Trang Download Tổng hợp

Xem Phim online


Tổng số tìm thấy chuỗi 'framestor': 130 (130) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-07-03 21.43 GB Lost.Transmissions.2019.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
2 2020-03-21 52.49 GB Queen.and.Slim.2019.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim 4K (2160P)
3 2020-03-09 13.75 GB [KINH DỊ] Better Watch Out 2016 VIE BluRay 1080p DTS HDMA 5.1...
/Phim Bom Tấn Thuyết Minh
4 2020-02-28 44.83 GB Charlies.Angels.2019.UHD.BluRay.2160p.DTS X.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim 4K (2160P)
5 2020-02-25 119.42 KB The.Sixth.Sense.1999.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.srt
/Phim tong hop
6 2020-02-25 19.01 GB The.Sixth.Sense.1999.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.wav
/Phim tong hop
7 2020-02-08 29.38 GB The.Last.Full.Measure.2019.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim tong hop
8 2020-01-20 59.79 GB Bad.Boys.II.2003.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim 4K (2160P)
9 2020-01-09 23.24 GB Knocked.Up.2007.Unrated.PROPER.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.wav
/Seeding Thuvienaz/Knocked.Up.2007.Unrated.PROPER.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.AVC.REMUX-FraMeSToR.wav /
10 2020-01-08 30.75 GB War.Horse.2011.Blu ray.1080p.AVC.DTS HD.MA.7.1.REMUX FraMeSToR.wav
/Phim tong hop
11 2019-12-09 49.67 GB How.the.Grinch.Stole.Christmas.2000.UHD.BluRay.2160p.DTS X.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim 4K (2160P)
12 2019-12-03 54.84 GB The.Legend.of.Hercules.2014.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim 4K (2160P)
13 2019-12-03 48.43 GB Suspiria.1977.UHD.BluRay.2160p.DTS HD.MA.5.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim 4K (2160P)
14 2019-12-02 28.94 GB It.Chapter.Two.2019.BluRay.1080p.TrueHD.Atmos.7.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim tong hop
15 2019-11-11 29.79 GB on and the Olympians The Lightning Thief 2010 ViE BluRay REMUX 1080p AVC DTS HD MA 5.1 FraMeSToR.mkv
16 2019-10-23 47.08 GB Dawn.of.the.Dead.1978.European.Cut.UHD.BluRay.2160p.DTS HD.MA.5.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
17 2019-09-17 58.78 GB Anna.2019.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim 4K (2160P)
18 2019-09-04 49.01 GB Aladdin 2019 UHD HDR BluRay 2160p TrueHD Atmos 7.1 REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim 4K (2160P)
19 2019-08-09 45.99 GB Cloverfield.2008.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.5.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim tong hop
20 2019-07-01 44.92 GB Pet.Sematary.2019.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim 4K (2160P)
21 2019-06-30 44.92 GB Pet.Sematary.2019.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
22 2019-06-19 49.97 GB Dumbo.2019.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
23 2019-06-10 23.08 GB Insomnia.2002.BluRay.1080p.DTS HD.MA.5.1.VC 1.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim tong hop
24 2019-04-17 15.82 GB The.Odd.Couple.1968.BluRay.1080p.AVC.DTS HD.MA.5.1.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim tong hop
25 2019-04-10 44.99 GB The.Kid.Who.Would.Be.King.2019.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
26 2019-04-08 63.46 GB Glass.2019.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
