Tìm kiếm : Guy (đuôi file: docx) Thấy 546 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 4 5 ... 28 Show 1 - 20 of 546

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 20.51 KB Huy Cận.docx
(tailieu_phim_4share)
2 2016-10-30 137.21 KB nội quy.docx
3 2019-03-26 93.43 KB QUY HOẠCH CẢNG.docx
(tailieu_phim_4share)
Vận tải thuỷ là 1 loại hình vận tải có hiệu quả kinh tế cao, nó có giá thành nhỏ nhất so với các loại hình vận tải khác, chi phí nhiên liệu thấp, năng suất lao động cao. Tuy nhiên để vận tải thuỷ có thể phát huy được thế mạnh của nó cần phải có các cơ
4 2019-03-26 15.65 KB Bùi Huy Bích.docx
(tailieu_phim_4share)
5 2017-01-10 16.78 KB vu duy pháp.docx
(lamhai87)
6 2019-03-26 106.47 KB Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
(tailieu_phim_4share)
Dân chủ, theo cách nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nghĩa là dân làm chủ, dân là chủ. NN ta là NN của dân, do dân và vì dân, nhưng đó là NN quản lý xã hội bằng pháp luật. Xây dựng NN pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân chính là cách thức cơ bản để
7 2019-03-26 106.47 KB Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
(tailieu_phim_4share)
Trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, Đại hội IX đã tiếp tục khẳng định và phát triển những chủ trương và quan điểm lớn về đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ trong thời kỳ đổi mới đã được đề ra tại các Đại hội VI, VII, VIII của Đảng để thực hiện
8 2019-03-26 106.44 KB Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
(tailieu_phim_4share)
Dân chủ, theo cách nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nghĩa là dân làm chủ, dân là chủ. NN ta là NN của dân, do dân và vì dân, nhưng đó là NN quản lý xã hội bằng pháp luật. Xây dựng NN pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân chính là cách thức cơ bản để
9 2019-03-26 105.25 KB Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
(tailieu_phim_4share)
Dân chủ, theo cách nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nghĩa là dân làm chủ, dân là chủ. NN ta là NN của dân, do dân và vì dân, nhưng đó là NN quản lý xã hội bằng pháp luật. Xây dựng NN pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân chính là cách thức cơ bản để
10 2019-03-26 108.36 KB Phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc Việt nam...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: DÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ, VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở XÃ
11 2019-03-26 12.59 KB Quy luật mâu thuẫn.docx
(tailieu_phim_4share)
Mâu thuẫn: Là hiện tượng khách quan và phổ biến. Mâu thuẫn là mối liên hệ tác động qua lại giữa các mặt đối lập trong cùng một sự vật.
12 2019-03-26 2.96 MB Quy hoạch CDMA 2000.docx
(tailieu_phim_4share)
Hiện nay nhu cầu về sử dụng dịch vụ thông tin di động đã trở nên rất phổ biến, đặc biệt là dịch vụ dữ liệu tốc độ cao, đây còn là một trong các tiêu chuẩn bắt buộc của ITU cho mạng thế hệ thứ 3(3G). Tại Việt Nam 2 mạng GSM hiện tại đang sử dụng công nghệ
13 2019-03-26 26.00 KB Quy luật mâu thuẫn.docx
(tailieu_phim_4share)
Quy luật mâu thuẫn là quy luật quan trọng nhất của phép biện chứng duy vật là hạt nhân của phép biện chứng duy vật vì nó vạch ra nguồn gốc động lực của sự vận động phát triển của thế giới khách quan và vì nó là chìa khoá là cơ sở giúp chúng ta nắm vững
14 2019-03-26 13.43 KB Quy trình SEO website.docx
(tailieu_phim_4share)
15 2019-03-26 12.53 KB Quy trình tuyển dụng.docx
(tailieu_phim_4share)
16 2017-01-10 19.35 KB DUY HIỀN NGUYỄN LÊ.docx
(lamhai87)
17 2017-05-26 15.69 KB 9. Quy trình Docswave.docx
(lamhai87)
18 2016-03-18 2.28 KB QUY TRÌNH RESET DISPENSER.docx
19 2019-03-26 61.77 KB Kế hoạch huy động vốn đầu tư và giải pháp huy động.docx
(tailieu_phim_4share)
Thực tế có nhiều nền kinh tế chuyển biến chậm, có nền kinh tế chuyển biến xấu. Dĩ nhiên không ai chờ đợi kết quả xấu xảy ra với quốc gia mình, ngay kể cả những người đề xướng thị trường phải tự do điều tiết hoàn toàn. Do vậy, người ta phải nghiên cứu
20 2019-03-26 62.11 KB Kế hoạch huy động vốn đầu tư và giải pháp huy động.docx
(tailieu_phim_4share)
Thực tế có nhiều nền kinh tế chuyển biến chậm, có nền kinh tế chuyển biến xấu. Dĩ nhiên không ai chờ đợi kết quả xấu xảy ra với quốc gia mình, ngay kể cả những người đề xướng thị trường phải tự do điều tiết hoàn toàn. Do vậy, người ta phải nghiên cứu

1 2 3 4 5 ... 28 Show 1 - 20 of 546