Trang Download Tổng hợp

Xem Phim online
Top Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...


Tổng số tìm thấy chuỗi 'grisaia': 104 (104) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-08-01 167.63 MB Xem . Grisaia no Kajitsu Tập 3.mp4
Học viện Mihama, trên lý thuyết đây là một ngôi trường học tập được thành lập để nuôi dưỡng những học sinh mâu thuẫn với thế giới xung quanh, không thể hòa mình vào xã hội. Nhưng thực tế, đây là một vườn cây ăn trái, đồng thời cũng là một nhà tù được
2 2019-08-01 164.31 MB Xem . Grisaia no Kajitsu Tập 4.mp4
Học viện Mihama, trên lý thuyết đây là một ngôi trường học tập được thành lập để nuôi dưỡng những học sinh mâu thuẫn với thế giới xung quanh, không thể hòa mình vào xã hội. Nhưng thực tế, đây là một vườn cây ăn trái, đồng thời cũng là một nhà tù được
3 2019-08-01 167.57 MB Xem . Grisaia no Kajitsu Tập 5.mp4
Học viện Mihama, trên lý thuyết đây là một ngôi trường học tập được thành lập để nuôi dưỡng những học sinh mâu thuẫn với thế giới xung quanh, không thể hòa mình vào xã hội. Nhưng thực tế, đây là một vườn cây ăn trái, đồng thời cũng là một nhà tù được
4 2019-08-01 167.62 MB Xem . Grisaia no Kajitsu Tập 6.mp4
Học viện Mihama, trên lý thuyết đây là một ngôi trường học tập được thành lập để nuôi dưỡng những học sinh mâu thuẫn với thế giới xung quanh, không thể hòa mình vào xã hội. Nhưng thực tế, đây là một vườn cây ăn trái, đồng thời cũng là một nhà tù được
5 2019-08-01 168.16 MB Xem . Grisaia no Kajitsu Tập 7.mp4
Học viện Mihama, trên lý thuyết đây là một ngôi trường học tập được thành lập để nuôi dưỡng những học sinh mâu thuẫn với thế giới xung quanh, không thể hòa mình vào xã hội. Nhưng thực tế, đây là một vườn cây ăn trái, đồng thời cũng là một nhà tù được
6 2019-08-01 167.25 MB Xem . Grisaia no Kajitsu Tập 8.mp4
Học viện Mihama, trên lý thuyết đây là một ngôi trường học tập được thành lập để nuôi dưỡng những học sinh mâu thuẫn với thế giới xung quanh, không thể hòa mình vào xã hội. Nhưng thực tế, đây là một vườn cây ăn trái, đồng thời cũng là một nhà tù được
7 2019-08-01 167.37 MB Xem . Grisaia no Kajitsu Tập 9.mp4
Học viện Mihama, trên lý thuyết đây là một ngôi trường học tập được thành lập để nuôi dưỡng những học sinh mâu thuẫn với thế giới xung quanh, không thể hòa mình vào xã hội. Nhưng thực tế, đây là một vườn cây ăn trái, đồng thời cũng là một nhà tù được
8 2019-08-01 165.65 MB Xem . Grisaia no Kajitsu Tập 10.mp4
Học viện Mihama, trên lý thuyết đây là một ngôi trường học tập được thành lập để nuôi dưỡng những học sinh mâu thuẫn với thế giới xung quanh, không thể hòa mình vào xã hội. Nhưng thực tế, đây là một vườn cây ăn trái, đồng thời cũng là một nhà tù được
9 2019-08-01 164.58 MB Xem . Grisaia no Kajitsu Tập 11.mp4
Học viện Mihama, trên lý thuyết đây là một ngôi trường học tập được thành lập để nuôi dưỡng những học sinh mâu thuẫn với thế giới xung quanh, không thể hòa mình vào xã hội. Nhưng thực tế, đây là một vườn cây ăn trái, đồng thời cũng là một nhà tù được
10 2019-08-01 165.54 MB Xem . Grisaia no Kajitsu Tập 12.mp4
Học viện Mihama, trên lý thuyết đây là một ngôi trường học tập được thành lập để nuôi dưỡng những học sinh mâu thuẫn với thế giới xung quanh, không thể hòa mình vào xã hội. Nhưng thực tế, đây là một vườn cây ăn trái, đồng thời cũng là một nhà tù được
11 2019-08-01 201.38 MB Xem . Grisaia no Kajitsu Tập 13.mp4
Học viện Mihama, trên lý thuyết đây là một ngôi trường học tập được thành lập để nuôi dưỡng những học sinh mâu thuẫn với thế giới xung quanh, không thể hòa mình vào xã hội. Nhưng thực tế, đây là một vườn cây ăn trái, đồng thời cũng là một nhà tù được
12 2019-08-01 207.79 MB Xem . Grisaia no Kajitsu Tập 1.mp4
