Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'genetics': 3 (3) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 10.24 MB A Dictionary of Genetics.pdf
Từ điển về di truyền học, tái bản lần thứ 7, năm 2006. Tác giả: Robert C. King, William D. Stansfield, Pamela K. Mulligan Nhà xuất bản: Oxford University Press
2 2019-03-26 15.51 MB A Closer Look at Genes and Genetic Engineering.pdf
Although we often search social and historical documents for clues to our past, biological "documents" perhaps hold the most important evidence of our heritage. The traits we inherit from our parents and pass on to our offspring are encoded in our genes
3 2019-03-26 123.94 KB Tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất thực phẩm phần 2.pdf
    Từ giữa những năm 1960 dân số thế giới gấp 2.4 và lương thực tăng 3.2lần – Tăng sản xuất trên năm là 3% với cây trồng có hạt, 1% với chăn nuôi – Cải tiến nguồn genetics (~50%), quản

First | Prev | [1] | Next | Last