Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'essentials': 121 (121) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2021-02-11 4.54 GB TienIchMayTinh.Net Windows.Server.2016 x64.Essentials.Update.Feb.2018.rar
2 2021-02-10 4.72 GB TienIchMayTinh.Net Windows.Server.2012.R2 x64.Essentials.rar
3 2021-02-09 4.02 GB TienIchMayTinh.Net Windows.Server.2012 x64.Essentials.rar
4 2020-09-28 819.56 MB Essentials for Adobe Photoshop CC for Beginners.zip
5 2019-03-26 337.80 KB Tài liệu TOEFL Exam Essentials.pdf
6 2019-03-26 3.63 MB Clinical Physiology and Pharmacology The Essentials.pdf
Physiology plays a major role in the scientific foundation of medicine and other subjects related to human health and physical performance. Pharmacology is the science which deals with the effects of drugs on living systems and their use in the treatment
7 2019-03-26 17.30 MB Web Marketing For Dummies.pdf
Just because you're launching a Web site for your product or service doesn't automatically mean you'll rake in big money. Billions of Web sites are competing for consumers' attention, and if you're new to online sales, it may be a little daunting.
8 2019-03-26 2.59 MB .aScript Essentials Smashing Ebook.pdf
JavaScript Essentials is the importance of reviewing your code and what to avoid when you are implementing in JavaScript. Maintaining strong coding standards and withdrawing your programming away from common errors should be the basic requests for the
9 2019-03-26 1.72 MB O'Reilly Web Services Essentials.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
10 2019-03-26 3.62 MB O'Reilly Oracle Essentials Oracle Database 11g 4th Edition Nov 2007.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
11 2019-03-26 2.63 MB O'Reilly IPv6 Essentials.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
12 2019-03-26 2.56 MB Planning for IPv6.pdf
It's official: with IPv4 network addresses close to depletion, moving to IPv6 is now business critical. This concise book helps you plan for IPv6 integration by providing a high-level overview of the technical-and nontechnical-steps involved. Many of
13 2019-03-26 17.69 MB Essentials of Social Psychology.pdf
Essentials of Social Psychology provides a clear, concise and engaging introduction to the field. Covering all the major topics and theoretical perspectives, this exciting new book provides straightforward explanation of key terms and concepts in a lively
14 2019-03-26 5.19 MB Operating System Concepts Essentials.pdf
Straightforward coverage of the core concepts of operating systems. Open-source operating systems, virtual machines, and clustered computing are among the leading fields of operating systems and networking that are rapidly changing. This book covers the
15 2019-03-26 2.39 MB Essential Software Architecture 2nd Edition.pdf
Job titles like "Technical Architect" and "Chief Architect" nowadays abound in software industry, yet many people suspect that "architecture" is one of the most overused and least understood terms in professional software development. Gorton's
16 2019-03-26 8.18 MB The iMovie ’11 Project Book.pdf
Sometimes its the best stuff that gets left out of books on consumer applications. Not with the iMovie Project Book! This book delivers the cool stuff in a fun and engaging format. It jumps over the manual part of what’s covered in most books to get right
17 2019-03-26 1.52 MB Core Data iOS Essentials.pdf
The book follows an unfolding example app, exploring the features and principles of Core Data as they are added to the app. The book is full of step-by-step instructions, clear explanations, and useful quick reference material. If you’ve already explored
18 2019-03-26 343.66 KB TOEFL Exam Essentials.pdf
LearningExpress provides career guides, study aides, and test-preparation books to help people prepare for high-stakes tests; to pass licensing, certification, or competitive entry-level exams; or to advance in school or professionally.