Học viện Mihama, trên lý thuyết đây là một ngôi trường học tập được thành lập để nuôi dưỡng những học sinh mâu thuẫn với thế giới xung quanh, không thể hòa mình vào xã hội. Nhưng thực tế, đây là một vườn cây ăn trái, đồng thời cũng là một nhà tù được
13 2019-08-01 165.11 MB Xem . Grisaia no Kajitsu Tập 2.mp4
Học viện Mihama, trên lý thuyết đây là một ngôi trường học tập được thành lập để nuôi dưỡng những học sinh mâu thuẫn với thế giới xung quanh, không thể hòa mình vào xã hội. Nhưng thực tế, đây là một vườn cây ăn trái, đồng thời cũng là một nhà tù được
14 2019-08-01 165.21 MB Xem . Grisaia no Rakuen Tập 6.mp4
Nối tiếp phần 1 : "GRISAIA NO KAJITSU", phần 2 mang sẽ mang tên là : "Grisaia no Rakuen"Câu chuyện xảy ra sau khi các sự kiện của Grisaia no Meikyuu. Kazami Yuuji đã bị giam giữ  khi bị nghi ngờ có tham gia vào một tổ chức khủng bố quốc tế, cầm đầu là
15 2019-08-01 209.19 MB Xem . Grisaia no Rakuen Tập 7.mp4
Nối tiếp phần 1 : "GRISAIA NO KAJITSU", phần 2 mang sẽ mang tên là : "Grisaia no Rakuen"Câu chuyện xảy ra sau khi các sự kiện của Grisaia no Meikyuu. Kazami Yuuji đã bị giam giữ  khi bị nghi ngờ có tham gia vào một tổ chức khủng bố quốc tế, cầm đầu là
16 2019-08-01 164.98 MB Xem . Grisaia no Rakuen Tập 8.mp4
Nối tiếp phần 1 : "GRISAIA NO KAJITSU", phần 2 mang sẽ mang tên là : "Grisaia no Rakuen"Câu chuyện xảy ra sau khi các sự kiện của Grisaia no Meikyuu. Kazami Yuuji đã bị giam giữ  khi bị nghi ngờ có tham gia vào một tổ chức khủng bố quốc tế, cầm đầu là
17 2019-08-01 199.14 MB Xem . Grisaia no Rakuen Tập 9.mp4
Nối tiếp phần 1 : "GRISAIA NO KAJITSU", phần 2 mang sẽ mang tên là : "Grisaia no Rakuen"Câu chuyện xảy ra sau khi các sự kiện của Grisaia no Meikyuu. Kazami Yuuji đã bị giam giữ  khi bị nghi ngờ có tham gia vào một tổ chức khủng bố quốc tế, cầm đầu là
18 2019-08-01 209.91 MB Xem . Grisaia no Rakuen Tập 10.mp4
Nối tiếp phần 1 : "GRISAIA NO KAJITSU", phần 2 mang sẽ mang tên là : "Grisaia no Rakuen"Câu chuyện xảy ra sau khi các sự kiện của Grisaia no Meikyuu. Kazami Yuuji đã bị giam giữ  khi bị nghi ngờ có tham gia vào một tổ chức khủng bố quốc tế, cầm đầu là
19 2019-08-01 167.71 MB Xem . Grisaia no Rakuen Tập 3.mp4
Nối tiếp phần 1 : "GRISAIA NO KAJITSU", phần 2 mang sẽ mang tên là : "Grisaia no Rakuen"Câu chuyện xảy ra sau khi các sự kiện của Grisaia no Meikyuu. Kazami Yuuji đã bị giam giữ  khi bị nghi ngờ có tham gia vào một tổ chức khủng bố quốc tế, cầm đầu là
20 2019-08-01 177.91 MB Xem . Grisaia no Rakuen Tập 4.mp4
Nối tiếp phần 1 : "GRISAIA NO KAJITSU", phần 2 mang sẽ mang tên là : "Grisaia no Rakuen"Câu chuyện xảy ra sau khi các sự kiện của Grisaia no Meikyuu. Kazami Yuuji đã bị giam giữ  khi bị nghi ngờ có tham gia vào một tổ chức khủng bố quốc tế, cầm đầu là
21 2019-08-01 193.93 MB Xem . Grisaia no Rakuen Tập 5.mp4
Nối tiếp phần 1 : "GRISAIA NO KAJITSU", phần 2 mang sẽ mang tên là : "Grisaia no Rakuen"Câu chuyện xảy ra sau khi các sự kiện của Grisaia no Meikyuu. Kazami Yuuji đã bị giam giữ  khi bị nghi ngờ có tham gia vào một tổ chức khủng bố quốc tế, cầm đầu là
22 2019-08-01 168.13 MB Xem . Grisaia no Rakuen Tập 1.mp4
Nối tiếp phần 1 : "GRISAIA NO KAJITSU", phần 2 mang sẽ mang tên là : "Grisaia no Rakuen"Câu chuyện xảy ra sau khi các sự kiện của Grisaia no Meikyuu. Kazami Yuuji đã bị giam giữ  khi bị nghi ngờ có tham gia vào một tổ chức khủng bố quốc tế, cầm đầu là
23 2019-08-01 167.84 MB Xem . Grisaia no Rakuen Tập 2.mp4
Nối tiếp phần 1 : "GRISAIA NO KAJITSU", phần 2 mang sẽ mang tên là : "Grisaia no Rakuen"Câu chuyện xảy ra sau khi các sự kiện của Grisaia no Meikyuu. Kazami Yuuji đã bị giam giữ  khi bị nghi ngờ có tham gia vào một tổ chức khủng bố quốc tế, cầm đầu là
24 2019-08-01 307.62 MB Xem . Grisaia: Phantom Trigger The Animation Tập 1 | Grisaia:...
