Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'corporate': 85 (85) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-02-25 332.81 MB ABBYY FineReader 15 Corporate 15.0.18.1494.rar
2 2020-11-24 632.25 MB elements corporate identity branding mockups v2 8MW6PZ 2016 06 05.zip
3 2019-11-26 187.76 MB SinhVienIT.Net ABBYY FineReader 11.0.102.583 Corporate Edition.part2.rar
4 2019-11-26 200.00 MB SinhVienIT.Net ABBYY FineReader 11.0.102.583 Corporate Edition.part1.rar
5 2019-05-02 387.73 MB ABBYY.FineReader.Corporate.Edition.zip
6 2019-03-26 11.73 MB Netscreen Scalable Security Solutions.ppt
Corporate Overview Netscreen Products and Solutions Overview Integrated Solution Management and High Availability Solution Deployment Scenario Questions & Answers
7 2019-03-26 10.36 MB Wilmott Howison Dewynne The Mathematics Of Fiancial Derivatives.pdf
Finance is one of the fastest developing areas in the mordern banking and corporate world. This, together with the sophistication of modern financial products, provides a rapidly growing impetus for new mathematical models and modern mathematical methods
8 2019-03-26 226.52 KB Hedges on Hedge Funds Chapter 7.pdf
CHAPTER 7 Profiting from the Corporate Life Cycle. This chapter will help investors understand the two most common event-driven hedge fund strategies, risk arbitrage, and distressed securities investing. The event-driven category is defined as strategies
9 2019-03-26 4.24 MB Professional Event Coordination.pdf
Professional Event Coordination The Wiley Event Management Series SERIES EDITOR: DR. JOE GOLDBLATT, CSEP Special Events: Twenty-First Century Global Event Management, Third Edition by Dr. Joe Goldblatt, CSEP The International Dictionary of Event Management,
10 2019-03-26 230.12 KB CRM Unplugged Chapter 6.pdf
CHAPTER 6 An Enterprise-Wide Approach to CRM. What Is Customer Strategy and How Does It Help? How Customer Strategy Relates to Corporate and Functional Strategy Key Components of an Effective Customer Strategy Enterprise Marketing Management
11 2019-03-26 123.57 KB Bí quyết tổ chức thành công sự kiện.pdf
Hàng năm, những chuyên gia marketing tiêu hơn 20 tỷ USD cho các hoạt động sự kiện (tradeshows - events) và 25 tỷ USD nữa cho các sự kiện tập đoàn (corporate events), như hội nghị khách hàng, biểu diễn lưu động. Nhưng hầu hết những chuyên gia này không
12 2019-03-26 2.81 MB Corporate models better marketing plans.pdf
13 2019-03-26 11.74 MB McGraw Hill Corporate Finance Book.pdf
14 2019-03-26 142.80 KB Quản trị nhân sự tại công ty cơ khí Hà Nội.docx
Kể từ khi con người xuất hiện trên mặt đất này , và kể từ khi con người biết hợp quần thành tổ chức thì vân đề quản trị bắt đầu xuất hiện . Xã hội càng phức tạp , đa dạng và đông đảo bao nhiêu thì vai trò của quản trị càng quan trọng bấy nhiêu. Nhưng
15 2019-03-26 7.04 MB lecture on corporate finance.pdf
16 2019-03-26 10.56 MB Ross Fundamentals of Corporate Finance.pdf
17 2019-03-26 11.32 MB Brealey Meyers Principles of Corporate Finance 7th Edition.pdf
18 2019-03-26 2.01 MB Financial Strategies for the Manager.pdf
Part of Tsinghua University Texts, Financial Strategies for the Manager includes a range of financial management issues such as financial statement analysis, a systematic approach to financial performance appraisal, liquidity management and sales growth,
19 2019-03-26 5.99 MB Fundamentals of Strategy.pdf
Fundamentals of Strategyis a brand new concise version of the market-leading text Exploring Corporate Strategy. It has been developed forstudents on short courses in strategy for example, doing an initial course at undergraduate, postgraduate or post-experience
20 2019-03-26 3.33 MB The World of Private Banking.pdf
This is a full and authoritative account of the history of private banking, beginning with its development in conjunction with the world markets served by and centred on a few European cities, notably Amsterdam and London. These banks were usually partnerships,
21 2019-03-26 17.41 MB NetSuite OneWorld Implementation 2011 R2.pdf