27 2019-03-23 20.07 GB Bumblebee.2018.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
28 2019-03-17 57.40 GB Aquaman.2018.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
29 2019-02-14 40.10 GB Overlord.2018.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
30 2019-01-28 48.47 GB Widows.2018.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
31 2019-01-23 56.30 GB Hunter.Killer.2018.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
32 2018-12-24 68.03 GB Transformers.2007.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim 4K (2160P)
33 2018-11-29 26.89 GB The.Texas.Chain.Saw.Massacre.1974.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim tong hop
34 2018-11-26 50.30 GB Serenity.2005.UHD.BluRay.2160p.DTS X.7.1.HEVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim tong hop
35 2018-10-03 5.90 GB Gravity.Falls.S01E04.The.Hand.That.Rocks.the.Mabel.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Gravity Falls S01 S02 BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 AVC REMUX -FraMeSToR/Gravity.Falls.S01E04.The.Hand.That.Rocks.the.Mabel.1080p.DTS-HD.MA.5.1.AVC.REMUX-FraMeSToR.mkv / Giải Mã Bí Mật: Phần 1 – Phần 2 (2012–2016) | Twin siblings
36 2018-10-03 6.00 GB Gravity.Falls.S01E06.Dipper.vs.Manliness.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Gravity Falls S01 S02 BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 AVC REMUX -FraMeSToR/Gravity.Falls.S01E06.Dipper.vs.Manliness.1080p.DTS-HD.MA.5.1.AVC.REMUX-FraMeSToR.mkv / Giải Mã Bí Mật: Phần 1 – Phần 2 (2012–2016) | Twin siblings Dipper
37 2018-10-03 5.81 GB Gravity.Falls.S01E10.Fight.Fighters.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Gravity Falls S01 S02 BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 AVC REMUX -FraMeSToR/Gravity.Falls.S01E10.Fight.Fighters.1080p.DTS-HD.MA.5.1.AVC.REMUX-FraMeSToR.mkv / Giải Mã Bí Mật: Phần 1 – Phần 2 (2012–2016) | Twin siblings Dipper and Mabel
38 2018-10-03 5.77 GB Gravity.Falls.S01E14.Bottomless.Pit.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Gravity Falls S01 S02 BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 AVC REMUX -FraMeSToR/Gravity.Falls.S01E14.Bottomless.Pit.1080p.DTS-HD.MA.5.1.AVC.REMUX-FraMeSToR.mkv / Giải Mã Bí Mật: Phần 1 – Phần 2 (2012–2016) | Twin siblings Dipper and Mabel
39 2018-10-03 5.66 GB Gravity.Falls.S02E03.The.Golf.War.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Gravity Falls S01 S02 BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 AVC REMUX -FraMeSToR/Gravity.Falls.S02E03.The.Golf.War.1080p.DTS-HD.MA.5.1.AVC.REMUX-FraMeSToR.mkv / Giải Mã Bí Mật: Phần 1 – Phần 2 (2012–2016) | Twin siblings Dipper and Mabel
40 2018-10-03 5.60 GB Gravity.Falls.S02E06.Little.Gift.Shop.of.Horrors.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Gravity Falls S01 S02 BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 AVC REMUX -FraMeSToR/Gravity.Falls.S02E06.Little.Gift.Shop.of.Horrors.1080p.DTS-HD.MA.5.1.AVC.REMUX-FraMeSToR.mkv / Giải Mã Bí Mật: Phần 1 – Phần 2 (2012–2016) | Twin siblings
41 2018-10-03 5.27 GB Gravity.Falls.S02E13.Dungeons.Dungeons..More.Dungeons.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Gravity Falls S01 S02 BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 AVC REMUX -FraMeSToR/Gravity.Falls.S02E13.Dungeons.Dungeons..More.Dungeons.1080p.DTS-HD.MA.5.1.AVC.REMUX-FraMeSToR.mkv / Giải Mã Bí Mật: Phần 1 – Phần 2 (2012–2016) | Twin siblings