19 2019-03-26 7.40 MB Away3D 3.6 Essentials.pdf
Away3D is an impressive technology, and this book is focused on showing you how to create practical and fun 3D Flash applications with plenty of step-by-step examples, tips to help you avoid common mistakes, plain English explanations of the concepts
20 2019-03-26 22.16 MB Calculus Essentials for Dummies.pdf
Many colleges and universities require students to take at least one math course, and Calculus I is often the chosen option. Calculus Essentials For Dummies provides explanations of key concepts for students who may have taken calculus in high school
21 2019-03-26 6.00 MB Algebra II Essentials for Dummies.pdf
Passing grades in two years of algebra courses are required for high school graduation. Algebra II Essentials For Dummies covers key ideas from typical second-year Algebra coursework to help students get up to speed. Free of ramp-up material, Algebra
22 2019-03-26 7.26 MB Algebra I Essentials for Dummies.pdf
With its use of multiple variables, functions, and formulas algebra can be confusing and overwhelming to learn and easy to forget. Perfect for students who need to review or reference critical concepts, Algebra I Essentials For Dummies provides content
23 2019-03-26 6.17 MB Pre Algebra Essentials for Dummies.pdf
Many students worry about starting algebra. Pre-Algebra Essentials For Dummies provides an overview of critical pre-algebra concepts to help new algebra students (and their parents) take the next step without fear. Free of ramp-up material, Pre-Algebra
24 2019-03-26 382.83 KB Blogging Essentials.pdf
25 2019-03-26 250.78 KB ESSENTIALS of Knowledge Management phần 1.pdf
Bạn càng nói về đầu tư tiếp thị và thực sự theo dõi chúng với sự chặt chẽ tài chính, EMM nhiều khả năng sẽ đạt được theo bên ngoài của tiếp thị. Xây dựng một hồ sơ cá nhân
26 2019-03-26 2.50 MB Essentials of Statistics.pdf
Many students find that the obligatory Statistics course comes as a shock. The set textbook is difficult, the curriculum is vast, and secondary-school maths feels infinitely far away. “Statistics” offers friendly instruction on the core areas
27 2019-03-26 727.35 KB SAT writing essentials.pdf
Nếu bạn quan tâm đến du học tại Mỹ thì đây sẽ là một thông tin rất quan trọng: các trường CĐ, ĐH của đất nước này thường nhìn vào bài luận (essay) trong kỳ thi SAT của thí sinh
28 2019-03-26 628.88 KB Grammar and Usage for Better Writing.pdf
    Grammar and Usage for Better Writing is a basic workbook that can provide a foundation for further study in English grammar and usage. It will benefit students who are learning the essentials for  
29 2019-03-26 167.34 KB Essentials of knowledge managemen phần 9.pdf
Trong một số trường hợp, đột phá điểm cho các nguồn lực đầu tư trong một công nhân tri thức có thể đến vài năm sau khi đào tạo. Nếu một công ty đầu tư nhiều năm của thời gian nhân viên kiến
30 2019-03-26 99.38 KB Essentials of knowledge managemen phần 10.pdf
Vì lý do này, các công ty thường cố gắng để giới hạn một cuộc di cư đầu tiên của nhân viên được đào tạo bằng cách áp đặt một hình phạt hoàn vốn về các khóa
31 2019-03-26 150.54 KB Essentials of knowledge managemen phần 8.pdf
Ví dụ công ty Tự chủ, BroadVision, Citrix, Documentum, Epicentric, FatWire, Hummingbird, IBM, Merant, Microsoft, Open Text, Oracle, Plumtree, SAP, Stellent, Teltech Resource Network Brio, Công nghệ Cognos, Quyết định pha lê, Microstrategy,
32 2019-03-26 160.29 KB Essentials of knowledge managemen phần 6.pdf
Công cụ chỉnh sửa, theo dõi, an ninh, kiểm soát Phiên bản giảm kích thước tập tin so với bản gốc, nhưng quá trình nén không phải là hoàn toàn đảo ngược bởi vì việc
33 2019-03-26 387.44 KB Essentials of knowledge managemen phần 7.pdf
Cuối cùng, một người nào đó trong tổ chức có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, chỉ ra rằng, giống như thông tin ban đầu, là chính xác. Như minh họa tại Phụ lục 4.3, các cơ chế hỗ trợ quan
34 2019-03-26 217.72 KB Essentials of knowledge managemen phần 1.pdf
Series Essentials đã được tạo ra cho cuốn sách kinh doanh bận rộn tư vấn và công ty professionals.The trong loạt bài này được thiết kế để các chuyên gia bận rộn có thể nhanh chóng tiếp
35 2019-03-26 198.56 KB Essentials of knowledge managemen phần 5.pdf
Quản lý tri thức là không hoàn hảo Tuy nhiên, Trong hầu hết các tổ chức, quản lý tri thức là một công việc theo tiến độ, với một số tinh tế và một số không hoàn hảo rõ
36 2019-03-26 146.33 KB Essentials of knowledge managemen phần 2.pdf
Mỗi cuốn sách cung cấp cần có những nguyên tắc cơ bản đối với những chuyên gia phải: tốc độ nhanh chóng, bởi vì họ đã được thăng chức lên một vị trí mới hoặc mở rộng phạm vi trách nhiệm
37 2019-03-26 270.54 KB Essentials of knowledge managemen phần 3.pdf
Phụ Sử dụng ít phức tạp thấp Khả năng tương thích cao Cấu hình thời gian cao chi phí biến đổi / cao các nền kinh tế thử nghiệm có thể giao thấp Quy mô Mục tiêu mong đợi Khả năng biến nhỏ cơ sở cài
38 2019-03-26 168.13 KB ESSENTIALS of Balanced ScorecardMohan phần 7.pdf
Tìm cho các đơn vị nhiệt tình muốn thay đổi và muốn là con cái poster cho thí điểm. lớn nhất các cơ hội tồn tại. hiệu quả? Tìm ra những thách thức lớn nhất exist.This nơi .Trong trường
39 2019-03-26 145.35 KB ESSENTIALS of Balanced ScorecardMohan phần 5.pdf
Hệ sinh thái cung cấp một Balanced Scorecard được thực hiện tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị của công ty, năng lực của tổ chức và strategy.Without những điều kiện tiên quyết, BSC có thể không hoạt động tốt.
