Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'gtgt': 120 (120) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-04-28 372.00 KB Huong dan 01 GTGT Quy 4 2018.xls
2 2019-04-28 6.32 KB 10620190257602160IHTKK GTGT Q4 2018.xml
3 2019-04-28 6.32 KB HAN 0105565141000 01 GTGT Q42018 L00.xml
4 2019-04-28 374.50 KB Huong dan 01 GTGT Quy 1. 2019.xls
5 2019-04-28 372.00 KB Huong dan 01 GTGT Quy 2. 2019.xls
6 2019-03-26 89.00 KB thue gtgt.xls
7 2019-03-26 112.50 KB 01 GTGT 2013.xls
8 2019-03-26 220.62 KB THỬ NGHIỆM KÊ KHAI THUẾ GTGT QUA MẠNG INTERNET.pdf
Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) được thi hành từ 1-1-1999, sau 5 năm thực hiện, về cơ bản đã đáp ứng được các mục tiêu đặt ra. Luật thuế này đã đi vào cuộc sống, bước đầu đã phát huy được tác dụng trên các mặt hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn
9 2019-03-26 88.48 KB Công tác quản lý thuế GTGT tại các doanh nghiệp trên...
Thuế có nguồn gốc từ xa xưa và là một vấn đề hết sức quan trọng đối với bất cứ quốc gia nào, từ những nước phát triển tới các nước đang phát triển. Ngày nay, Thuế lại càng có vị thế lớn trong quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế. Tuỳ vào đặc điểm kinh tế
10 2019-03-26 152.02 KB Bài tập kèm bài giải kế toán tài chính.pdf
BT1: Tại một DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, trong tháng một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (Đvt: Đồng): 1. Nhận được lô hàng hóa A do nhà cung cấp X chuyển đến, trị giá hàng trên hóa đơn là 150.000.000, thuế GTGT 10%. Khi nhận
11 2019-03-26 196.50 KB Bài tập môn thuế.doc
Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, GTGT, thu nhập doanh nghiệp.
12 2019-03-26 120.00 KB Những nội dung mới của Luật thuế GTGT.doc
13 2019-03-26 213.50 KB CÁC QUI ĐỊNH HOÀN THUẾ GTGT.doc
14 2019-03-26 39.94 KB Thực trạng và vai trò luật thuế GTGT ở Việt Nam.docx
15 2019-03-26 57.25 KB Một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế...
Chương I : Thuế GTGT và quản lý thu thuế GTGT đối với DN NQD trong nền kinh tế 3
16 2019-03-26 38.35 KB Thực trạng vận hành luật thuế GTGT và tổ chức...
Kế toán là một công cụ rất quan trọng trong công tác tính thuế và kiểm tra thuế đối với Nhà nước. Đặc biệt là với thuế GTGT, kế toán đã trở thành một công cụ không thể thiếu cho việc thu thuế của cơ quan thuế. Việc xác định số thuế đầu ra, đầu vào, thuế
17 2019-03-26 36.79 KB Bàn về công tác quản lí và tổ chức hạch toán...
PHẦN I : NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GTGT
18 2019-03-26 44.87 KB Tình hình áp dụng thuế GTGT trên thế giới và bài...
Phần I Lời mở đầu
19 2019-03-26 37.13 KB Bàn về thuế GTGT – một số vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục.docx
I. Khái quát chung về thuế GTGT................................................3
20 2019-03-26 81.01 KB Một số ý kiến về chế độ kế toán Thuế Giá...
PHẦN 1: BẢN CHẤT THUẾ GTGT VÀ MỤC TIÊU, YÊU CẦU KẾ TOÁN THUẾ GTGT..............5
21 2019-03-26 44.76 KB Về tình hình thực hiện Luật thuế GTGT đối với...
Qua hơn mười năm thực hiện cơ chế quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI( tháng 12/1986 ). Nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá
22 2019-03-26 45.12 KB Thực tiễn áp dụng luật thuế GTGT ở Việt Nam và...
Chương I: Một số nội dung chung về thuế GTGT
23 2019-03-26 15.52 KB Tình hình thực hiện luật thuế GTGT của một số...
Đối với bất kỳ một Quốc gia nào thì thuế cũng đóng một vai trò quan trọng và chiếm phần lớn trong tổng thu Ngân sách nhà nước. Việc thực thi một chính sách thuế có hiệu quả sẽ đảm bảo ổn định cho nguồn thu này, từ đó tạo điều kiện mở rộng sản xuất và
24 2019-03-26 26.29 KB Tình hình thực tiễn Luật thuế GTGT đối với hộ...
PHẦN I - ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CHI CỤC THUẾ QUẬN HOÀN KIẾM
25 2019-03-26 93.19 KB Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý...
Chương I: thuế GTGT và sự cần thiết phải tăng cường quản lý thuế GTGT đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 3
26 2019-03-26 79.97 KB Tác động của thuế GTGT tới hoạt động kinh doanh...
CHƯƠNG I: THUẾ VÀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 3
27 2019-03-26 83.81 KB Tình hình thực hiện luật thuế GTGT của một số...
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG. 3
28 2019-03-26 79.24 KB Tình hình thực hiện luật thuế GTGT tại một số...
CHƯƠNG I : NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 2
29 2019-03-26 24.02 KB NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GÍA TRỊ GIA TĂNG VÀ...
Xuất phát từ những yêu cầu chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay- giai đoạn tiếp tục đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực và
30 2019-03-26 88.22 KB Hoàn thiện công tác hoàn thuế GTGT đối với các...
CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ HOÀN THUẾ VÀ HOÀN THUẾ GTGT 3
31 2019-03-26 39.94 KB Thực trạng và vai trò luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam.docx
Chương I: Đại cương về thuế và thuế GTGT 2
32 2019-03-26 81.18 KB Tăng cường kiểm soát nguồn thu thuế giá trị gia...
CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NGUỒN THU THUẾ GTGT TỪ CÁC DOANH NGHIỆP.
33 2019-03-26 99.96 KB Thực trạng và vai trò luật thuế GTGT ở Việt Nam.docx
Việt Nam đang từng bước tiến tới hội nhập nền kinh tế thế giới. Để bắt kịp với tiến trình này thì chúng ta phải liên tục có những cải cách nhằm làm phù hợp và thích nghi với điều kiện và hoàn cảnh của nền kinh tế thế giới. Trong đó việc thực hiện cải
34 2019-03-26 130.33 KB Thực trạng và giải pháp về thuế GTGT ở Việt Nam.docx
Thuế là nguồn thu ổn định của Nhà nước, là công cụ phân phối thu nhập quốc dân, thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế và là công cụ bảo vệ kinh tế trong nước, cạnh tranh với nước ngoài. Từ năm 1999 trở về trước, chúng ta đã sử dụng thành công
35 2019-03-26 291.26 KB Gian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại...
Đối với bất kỳ một quốc gia nào thì thuế cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng và chiếm phần lớn trong tổng thu ngân sách Nhà nước. Việc thực thi một số chính sách thuế có hiệu quả sẽ đảm bảo ổn định cho nguồn thu này và từ đó tạo điều kiện để mở rộng
36 2019-03-26 410.75 KB Thực hành nghiệp vụ kế toán Công ty TNHH Trang trí...
Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm là một doanh nghiêp hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân. Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT
37 2019-03-26 438.52 KB THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN.docx
Công ty Đại Phú là một doanh nghiêp hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân. Công ty thực hiện sản xuất các loại Pin phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Công ty Đại Phú hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên,
38 2019-03-26 123.87 KB Hạch toán hàng tồn kho của xí nghiệp may Thăng Long.docx
Xí nghiệp may Thăng Long hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho là phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ. Hoạt động của xí nghiệp trong tháng 2 năm
39 2019-03-26 88.29 KB Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán...
Đối với các doanh nghiệp, trong công tác hạch toán kế toán nói riêng, việc áp dụng Luật thuế mới đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trong hầu hết các phần hành của công tác kế toán. Sẽ không ít vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện và hoàn thiện về
40 2019-03-26 320.77 KB Tổ chức bộ máy KT tại cty CP QT TM Thành Như.docx
Công ty cổ phần quốc tế thương mại Thành Như hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho là phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ. Hoạt động của công ty
41 2019-03-26 411.61 KB Kế toán nguyên vật liệu ở công ty TNHH Đồng Tâm.docx
Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm là một doanh nghiêp hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân. Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT
42 2019-03-26 440.49 KB Báo cáo tổng hợp Thực hành nghiệp vụ kế toán.docx
Công ty thực hiện sản xuất các loại Pin phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Công ty Đại Phú hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân cả kỳ dự
43 2019-03-26 52.76 KB Kế toán thuế GTGT.docx
GTGT là giá trị tăng thêm của một sản phẩm, hàng hoá dịch vụ do cơ sở sản xuất, chế biến, thương mại hoặc dịch vụ ( gọi chung là cơ sở kinh doanh) tác động vào nguyên vật liệu thô hay hàng hoá, dịch vụ mua vào làm cho giá trị của chúng tăng thêm.
44 2019-03-26 126.38 KB Hạch toán hàng tồn kho của xí nghiệp may Thăng Long.docx
Xí nghiệp may Thăng Long hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho là phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ. Hoạt động của xí nghiệp trong tháng 2 năm
45 2019-03-26 85.00 KB Thuế GTGT.doc
46 2019-03-26 1.36 MB chong gian lan thue gtgt tai vn luan van.doc
47 2019-03-26 37.00 KB bất cập trong viêc hoàn thuế gtgt va hoa don ma gay thiet hai cho nha nuoc hang ty dong.doc
48 2019-03-26 73.26 KB Thuế GTGT khuyến khích đối với việc sản xuất kinh doanh.docx
Trong nền kinh tế hiện đại, thuế không chỉ là công cụ thu của Ngân sách Nhà nước mà còn là một công cụ của Nhà nước để quản lýđiều tiết vĩ mô nền kinh tế. Khi nền kinh tế mỗi nước chuyển sang một giai đoạn mới với những chủ trương, chính sách định hướng
49 2019-03-26 123.17 KB Phân tích thuế giá trị gia tăng và một số giải...
Nộp thuế, đó là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi công dân.Nếu đánh thuế quá cao như thờI kỳ trước đây, khI mà một số vua chúa còn lộng hành hay thờI kỳ pháp thuộc thì dân tình đóI khổ, đờI sống không được nâng cao từđóđất nước không phát triển, nhân dân
50 2019-03-26 45.98 KB Thuế giá trị gia tăng nước ta đối với khuyến...
Nước ta đang bước sang nền kinh tế thị trường mà trong nền kinh tế thị trường hiện nay , các hiện tượng và quá trình kinh tế làm nảy sinh ra các hiện tượng và quá trình tài chính .Nhưng chính các vấn đề tài chính lại tác động trực tiếp đến các vấn đề

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last