Netsuite OneWorld is a web-based business management system that delivers real-time global business management and financial consolidation to mid-sized companies. NetSuite OneWorld enables you to manage companies with multiple subsidiaries,
22 2019-03-26 1.26 MB Tiếng anh quản trị kinh doanh.pdf
Tiếng anh quản trị kinh doanh - Học Viện bưu chính viễn thông Unit 1. Economic Activity Unit 2. Different Economic Systems Unit 3. Mixed Economic Unit 4. Some Economic Laws Unit 5. Supply And Demand
23 2019-03-26 154.21 KB A Companion to Urban Economics Arnott and McMillen Chapter 22.pdf
C H A P T E R T W E N T Y - T W O A Theory of Municipal Corporate Governance with an Application to LandUse Regulation In the United States, neither the political left nor the political right have much use for the thousands of local governments that employ
24 2019-03-26 496.63 KB Corporate Governance Best Practices A Blueprint for the Post Enron Era.pdf
The Conference Board creates and disseminates knowledge about management and the marketplace to help businesses strengthen their performance and better serve society. Working as a global, independent membership organization in the public interest, we
25 2019-03-26 2.18 MB Law for the Business Student.pdf
Business is based on at least four (4) factors: capital, labour, materials or services and entrepreneurship. Put another way, starting up and operating a business requires financing, manpower, product and the possibility of making a profit. The fundamental
26 2019-03-26 550.60 KB 24 LESSONS FROM THE WORLD’S GREATEST CEO.pdf
The W W elch ay 24 LESSONS FROM THE WORLD’S GREATEST CEO THE EMPLOYEE HANDBOOK FOR ENHANCING CORPORATE PERFORMANCE JEFFREY A. KRAMES “A Company that aspires to true greatness furnishes its people with big challenges which, when met, fill people
27 2019-03-26 211.40 KB Tìm hiểu về CSR trách nhiệm xã hội của công ty.pdf
Có nhiều định nghĩa khác nhau để giải thích CSR (Corporate social responsibility- trách nhiệm xã hội của công ty) , nhưng một trong các định nghĩa được sử dụng phổ biến nhất là định nghĩa do Hội đồng
28 2019-03-26 281.57 KB Tổng quan về phân tích tài chính.pdf
Phân tích tài chính (financial analysis) là môn học được thiết kế dành riêng cho Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright và được giảng dạy vào học kỳ Thu hàng năm. Môn
29 2019-03-26 103.50 KB CUỘC ĐỐI ĐẦU CỦA 2 ÔNG TRÙM HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM UNI & PG PHẦN 1.doc
Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG - Fast Moving Consumer Goods),Unilever và P&G (Procter & Gamble) luôn là 2 tên tuổi đầu sỏ lớn nhất trên thế giới.Lịch sử phát triển của 2 tập
30 2019-03-26 4.37 MB The Global Internet economy.pdf
The intertwining of the Internet and the globalization of finance, corporate governance, and trade raises questions about national models of technology development and property rights. The sudden ability of hundreds of millions of users to gain access
31 2019-03-26 123.28 KB Thực thi CSR và chiến lược giữ người tài của doanh nghiệp.pdf
Kinh tế ngày càng hội nhập, cạnh tranh ngày càng khốc liệt thì vấn đề nguồn nhân lực ngày càng trở nên quan trọng. Để giữ được nhân viên giỏi, doanh nghiệp đang phải dùng
32 2019-03-26 444.28 KB corporate k42 2005 7067.pdf.pdf
giáo trình về tài chính tiền tệ và ngân hàng - chương IV nêu lên: Khái niệm và vai trò Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn Phân tích
33 2019-03-26 54.43 KB A LIST OF SOME PR FUNCTIONS.pdf
Media relations: gaining editorial coverage Issues and risk management Crisis management CEO reputation management Change management Internal communications Corporate identity and image management Managing stakeholder conflicts: NGOs and managing activists
34 2019-03-26 179.53 KB Creating an Effective Community Relations Program.pdf
Spotlight on Community Relations • Companies are starting to get it – conscience isn’t just trendy, it’s necessary • “Sustainable development plans” are becoming commonplace • No one wants to be Martha, Enron,
35 2019-03-26 123.57 KB Bí quyết tổ chức thành công sự kiện.pdf