40 2019-03-26 148.36 KB ESSENTIALS of Balanced ScorecardMohan phần 2.pdf
(Kỹ thuật như vậy đã được sử dụng thành công để dự đoán xác suất rủi ro tín dụng trong kinh doanh thẻ tín dụng.) tính toán bảo hiểm phương pháp tiếp cận Mất phân phối thực nghiệm
41 2019-03-26 152.71 KB ESSENTIALS of Balanced ScorecardMohan phần 3.pdf
Mục tiêu của phương pháp tính toán bảo hiểm là để cung cấp một ước tính về sự phân bố tổn thất liên quan đến rủi ro hoạt động. Cách đơn giản nhất để hoàn thành nhiệm vụ đó
42 2019-03-26 132.90 KB ESSENTIALS of Balanced Scorecard phần 10.pdf
Quản lý thực hiện, trong bối cảnh BSC, tập trung chủ yếu vào khu vực ảnh hưởng thứ hai. Tuy nhiên, nó có ý nghĩa quan trọng để quản lý hiệu quả nhân lực. Chúng ta hãy xem xét một
43 2019-03-26 163.36 KB ESSENTIALS of Balanced ScorecardMohan phần 6.pdf
Đầu ra, kết quả, và các biện pháp thông tin phản hồi đã được trình bày và giữa các chỉ số hàng đầu và tụt hậu, mối quan hệ giữa các chỉ số liên quan đến hợp tác
44 2019-03-26 353.86 KB ESSENTIALS of Balanced ScorecardMohan phần 9.pdf
các nhà lãnh đạo quan trọng trong một tổ chức dựa trên những phản hồi của nhóm điều hành của họ lãnh đạo, và mặc dù họ có thể có thông qua các chương trình
45 2019-03-26 148.08 KB Essentials of knowledge managemen phần 4.pdf
Nhận thức cảm xúc Mô hình lặp lại nghệ thuật cao thấp Giá cao / Yêu cầu tài nguyên biến Unknown / biến ROI thấp Khả năng mở rộng cao Đào tạo yêu cầu sự kiện Khả năng sử dụng Nhiều cao thấp thấp
46 2019-03-26 171.17 KB ESSENTIALS of Balanced ScorecardMohan phần 8.pdf
BSC là về chiến lược dịch và chia sẻ. Nếu các động lực quan trọng chiến lược và sáng kiến ​​được xây dựng xung quanh các bộ phận hoặc nhóm chức năng x, sau đó xác định vị trí
47 2019-03-26 160.19 KB ESSENTIALS of Balanced ScorecardMohan phần 4.pdf
Thông tin là không còn quyền lực. Thông tin liên quan được áp dụng hành động là sức mạnh trong các tập đoàn. Tổng công ty đang đau khổ từ dữ liệu béo phì và
48 2019-03-26 222.33 KB ESSENTIALS of Balanced ScorecardMohan phần 1.pdf
ESSENTIALS of Balanced Scorecard Mohan Nair John Wiley & Sons, Inc. More Praise for Essentials of Balanced Scorecard “For everyone out there who hasn’t yet figured out why the balanced score card phenomenon exists and how it can change
49 2019-03-26 1.41 MB ESSENTIALS of Knowledge Management.pdf
The Essentials Series was created for busy business advisory and corporate professionals.The books in this series were designed so that these busy professionals can quickly acquire knowledge and skills in core business areas. Each book provides need-to-have
50 2019-03-26 194.50 KB Presentation skills.ppt
    Preparing a presentation: Decide the objectives, what do you want to achieve? Analyse the audience, what do they want? Gather and review your material, Select the essentials; discard unimportant details, Plan timing, Prepare notes, Rehearse.

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X