Tìm kiếm : Chu (đuôi file: docx) Thấy 521 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 27 Show 1 - 20 of 521

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 39.90 KB THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ THU HÚT FDI VÀO KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CHẾ XUẤT.docx
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI, KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CHẾ XUẤT.
2 2019-03-26 4.19 MB Nhu cầu giải trí của công nhân lao động khu công nghiệp hiện nay.docx
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NHU CẦU GIẢI TRÍ CỦA CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG KCN HIỆN NAY
3 2019-03-26 98.44 KB Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An hiện nay.docx
(tailieu_phim_4share)
Khu công nghiệp giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng khu công nghiệp chính là thực hiện ý tưởng "đi tắt, đón đầu" trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Điểm mạnh của khu công nghiệp là thu hút mạnh
4 2019-03-26 81.97 KB thu.docx
(tailieu_phim_4share)
5 2020-05-13 27.08 KB Thu hoach.docx
(lyhungkien9x)
6 2016-08-21 17.35 KB thu 3.docx
7 2021-07-07 11.41 KB Token Thu Thảo.docx
(ryoken510119)
8 2019-03-26 23.34 KB THU HOẠCH 1.docx
(tailieu_phim_4share)
9 2019-03-26 44.38 KB Khu Công Nghiệp .docx
(tailieu_phim_4share)
10 2019-03-26 131.43 KB Bộ Thu RAKE.docx
(tailieu_phim_4share)
Bộ Thu RAKE
11 2019-03-26 61.81 KB Chu Văn An.docx
(tailieu_phim_4share)
12 2019-03-26 14.82 KB Chu Khánh Dư.docx
(tailieu_phim_4share)
13 2017-04-10 13.20 KB Bản nghiệm thu.docx
14 2016-11-01 20.00 KB pass hom thu.docx
15 2013-11-30 2.84 MB hinh co chu.docx
(blackjack862008)
16 2019-03-26 112.30 KB Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền tại...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN THẾ GIỚI MỚI (NWA) 3
17 2019-03-26 567.37 KB Cơ sở lý luận của kiểm toán chu trình bán hàng...
(tailieu_phim_4share)
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỂN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
18 2019-03-26 38.06 KB Một số giải pháp nhằm thu hút FDI vào các khu công...
(tailieu_phim_4share)
Chương I. Thực trạng về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các KCN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua 2
19 2020-08-05 180.89 KB BB NGHIEM THU SSD.docx
(quangthipham)
20 2019-03-26 542.31 KB thu thuat may tnh.docx
(tailieu_phim_4share)

1 2 3 4 5 ... 27 Show 1 - 20 of 521