42 2018-10-03 5.28 GB Gravity.Falls.S02E16.Roadside.Attraction.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Gravity Falls S01 S02 BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 AVC REMUX -FraMeSToR/Gravity.Falls.S02E16.Roadside.Attraction.1080p.DTS-HD.MA.5.1.AVC.REMUX-FraMeSToR.mkv / Giải Mã Bí Mật: Phần 1 – Phần 2 (2012–2016) | Twin siblings Dipper
43 2018-10-03 5.33 GB Gravity.Falls.S01E18.Land.Before.Swine.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Gravity Falls S01 S02 BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 AVC REMUX -FraMeSToR/Gravity.Falls.S01E18.Land.Before.Swine.1080p.DTS-HD.MA.5.1.AVC.REMUX-FraMeSToR.mkv / Giải Mã Bí Mật: Phần 1 – Phần 2 (2012–2016) | Twin siblings Dipper and
44 2018-10-03 5.58 GB Gravity.Falls.S01E01.Tourist.Trapped.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Gravity Falls S01 S02 BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 AVC REMUX -FraMeSToR/Gravity.Falls.S01E01.Tourist.Trapped.1080p.DTS-HD.MA.5.1.AVC.REMUX-FraMeSToR.mkv / Giải Mã Bí Mật: Phần 1 – Phần 2 (2012–2016) | Twin siblings Dipper and
45 2018-10-03 5.74 GB Gravity.Falls.S01E02.The.Legend.of.the.Gobblewonker.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Gravity Falls S01 S02 BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 AVC REMUX -FraMeSToR/Gravity.Falls.S01E02.The.Legend.of.the.Gobblewonker.1080p.DTS-HD.MA.5.1.AVC.REMUX-FraMeSToR.mkv / Giải Mã Bí Mật: Phần 1 – Phần 2 (2012–2016) | Twin siblings
46 2018-10-03 5.81 GB Gravity.Falls.S01E03.Headhunters.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Gravity Falls S01 S02 BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 AVC REMUX -FraMeSToR/Gravity.Falls.S01E03.Headhunters.1080p.DTS-HD.MA.5.1.AVC.REMUX-FraMeSToR.mkv / Giải Mã Bí Mật: Phần 1 – Phần 2 (2012–2016) | Twin siblings Dipper and Mabel
47 2018-10-03 5.42 GB Gravity.Falls.S01E05.The.Inconveniencing.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Gravity Falls S01 S02 BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 AVC REMUX -FraMeSToR/Gravity.Falls.S01E05.The.Inconveniencing.1080p.DTS-HD.MA.5.1.AVC.REMUX-FraMeSToR.mkv / Giải Mã Bí Mật: Phần 1 – Phần 2 (2012–2016) | Twin siblings Dipper
48 2018-10-03 5.82 GB Gravity.Falls.S01E07.Double.Dipper.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Gravity Falls S01 S02 BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 AVC REMUX -FraMeSToR/Gravity.Falls.S01E07.Double.Dipper.1080p.DTS-HD.MA.5.1.AVC.REMUX-FraMeSToR.mkv / Giải Mã Bí Mật: Phần 1 – Phần 2 (2012–2016) | Twin siblings Dipper and Mabel
49 2018-10-03 5.53 GB Gravity.Falls.S01E08.Irrational.Treasure.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Gravity Falls S01 S02 BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 AVC REMUX -FraMeSToR/Gravity.Falls.S01E08.Irrational.Treasure.1080p.DTS-HD.MA.5.1.AVC.REMUX-FraMeSToR.mkv / Giải Mã Bí Mật: Phần 1 – Phần 2 (2012–2016) | Twin siblings Dipper
50 2018-10-03 5.78 GB Gravity.Falls.S01E09.The.Time.Travelers.Pig.1080p.DTS HD.MA.5.1.AVC.REMUX FraMeSToR.mkv
/Phim Bộ Tổng Hợp_BK/Gravity Falls S01 S02 BluRay 1080p DTS-HD MA 5.1 AVC REMUX -FraMeSToR/Gravity.Falls.S01E09.The.Time.Travelers.Pig.1080p.DTS-HD.MA.5.1.AVC.REMUX-FraMeSToR.mkv / Giải Mã Bí Mật: Phần 1 – Phần 2 (2012–2016) | Twin siblings Dipper

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X