Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'ddp': 164 (164) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-05-07 16.62 GB Alien.1979.Director s.Cut.1080p.UHD.BluRay.DDP.5.1.HDR10+.x265.D Z0N3.mkv
2 2021-04-03 15.89 GB Godzilla vs. Kong 2021 ViE WEB DL 2160p DDP 5.1 x265 HDR V MZABI Sub Viet Thuyet Minh.mkv
3 2021-04-01 14.78 GB Godzilla.vs.Kong.2021.2160p.HMAX.WEB DL.DDP.5.1.Atmos.DV.H.265 FLUX.mp4
4 2021-02-19 11.46 GB Monster Hunter 2020 ViE WEB DL 4k DDP 5.1 HEVC HDR TOMMY.mkv
5 2021-02-14 18.65 GB Midway.2019.1080p.UHD.BluRay.DDP.7.1.HDR.x265.D Z0N3.mkv
6 2020-08-27 4.42 GB Gatao 2015 ViE NF WEB DL 1080p DDP 5.1 x264 tG1R0.mkv
7 2020-08-14 3.28 GB Fearless 2020 ViE LT NF WEB DL 1080p DDP 5.1 H265 HDR NTG.mkv
8 2020-08-14 3.46 GB Fearless 2020 ViE LT NF WEB DL 1080p DDP 5.1 x264 CMRG.mkv
9 2020-07-03 10.91 GB Jumanji.The.Next.Level.2019.1080p.UHD.BluRay.DDP.7.1.HDR.x265.D Z0N3.mkv
10 2020-06-18 2.66 GB A.Whisker.Away.2020.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP AREY.mkv
11 2020-06-12 7.85 GB Da.5.Bloods.2020.1080p.NF.WEB.DL.DDP.5.1.x264.mkv
12 2020-05-04 14.00 GB Birds.of.Prey.And.the.Fantabulous.Emancipation.of.One.Harley...
13 2020-03-30 25.75 GB Star.Wars.Episode.IX.The.Rise.of.Skywalker.2019.1080p.UHD.BluRay.DDP.7.1.HDR.x265.D Z0N3.mkv
14 2020-03-20 3.86 GB Until You 2016.1080p.NF.WEB DL.DDP.5.1.x264.mkv
/Phim tong hop
15 2020-03-19 18.57 GB Star Wars The Rise Of Skywalker 2019 ViE 1080p BluRay DDP 7.1 x264 CHD.mkv
16 2020-03-18 4.55 GB G00d.M0rnIng.and.G00d.NIght.2019.1080p.NF.WEB DL.DDP.2.0.x264.mkv
/Phim lẻ mới nhất (Cập nhật liên tục)
17 2020-01-15 8.01 GB Marjaavaan.2019.UHD.2160p.HDR.AMZN.WEB Rip.DDP.5.1.HEVC DDR.mkv
/Phim 4K (2160P)
18 2020-01-06 1.33 GB Chocolate.E10.2019.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Chocolate S01/Chocolate.E10.2019.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
19 2020-01-06 1.43 GB Chocolate.E12.2019.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Chocolate S01/Chocolate.E12.2019.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
20 2020-01-06 1.36 GB Chocolate.E11.2019.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Chocolate S01/Chocolate.E11.2019.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
21 2020-01-06 1.50 GB Chocolate.E09.2019.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Chocolate S01/Chocolate.E09.2019.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
22 2020-01-02 17.80 GB Ad.Astra.2019.1080p.BluRay.DDP.7.1.x264 Geek.mkv
23 2020-01-01 2.28 GB Yanxi.Palace.Princess.Adventures.S01E01.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 TJUPT.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/[NF] Yanxi Palace Princess Adventures S01 1080p NF WEB-DL DDP 2.0 x264 - TJUPT/Yanxi.Palace.Princess.Adventures.S01E01.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-TJUPT.mkv /
24 2020-01-01 2.00 GB Yanxi.Palace.Princess.Adventures.S01E02.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 TJUPT.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/[NF] Yanxi Palace Princess Adventures S01 1080p NF WEB-DL DDP 2.0 x264 - TJUPT/Yanxi.Palace.Princess.Adventures.S01E02.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-TJUPT.mkv /
25 2020-01-01 1.94 GB Yanxi.Palace.Princess.Adventures.S01E03.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 TJUPT.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/[NF] Yanxi Palace Princess Adventures S01 1080p NF WEB-DL DDP 2.0 x264 - TJUPT/Yanxi.Palace.Princess.Adventures.S01E03.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-TJUPT.mkv /
26 2020-01-01 2.48 GB Yanxi.Palace.Princess.Adventures.S01E04.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 TJUPT.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/[NF] Yanxi Palace Princess Adventures S01 1080p NF WEB-DL DDP 2.0 x264 - TJUPT/Yanxi.Palace.Princess.Adventures.S01E04.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-TJUPT.mkv /
27 2020-01-01 2.29 GB Yanxi.Palace.Princess.Adventures.S01E05.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 TJUPT.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/[NF] Yanxi Palace Princess Adventures S01 1080p NF WEB-DL DDP 2.0 x264 - TJUPT/Yanxi.Palace.Princess.Adventures.S01E05.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-TJUPT.mkv /