Hàng năm, những chuyên gia marketing tiêu hơn 20 tỷ USD cho các hoạt động sự kiện (tradeshows - events) và 25 tỷ USD nữa cho các sự kiện tập đoàn (corporate events), như hội nghị khách hàng,
36 2019-03-26 4.24 MB Professional Event Coordination .pdf
Professional Event Coordination The Wiley Event Management Series SERIES EDITOR: DR. JOE GOLDBLATT, CSEP Special Events: Twenty-First Century Global Event Management, Third Edition by Dr. Joe Goldblatt, CSEP The International Dictionary of Event Management,
37 2019-03-26 102.98 KB Valuation maximizing corporate value phần 3.pdf
Đưa ra quyết định để tối ưu hóa giá trị của công ty khi bạn chạy một doanh nghiệp 2. Có được mức giá tốt nhất và các điều khoản khi bạn mua một doanh nghiệp 3. Có được mức giá tốt nhất và
38 2019-03-26 143.37 KB Valuation maximizing corporate value phần 2.pdf
Wiley Tài chính series bao gồm các cuốn sách viết riêng cho các chuyên gia tài chính và đầu tư, cũng như các nhà đầu tư cá nhân phức tạp và các
39 2019-03-26 94.46 KB Valuation maximizing corporate value phần 4.pdf
Cho dù bạn là một tạp chí bán hàng cá nhân vào góc, một nhà doanh nghiệp xây dựng một mối quan tâm công nghệ phát triển nhanh chóng, hoặc Giám
40 2019-03-26 96.05 KB Valuation maximizing corporate value phần 5.pdf
Các thương gia tạp chí sẽ có thêm tiền trong ngân hàng vào cuối năm nay để chi tiêu cho nhu cầu cá nhân hoặc gia đình. Các doanh nhân sẽ cung cấp một lợi nhuận cao hơn
41 2019-03-26 104.72 KB Valuation maximizing corporate value phần 7.pdf
Thời gian hoàn thành là một thành phần thứ tư của một mục tiêu tốt. Nếu mục tiêu là rất quan trọng, sớm hơn nó có thể được hoàn thành tốt hơn (Hãy có đủ thời gian
42 2019-03-26 104.63 KB Valuation maximizing corporate value phần 8.pdf
Tuy nhiên, nó không phải là không phổ biến để buộc một mục tiêu hoàn thành của người khác, do đó vẫn còn có một yếu tố thời gian, nhưng một cách gián tiếp. Cuối
43 2019-03-26 93.69 KB Valuation maximizing corporate value phần 9.pdf
Đó là, cho tất cả được biết về môi trường kinh tế của tổ chức chính trị, kỹ thuật và xã hội, và khả năng nội bộ hiện tại của nó, nó có khả năng là mục tiêu có thể
44 2019-03-26 95.80 KB Valuation maximizing corporate value phần 6.pdf
Cá nhân và các tổ chức Lý do tổ chức nói chung được hình thành là do tiềm năng tồn tại để đạt được nhiều hơn như một thực thể hơn là có thể trên mức độ cá nhân.
45 2019-03-26 220.30 KB Valuation maximizing corporate value phần 1.pdf
Với các văn phòng tại Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc, và châu Á, Wiley là trên toàn cầu cam kết phát triển và tiếp thị in ấn và các sản phẩm điện tử và dịch
46 2019-03-26 1.23 MB CSR Corporate Social Responsibility.pdf
Business is one of the most diverse activities of mankind. Business operations typically handled by the business institutions such as companies, corporations, private ... but can also be active self of individuals.To evaluate the business, people have
47 2019-03-26 396.98 KB How to Write a Marketing Plan.pdf
The Marketing Plan is a highly detailed, heavily researched and, hopefully, well written report that many inside and possibly outside the organization will evaluate. It is an essential document for both large corporate marketing departments and for startup
48 2019-03-26 154.94 KB Quản trị công ty cần thực chất hơn hình thức.pdf
Quản trị công ty (corporate governance) là thuật ngữ thường được đề cập đến trong hoạt động quản trị doanh nghiệp ở nước ta thời gian gần đây. Ngày càng có nhiều công ty cổ phần quan tâm đến khái
49 2019-03-26 906.85 KB OPPORTUNITIES FOR TENANTS IN A DOWN MARKET.pdf
Where we are now? The growth environment of early 2008 has changed to cost containment in 2009 Real Estate costs are often the second largest expense for Companies – typically behind labour In a contracting economy, an aggressive occupancy cost
50 2019-03-26 168.19 KB Lợi ích của việc sử dụng các hãng quảng cáo tuyển dụng.pdf
Một cách truyền thống, các hãng quảng cáo tuyển dụng có trách nhiệm thiết kế, viết và sắp xếp quảng cáo tìm việc trên các phương tiện truyền thông. Ngày nay các

First | Prev | [1] 2 | Next | Last