Phần này diễn biến sau series Grisaia trước kia. Vẫn là đám gái moe, dị thường cầm súng bắn tội phạm.
25 2019-06-02 638.63 MB [CFS] Grisaia Phantom Trigger The Animation [01.SORD v2][WEB DL 1080p AVC AAC].mp4
26 2019-06-02 1.04 GB [CFS] Grisaia Phantom Trigger The Animation [02.SOUL SPEED][WEB DL 1080p AVC AAC].mp4
27 2019-05-16 2.42 GB Grisaia Phantom Trigger Vol.3 LinkNeverDie.Com.rar
28 2019-05-14 326.24 MB [CFS] Grisaia Phantom Trigger [01.SORD] (Web 1080p x265 10bit AAC).mp4
29 2019-04-30 3.72 GB Grisaia.Phantom.Trigger.Vol.6 DARKSiDERS LinkNeverDie.Com.iso
30 2019-04-30 3.32 GB Grisaia.Phantom.Trigger.Vol.5.5 DARKSiDERS LinkNeverDie.Com.iso
31 2019-02-26 4.00 GB The.Eden.of.Grisaia PLAZA LinkNeverDie.com.part1.rar
32 2019-02-26 728.65 MB The.Eden.of.Grisaia PLAZA LinkNeverDie.com.part2.rar
33 2018-11-25 403.24 MB [Zing Fansub] Grisaia no Rakuen 08 (BD 1920x1080 x264 AAC).mp4
34 2018-11-25 312.59 MB [Zing Fansub] Grisaia no Rakuen 07 (BD 1920x1080 x264 AAC).mp4
35 2018-11-25 354.93 MB [Zing Fansub] Grisaia no Rakuen 06 (BD 1920x1080 x264 AAC).mp4
36 2018-11-25 295.39 MB [Zing Fansub] Grisaia no Rakuen 05 (BD 1920x1080 x264 AAC).mp4
37 2018-11-25 310.19 MB [Zing Fansub] Grisaia no Kajitsu 08 (BD 1920x1080 x264 AAC).mp4
38 2018-11-25 288.47 MB [Zing Fansub] Grisaia no Kajitsu 07 (BD 1920x1080 x264 AAC).mp4
39 2018-11-25 299.68 MB [Zing Fansub] Grisaia no Kajitsu 06 (BD 1920x1080 x264 AAC).mp4
40 2018-11-25 337.11 MB [Zing Fansub] Grisaia no Kajitsu 05 (BD 1920x1080 x264 AAC).mp4
41 2018-09-01 3.39 GB Grisaia.Phantom.Trigger.Vol.5 DARKSiDERS LinkNeverDie.Com.iso
42 2018-08-16 3.01 GB Grisaia.Phantom.Trigger.Vol.4.REPACK DARKSiDERS LinkNeverDie.Com.iso
43 2017-05-06 2.27 GB Grisaia.Phantom.Trigger.Vol.2.iSO DARKSiDERS LinkNeverDie.Com.iso
44 2017-05-06 2.20 GB Grisaia.Phantom.Trigger.Vol.1.iSO DARKSiDERS LinkNeverDie.com.iso
45 2016-11-09 56.69 MB [CFS] Grisaia no Kajitsu Specials 05 [BD][1080p][5D6A8941].mkv
46 2016-11-09 48.01 MB [CFS] Grisaia no Kajitsu Specials 06 [BD][1080p][A0EC2900].mkv
47 2016-11-09 83.83 MB [CFS] Grisaia no Kajitsu Specials 04 [BD][1080p][6EB8FE32].mkv
48 2016-11-09 72.47 MB [CFS] Grisaia no Kajitsu Specials 03 [BD][1080p].mkv
49 2016-11-09 54.69 MB [CFS] Grisaia no Kajitsu Specials 02 [BD][1080p].mkv
50 2016-11-09 44.23 MB [CFS] Grisaia no Kajitsu Specials 01 [BD][1080p].mkv

First | Prev | [1] 2 3 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X