (SOx), các oxit nitơ (NOx), ôzôn
16 2019-03-26 4.49 MB Introduction to ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY Impacts of Chemicals...
(tailieu_phim_4share)
  Chuyển dạng sinh học, cai nghiện ma tuý, và phân hủy sinh học GIỚI THIỆU Như đã đề cập ở Chương 5, sau khi nhập cảnh vào một sinh vật sống và di chuyển, một hóa chất nước ngoài có

1 Show 1 - 16 of 16