Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'ddp5': 2638 (2638) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 53 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2022-01-19 11.71 GB Copshop.2021.2160p.AMZN.WEB DL.DDP5.1.HDR.HEVC CMRG (Sub Viet).mkv
2 2022-01-19 7.11 GB Copshop.2021.1080p.AMZN.WEB DL.DDP5.1.H.264 CMRG (Sub Viet).mkv
3 2022-01-19 15.94 GB Copshop.2021.1080p.BluRay.DDP5.1.x264 iFT (Sub Viet).mkv
4 2022-01-18 5.76 GB The.Kings.Daughter.2022.AMZN.1080p.WEB DL.DDP5.1.H264 EVO (Sub Viet).mkv
5 2022-01-18 5.66 GB Resident.Evil.Welcome.to.Raccoon.City.2021.1080p.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 EVO (sub viet).mkv
6 2022-01-18 2.63 GB The.Hand.Of.God.2021.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.x264 TEPES (Sub Viet) (Sub Viet).mkv
7 2022-01-18 11.09 GB The.Hand.Of.God.2021.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.H.265.HDR (Sub Viet).mkv
8 2022-01-18 2.63 GB The.Hand.of.God.2021.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.x264 TEPES.mkv
9 2022-01-18 10.63 GB [60FPS].Dhamaka.2021.1080p.NF.WEB DL.MULTI.DDP5.1.Atmos.MSubs.H.264.Homelander.mkv
10 2022-01-18 5.76 GB The.Kings.Daughter.2022.1080p.AMZN.WEB.DDP5.1.x264 NOGRP (Vietsub).mkv
11 2022-01-17 3.11 GB The.Willoughbys.2020.ViE.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.x264 NTG.mkv
12 2022-01-17 19.54 GB Eternals.2021.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.HEVC.HDR.DDP5.1.Atmos LMFans(Thuyet Minh Vietsub IMAX).mkv
13 2022-01-17 8.68 GB Eternals.2021.IMAX.ViE.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 MTP.mkv
14 2022-01-16 9.03 GB Dhamaka.2021.2160p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.265 Telly (Sub VIet).mkv
15 2022-01-16 4.72 GB Dhamaka.2021.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 KHN (Sub VIet).mkv
16 2022-01-16 5.76 GB The.Kings.Daughter.2022.AMZN.1080p.WEB DL.DDP5.1.H264 EVO.mkv
17 2022-01-15 7.89 GB The.Tragedy.of.Macbeth.2021.1080p.ATVP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 TEPES (Sub Viet).mkv
18 2022-01-15 17.90 GB The.Tragedy.of.Macbeth.2021.2160p.ATVp.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC TEPES (Sub Viet).mkv
19 2022-01-15 4.01 GB Eternals.2021.IMAX.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x265.10bit Kronos (Sub Viet).mkv
20 2022-01-15 4.01 GB Eternals.2021.IMAX.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.x265.10bit Kronos.mkv
21 2022-01-15 8.68 GB Eternals.2021.IMAX.ViE.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 MTP.mkv
22 2022-01-15 6.14 GB (Vietsub) Ghostbusters.Afterlife.2021.1080p.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 EVO.mkv
23 2022-01-15 155.85 KB Hostage.Missing.Celebrity.2021.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.x264 Taengoo.VIE.srt
24 2022-01-14 8.68 GB (T.Minh IMAX) Eternals.2021.ViE.IMAX.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 CMRG .mkv
25 2022-01-14 10.65 GB Ray.Donovan.The.Movie.2022.2160p.WEB DL.DDP5.1.HDR.HEVC TEPES.mkv
26 2022-01-14 5.72 GB Hotel.Transylvania.4.Transformania.2022.1080p.AMZN.WEB DL.DDP5.1.H.264 MZABI (Sub Viet).mkv
27 2022-01-14 9.25 GB Hotel.Transylvania.4.Transformania.2022.2160p.AMZN.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC MZABI (Sub Viet).mkv
28 2022-01-14 8.68 GB Eternals.2021.ViE.1080p.IMAX.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 CMRG (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
29 2022-01-14 4.40 GB Eternals.2021.IMAX.720p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 playWEB (Sub Viet).mkv
30 2022-01-14 5.10 GB Eternals.2021.ViE.720p.IMAX.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 playWEB (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
31 2022-01-14 19.53 GB Eternals.2021.ViE.2160p.IMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265 KOGi (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
32 2022-01-14 12.34 GB Eternals.2021.ViE.1080p.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 EVO (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
33 2022-01-14 3.76 GB Photocopier.2022.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.x264 playWEB.mkv
34 2022-01-14 3.39 GB Brazen.2022.1080p.NF.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC TEPES.mkv
35 2022-01-14 18.84 GB (Vietsub IMAX) Eternals.2021.IMAX.2160p.DSNP.WEB DL.HEVC.HDR.DDP5.1.Atmos LMFans.mkv
36 2022-01-14 7.98 GB (Vietsub IMAX) Eternals.2021.IMAX.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 TEPES.mkv
37 2022-01-13 18.84 GB Eternals 2021 IMAX 2160p DSNP WEB DL DDP5.1 Atmos HDR HEVC KOGI.mkv
38 2022-01-13 5.49 GB How.I.Fell.in.Love.with.a.Gangster.2022.1080p.NF.WEB DL.DUAL.DDP5.1.x264 TEPES viet sub.mkv
39 2022-01-13 6.98 GB Ghostbusters.Afterlife.2021.ViE.1080p.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 CMRG (Thuyet Minh Sub Viet).mkv
40 2022-01-13 5.49 GB How.I.Fell.in.Love.with.a.Gangster.2022.1080p.NF.WEB DL.DUAL.DDP5.1.x264 TEPES.mkv
41 2022-01-13 14.08 GB Ghostbusters.Afterlife.2021.ViE.2160p.AMZN.WEB DL.DDP5.1.Atm...
42 2022-01-13 16.91 GB Eternals.2021.2160p.AMZN.WEB DL.DDP5.1.HDR.HEVC CMRG.mkv
43 2022-01-13 7.98 GB Eternals.2021.IMAX.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 CMRG.mkv
44 2022-01-12 7.98 GB Eternals.2021.IMAX.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 CMRG (Sub Viet).mkv
45 2022-01-12 18.84 GB Eternals.2021.IMAX.2160p.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H.265 KOGi (Sub Viet).mkv
46 2022-01-12 5.49 GB How.I.Fell.in.Love.with.a.Gangster.2022.1080p.NF.WEB DL.DUAL.DDP5.1.x264 TEPES (Sub Viet).mkv
47 2022-01-12 27.29 GB Eternals.2021.REPACK.2160p.WEB DL.DDP5.1.Atmos.HDR.HEVC EVO Vietsub.mkv
48 2022-01-12 7.98 GB Eternals.2021.IMAX.1080p.DSNP.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264 CMRG.mkv
49 2022-01-12 9.94 GB (T.Minh) The.Matrix.Resurrections.2021.ViE.1080p.HMAX.WEB DL.DDP5.1.Atmos.H.264.mkv
50 2022-01-12 16.91 GB Eternals.2021.2160p.AMZN.WEB DL.DDP5.1.HDR.HEVC CMRG (Sub Viet).mkv

First | Prev | [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 53 | Next | Last