28 2020-01-01 2.05 GB Yanxi.Palace.Princess.Adventures.S01E06.1080p.NF.WEB DL.DDP2.0.x264 TJUPT.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/[NF] Yanxi Palace Princess Adventures S01 1080p NF WEB-DL DDP 2.0 x264 - TJUPT/Yanxi.Palace.Princess.Adventures.S01E06.1080p.NF.WEB-DL.DDP2.0.x264-TJUPT.mkv /
29 2019-12-24 1.11 GB A.Smile.is.Beautiful.E02.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E02.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
30 2019-12-24 1.17 GB A.Smile.is.Beautiful.E01.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E01.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
31 2019-12-24 2.40 GB A.Smile.is.Beautiful.E04.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E04.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
32 2019-12-24 2.47 GB A.Smile.is.Beautiful.E05.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E05.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
33 2019-12-24 2.36 GB A.Smile.is.Beautiful.E03.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E03.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
34 2019-12-24 2.28 GB A.Smile.is.Beautiful.E08.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E08.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
35 2019-12-24 2.37 GB A.Smile.is.Beautiful.E09.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E09.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
36 2019-12-24 2.35 GB A.Smile.is.Beautiful.E10.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E10.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
37 2019-12-24 2.41 GB A.Smile.is.Beautiful.E11.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E11.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
38 2019-12-24 2.30 GB A.Smile.is.Beautiful.E12.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E12.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
39 2019-12-24 2.40 GB A.Smile.is.Beautiful.E13.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E13.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
40 2019-12-24 2.20 GB A.Smile.is.Beautiful.E15.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E15.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
41 2019-12-24 2.10 GB A.Smile.is.Beautiful.E14.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E14.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
42 2019-12-24 2.16 GB A.Smile.is.Beautiful.E16.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E16.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
43 2019-12-24 2.17 GB A.Smile.is.Beautiful.E17.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E17.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
44 2019-12-24 1.99 GB A.Smile.is.Beautiful.E20.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E20.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
45 2019-12-24 2.14 GB A.Smile.is.Beautiful.E19.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E19.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
46 2019-12-24 2.39 GB A.Smile.is.Beautiful.E18.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E18.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
47 2019-12-24 2.12 GB A.Smile.is.Beautiful.E21.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E21.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
48 2019-12-24 2.29 GB A.Smile.is.Beautiful.E22.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E22.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
49 2019-12-24 2.37 GB A.Smile.is.Beautiful.E23.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E23.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /
50 2019-12-24 2.18 GB A.Smile.is.Beautiful.E24.2016.Netflix.WEB DL.1080p.x264.DDP HDCTV.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/A Smile is Beautiful 2016/A.Smile.is.Beautiful.E24.2016.Netflix.WEB-DL.1080p.x264.DDP-HDCTV.mkv /

First | Prev | [1] 2 3 4 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X